Visar alla blogginlägg från: maj 2013

Bloggträff med lång svans?

Den 2 maj hade vi en bloggträff för alla redaktörer för bloggarna på Pedagog Stockholm. Som alltid är det spännade att träffas och ta del av varandras erfarenheter.  Bloggarna på Pedagog Stockholm är mycket aktiva och vissa inlägg får en lång svans. Ofta återkommer trafiken till äldre inlägg. Just nu pågår det ett par diskuusioner på Pedagog Stockholms bloggar som är extra intressanta. På Sabine Louvets blogg Omg diskuterar man resultatet efter rättningar av nationella prov. Sabine problematiserar förmågor och kravgränser och väntar på svar från Skolverket. På Tommy Lucassis blogg Provfri undervisning- formativ bedömning i praktiken  pågår sedan december 2012, en diskussion om läxornas vara eller inte vara i inlägget Ge inte gångertabell-läxa.

I Svindalnde höjder, gymnasiebibliotekariernas nya blogg, finns det flera mycket populära inlägg från Bibliotekskonferensen 2013. Cilla Dalén skriver på bloggen Vad gör de i biblioteket? Cilla gav exempel på inlägg som hon ofta återkommer till i arbetet med skolbibloitekets roll i undervisningen. Åsa Sebelius skriver på bloggen Miss Åsa. Hon fortsätter att inspirera oss med ögonblick från undervisningen med nyanlända elever.

PIM-bloggen förskola får vi nu ta del av spännande exempel på hur förskolan utvecklar sin verksamhet med hjälp av it. Senast ett inlägg om hur man kan berätta sagor med hjälp av interaktiva skrivtavlor. Det finns mycket för skolan att lära av förskolan slog  bloggaren Andreas Meschke fast.

Elisabeth Söder som bloggar för Kulans räkning på bloggen Kulan. Elisabeth efeterlyser alla lärare som jobbar med kultur i undervisningen. Var finns de på nätet? Hon hittar dem inte på Twitter eller på Facbook. Kan någon tipsa om bloggar elle nätverk med lärare som samarbetar med kulturlivet och använder kultur i undervisningen? Det skulle det vara till stor hjälp.

På bloggen En bok i världsklass kommer vi snart att få ta del av årets aktiviteter på Skansen där många elever och lärare kommer delta i Barn och böcker den 23-24 maj. Decirée Jokinen bloggar om elever i behov av särskilt stöd. Hennes mest populära inlägg är fyllda av bilder från undervisning med iPads. Glädjen och engagemangen på de bilderna smittar.

Det är också roligt att välkomna alldeles nya bloggare in i gemenskapen. Gunilla Zand, tycker att vi försummar området elevinflytande och har nu startat bloggen Eleveinflytande . Viktigt och spännande att följa. Mentorsnätverkarna kommer att blogga om och med det nätverk som finns för mentorer som stöttar nya lärare i deras introduktionsperiod på skolor i Stockholms stad. Detta var bara några exempel från de 32 bloggar som vi har på Pedagog Stockholm. Du hittar alla bloggar i vårt gemensamma flöde här.

Naturligtvis fick alla närvarande redaktörer på bloggträffen Pedagog Stockholms nya bok med Max Entins teckningar från bloggen på Pedagog Stockholm.

Ett stort värde med Pedagog Stockholms bloggträffar är de diskussioner som kommer upp kring olika ämnen. Tankar och idéer som vi tar med oss in i det fortsatta utvecklingsarbetet med Pedagog Stockholm.

Längre ned på den här sidan kan du se bilderna från vår presentation på bloggträffen. Bilden högst upp i det här inlägget ritade Max Entin under bloggträffen den 2 maj.

/Eva-Li