Visar alla blogginlägg från: januari 2014

Syrien gör information om nyanlända efterfrågad

I dag skriver DN en artikel om hur Ronna-skolan i Södertälje arbetar med nyanlända. Sverige är just nu det land i Europa som tar emot flest asylsökande och många skolor kan räkna med nya elever från bland annat Syrien.

Eftersom trycket på information, inspiration och kunskap ökar från lärarna har vi gjort en ny sida där vi samlar all information om Nyanlända. Direktadressen dit är pedagogstockholm.se/nyanlanda.

Vi bygger på sidan efter hand så tipsa gärna om du känner till fler bra resurser eller lärare som vi borde göra reportage om.

Pelle

 

 

Full fart med Open Badges! #digiskol

Som ett steg i vår strategi för att få än bättre spridning på våra filmer och våra bloggares blogginlägg har vi inom ramarna för Digitala skollyftet tittat på hur Pedagog Stockholm skulle kunna använda Open badges.

Vi vill genom Open Badges premiera de som bloggar för oss och är med i våra filmer. På så sätt hoppas vi att det innehåll som skapas på Pedagog Stockholm av oss och våra lärare får större spridning och bidrar till mer skolutveckling och samtidigt kunna ge något värdefullt tillbaka till lärarna.

Nedan beskriver jag vad vi gjort hittills enligt Digitala Skollyftets kriterier och ansöker också därmed om Digitala Skollyftets egen badge.

1. Den som innehar Digitala Skollyftets badge använder digitala verktyg för kommunikation, lärande och skapande.

Vi har genom nätet, Twitter och Google Drive lärt oss om Open badges. Jag har gått igenom kurserna Web navigator, Badges 101 och Badges 102 på P2PU, som håller många öppna kurser. Vår första badge heter Deltagare i en Pedagog Stockholm-film.

2. Det är en person som både lär av andra och lär ut till andra i det utvidgade kollegiet.

Jag har bloggat om våra tankar att använda Open Badges på PS samt delat med mig av arbetsmaterial på Google Drive för input. Diskussioner har förts i bloggen, genom kommentarer i Drive samt på Twitter.

I inlägget Större utväxling med Open badges förklaras det ursprungliga syftet för Pedagog Stockholm att använda Open badges.

Det var omedelbart flera deltagare på Digitala Skollyftet som spred detta vidare och tittade och kommenterade vårt material. Vi ser gärna att flera pedagogsajter även provar konceptet och vi har inlett en diskussion med vår grafiska formgivare angående hur man kan utforma märkena snyggt och ändamålsenligt samt en diskussion med vår IT-konsult angående hur vi kan göra dessa synliga på de olika bloggarna.

3. Innehavaren använder sina färdigheter på ett sätt som gynnar utvecklingen av sin roll i skolan.

Syftet med hela projektet är att öka intresset för att ställa upp och blogga och vara med i våra filmer om skolutveckling, samt att även hjälpa till att sprida det skapade materialet. Det är det vi gjort på Pedagog Stockholm sedan 2010. Men med detta projekt hoppas vi få större utväxling och motivera lärarna att själva ta större ansvar för spridningen av sitt eget material.

Vi har gjort ett förslag på 10 olika utmärkelser. Gemensamt för alla är att vi anser de lärare som bloggar och är med i våra filmer är värda ett erkännande:
  • För att du bjuder på din tid.
  • För att du delar med dig av din kunskap.
  • För att du aktivt bidrar till skolutveckling i Sverige.

Här finns en mer utförlig beskrivning av hur vi delat upp de olika utmärkelserna.

Här är vår manual som vi ska lägga ut för att förklara konceptet.

Vi har redan en person som ansökt och fått en badge trots att designen av märket inte är klart och vi inte marknadsfört detta på något sätt så vi ser positivt på fortsättningen!

Allt du vill veta om PUL i skolan

Eftersom det råder många olika bud om hur PUL fungerar i skolan har vi bestämt oss för att göra en film som reder ut begreppen. Vi vill göra en film där lärare får svar på konkreta frågor och exempel. Syftet är att fokusera på vad man kan göra och vilka möjligheter som faktiskt finns.

Vi har fått kontakt med Datainspektionen och de är gärna med och hjälper till att ge svar.

Därför vill vi ha hjälp av dig. Vad undrar du över när det gäller PUL i skolan? Maila dina frågor till pedagogstockholm@stockholm.se eller skriv i kommentarsfältet nedan. Var så konkret som möjligt och använd gärna exempel.

Vi kommer att välja ut ett några frågor och be läraren som ställde frågan filma sig själv när frågan ställs så att vi kan klippa in det i filmen. Men det är inget krav så fråga på och sprid gärna denna information.

Pelle