Visar alla blogginlägg från: februari 2014

Ibland gör man fel

Mitt förra blogginlägg handlade om hur eleverna spelat in diskussioner som vi bedömde och utvecklade. Men efter att vi genomfört det, fick jag feedback från flera elever som hade synpunkter på upplägget. Synpunkter som ledde till att jag var tvungen att ändra min planering.

Detta blogginlägg handlar om när jag gjorde fel. Annars bloggar jag bara om lyckade upplägg som varit fantastiska. Men bloggen är knappast representativ för mina lektioner. Bakom varje framgång ligger en uppsjö misslyckanden. Här kommer ett. Håll till godo!

Det fanns flera syften med att eleverna skulle spela in sina diskussioner. Dels skulle de utveckla sin förmåga att bidra i diskussioner, dels skulle de visa sina kunskaper. Jag skulle även använda det som underlag för mina bedömningar. Upplägget var att göra inspelningar vid tre tillfällen, och eleverna skulle få feedback mellan gångerna. Diskussionerna gick till så att de skulle svara på frågor och diskutera varandras svar och förklara och argumentera.

Inför andra inspelningen märkte jag att några elever kände sig osäkra. Först trodde jag att det berodde på deras ovana att spela in sina samtal och dela dem med läraren. Men det var något annat.

Flera elever, från olika klasser, modiga och kloka elever, berättade för mig om hur de upplevde situationen. Synpunkten var att de inte kände sig tillräckligt kunniga i ämnet för att genomföra diskussioner och motivera och argumentera. De behövde träna mer på själva ämnesinnehållet och lära sig mer helt enkelt. Jag hade alldeles för tidigt givit dem diskussionsfrågorna.

De hade rätt. De hade fått träna för lite på kunskaperna, som de fått på ett par olika sätt. Dels i form av en föreläsning som jag la upp på youtube och övningar till det, en lab-lektion med olika stationer om innehållet, samt en helklasslektion om att analysera kvaliteten på olika elevsvar från övningarna. Sedan fick de de första diskussionfrågorna. Tydligen räckte det inte för att de skulle lära sig tillräckligt och veta vad de skulle säga i diskussionerna.

Det fanns bara en sak att göra. Nästa lektion började jag med att berätta vad jag fått höra. Många nickade instämmande. Därför presenterade jag min lösning som de fick tycka till om.

Jag konstuerade ett ”testa dig själv”, en diagnos som skulle visa vad de behövde träna mer på. Jag tog fram ett stort antal övningar som de kunde välja bland beroende på vad de behövde. Vi bedömde tillsammans att de behövde två lektioner på sig att träna själva. Detta håller vi på med just nu. Nästa lektion ska vi fortsätta och spela in de diskussioner vi sköt upp.

Detta upplägg är exakt samma som jag tillämpat i matematiken i fler år, men inte lyckats systematisera tillräckligt i min NO-undervisning.

Jag har identifierat tre misstag. Jag stirrade mig blind på processen iställer för innehållet. Båda är viktiga, men innehållet i arbetsområdet måste komma först. Jag var också för ivrig med att testa min nya idé med inspelningar. Och jag ville så snabbt som möjligt ge eleverna feedback så att de skulle ha tid att förbättra sina diskussioner. Men som eleverna gjorde mig uppmärksam på, man måste behärska innehållet först.

Eleverna har uppskattat förändringen. Jag tror att det är viktigt för dem att se att alla kan göra misstag. Men framför har jag visat att det är ok att erkänna det och ändra sig. Ännu en gång har det visat sig att feedback från eleverna till läraren om lärarens undervisning är effektivt. Bara man lyssnar.

Vad betyder ”För diskussionerna framåt”?

Mina elever och jag har precis lärt oss hur man ska föra diskussioner framåt och fördjupa och bredda dem, vilket är en av bedömningsaspekterna i NO-ämnena. Det finns inget stödmaterial för bedömning i NO-ämnena, och ingen jag frågat har kunnat besvara frågan. Därför fick vi ta tag i saken själva, mina elever och jag. De fick först se en genomgång jag la upp på youtube, sedan förbereda egna svar på två frågor individuellt, därpå diskutera sina svar i par, spela in diskussionen och analysera kvaliteten på diskussionerna. Tillsammans formulerade vi några “börjor” som visar hur man kan agera i samtalet, alltså hur man ska bemöta andras ställningstaganden. Istället för att bara säga “ja, det verkar stämma”, “det tror jag med” eller “jag tror så här…” kan eleven säga:

“När du säger… vad menar du då?”

“Jag håller med dig / inte med dig, därför att…”

“Kan du förtydliga…?

Diskuterar eleven på detta sätt i stället, så säger kriterierna att de höjt kvaliten från E till C-nivå.

Det fantastiska med detta är att 1. de som inte förstått kan ändå bidra och på köpet får en förklaring och 2. de som har förstått får förbättra sina formuleringar ytterligare och visa ännu mer kunskap. (Detta exemplifierar varför heterogena grupper är en förutsättning för det bästa lärandet.)

Det som fått epitetet kvalitetsnivå A kan exemplifieras med följande börjor:

“Du sa såhär… Menar du alltså att…?”

“Menar du att… eftersom…Stämmer det?”

“Om det är så, skulle det i så fall leda till att…?”

Allt detta kräver att man lyssnar på varandra. Och att man tar in och tänker på det som kamraterna säger och drar en slutsats. Och att man slutligen formulerar sina egna tankar.

Jag vill särskilt nämna ett synnerligen välformulerat tips från en av eleverna i årskurs 7: ”säg DU istället för JAG, tex DU tycker alltså att… istället för JAG tycker att…”. Briljant.

Omedelbart efter att vi formulerat börjorna gör vi om processen, med två nya frågor, så att de får testa det medan det är färskt. Nya frågor, nya diskussioner, nya analyser och självbedömningar. Då kan de konstatera att de utvecklat sina diskussioner och verkligen för varandra framåt.

Aha-upplevelse gällande mig själv:

Jag tillämpar ofta NO HANDS UP. Det är en teknik som används när man ställer frågor till en klass, så fördelas ordet till flera i klassrummet genom att slumpmässigt dra namnlappar och ställa lämpliga följdfrågor. Hittills har jag alltid bekräftat elevernas svar med fraser som “Tack, det var intressant” eller “ja, det stämmer”. Hm… vilken kvalitet var det nu igen?

Tack vare att jag tillsammans med eleverna kommit fram till ovanstående börjor, har även jag lärt mig hur jag ska agera och föra diskussionen vidare i klassrummet. Numera på C- och A-nivå.

Vill du veta var jag hittade stöd för vår tolkning av kunskapskraven i NO? Skolverkets stödmaterial i svenska (!) “Språket på väg”.

Tack för idag.

//Tommy