Visar alla blogginlägg från: maj 2014

Hur man når framgång genom att låta andra göra jobbet

Jag har precis berättat om Pedagog Stockholm på konferenes IT på utbildningsförvaltningen med IT-strateger från Sveriges kommuner. Jan Hylén, som var moderator för tillställningen, sammanfattade min föreläsning med:

”Hur man når framgång genom att låta andra göra jobbet.”

Det är alltid spännande och utvecklande när någon annan omformulerar ens egna tankar. Och det är inte alls någon dum analys. Det han åsyftade är naturligtvis det jag berättade om hur vi har lyckats engagera så många duktiga, kunniga, roliga, spännande bloggare som hjälper oss att göra vårt jobb. Nämligen att sprida goda exempel från Stockholms skolor.

Enligt prognosen bör vi nå sammanlagt över en miljon sidvisningar på bloggen i år. Det tycker jag är fantastiskt med tanke på att det är en miljon sidvisningar av inlägg som beskriver en positiv och inspirerande bild av Stockholms skolor författade av Stockholms lärare.

Vi är helt överens om att detta är det spår vi ska fortsätta jobba efter. Det här är också en stor del i förklaringen på den vanligaste frågan vi får. Hur många är ni i redaktionen? Va? Är ni bara tre? Vi hade aldrig klarat av att administrera de tusentals webbartiklar och blogginlägg vi har om vi inte fått hjälp av våra bloggare. Tillsammans kan vi skapa någonting riktigt stort.

Läs gärna Världens mest framgångsrika blogginlägg för att se lite av statistiken.

Ämnesdidaktiskt research på redaktionen

20140519-105257.jpg

Så här ser det ut på mitt skrivbord just nu. Jag ska skriva om ett ämnesdidaktiskt forskningsprojekt i naturvetenskap. Det är väldigt spännande att se hur eleverna uppfattar målen under laborationerna.

/Annelie

Det stora fjärilssläppet i Tensta

Fjäril-2

Så var det äntligen dags för eleverna i klass 2 b på Gullingeskolan i Tensta att släppa ut sina färdiga fjärilar. Läraren Monica Åsander hittade en perfekt plats för släppet; en äng full av maskrosor, vilket är mums för en fjäril.

Pedagog Stockholm har tidigare berättat om klassen som under några veckors tid följt larvens utveckling till färdig fjäril. Läs reportaget här. Lektionerna ingår i NTA-programmet, vilket är utbildningsförvaltningens satsning på naturvetenskap och teknik i grundskolan.

Fjäril-4Sedan reportaget skrevs har de små oansenliga larverna, via puppor, utvecklats till vackra flygfärdiga tistelfjärilar (Vanessa cardui).

Även parallellklassen 2 a har haft fjärilar på schemat, så i torsdags var det dags för totalt nästan 60 fjärilar att få sin frihet.

Den stora ängen, full med lysande gula maskrosor, var en perfekt plats för släppet. Eleverna var ivriga, även om flera helst ville behålla fjärilarna.

Fjäril-3 Jag vägrar släppa min Lillepupp, jag kommer sakna honom, säger Danilo.

Men tänk på att fjärilarna kommer tycka det är jätteskönt att komma ut, säger Monica Åsander.

Någon rusning på fjärilarna blev det nu inte. En efter en skulle de släppas, men de flesta verkade föredra att stanna kvar på elevernas utsträckta händer. Till slut hade alla fjärilarna flugit ut i friheten, många landade på närmaste maskros och började genast äta.

Fjäril-5Eleverna återvände till klassrummet och gjorde klart sina pappersfjärilar som sedan klistras upp på ett fönster i korridoren.

De har tidigare skrivit och berättat om fjärilar och svarat på frågor som vad fjärilar äter, vad de bor och vad de gör.

Till hösten är det dags för klassen att ta sig an ett nytt spännande NTA-tema.

/Birgitta Wiberg

Världens mest framgångsrika blogginlägg

Vilket är det? Hur skriver man egentligen ett framgångsrikt blogginlägg? Vilket är Pedagog Stockholms mest framgångsrika blogginlägg? Hur definieras man över huvud taget framgångsrikt? Är det ett inlägg med många läsare? Många gillare? Rätt läsare? Eller något helt annat? Det är frågor vi ställer inför dagens bloggträff.

Tanken är att låta våra bloggare dela med sig av sina egna framgångsrecept. Vi kommer också dyka ner en del och analysera den statistik vi har och se vad vi kan lära oss.

Jag jobbar med agendan just nu och välkomnar gärna andras idéer. Jag hoppas också få lite hjälp att utveckla den till en dokumentation. Gå gärna in i dokumentet nedan och hjälp till.

Agenda/Dokumentation till PS bloggträff 

Härliga siffror

Ta en titt på diagrammet nedan. Det visar den utveckling bloggen har haft på Pedagog Stockholm sedan starten 2010 i antal besök och sidvisningar. I år är vi hittills uppe i 89 695 besök och 148 943 sidvisningar. Med andra ord är vi redan över 2011 års nivå och vi är bara i maj. Det hade vi aldrig klarat utan alla er fantastiska bloggare. Är ni med och hjälper oss att sätta ett nytt rekord i år?

image

Enligt prognosen bör vi nå sammanlagt över en miljon sidvisningar i år. Då ska man ha i åtanke att detta är en miljon visningar av inlägg som beskriver en positiv och inspirerande bild av Stockholms skolor. Fantastiskt tycker jag!

Gamla tips blir som nya

Vi har under tidigare bloggträffar gått igenom andra tips som vi inte kommer att fokusera på denna gång. De hittar ni under redaktionens Bloggskola.

recite-15537--6817348-1j3zfm5

Välkomna!

/Pelle

Just nu på redaktionen

20140513-115417.jpg

Pelle och Birgitta jobbar och jag testar att blogga från paddan…

/Annelie

Vad behöver vi egentligen kunna?

sett fotoUnder den lockande rubriken föreläste Hans Albin Larsson, professor i historia och utbildningvetenskap vid Högskolan i Jönköping, på SETT 2014. Ja, vad behöver vi egentligen kunna? Har vi inte fått nog nu när vi har hela världens samlade kunskap på internet?

Svaret vi fick var inte oväntat: lite av varje. När vi förvärvar nya kunskaper måste vi ha ett kritiskt förhållningssätt och dra egna slutsatser. Det gör man inte utan en bred allmänbildning. Sedan beror det på vad man sysslar med och vilka djupkunskaper man behöver. En ämneslärare som saknar djupkunskaper i sitt ämne och inte kan gå från helheter, sammanhang till detaljer får nog svårt att entusiasmera sina elever, tror Hans Albin Larsson.

Lärare möter ofta elevernas frågor som ”måste vi kunna det här?” eller ”kommer det här på provet?” Med en smart telefon i fickan har kunskapsinhämtning fått ett nytt perspektiv. Det eleverna inte känner till  kan de snabbt googla upp och få svar på, och lite till. ”Varför ska man lära sig saker som man inte behöver, om de inte kommer på provet” resonerar de. Skolarbeten har blivit till att kopiera och förpacka andras redan färdiga kunskaper, menar Larsson.

Och i det snabba informationsflödet väljer vi att gå direkt till experterna. Det här leder till att vi ”blir som plankton i en ström som någon annan bestämt” och Hans Albin Larsson kopplar det till en demokratifråga. Vi måste kunna tolka och reflektera och dra självständiga slutsatser och till det krävs det kunskaper. Kunskap är inget värt om man inte kan värdera den, menar Hans Albin Larsson.

Om nu internet är en sådan stor källa till elevernas kunskapsinhämtning, vem styr då över internet? Frågan ställdes av Kristina Alexandersson chef för Internet i skolan på .se, Stiftelsen för internetinfrastruktur.  Hon vill att alla elever och lärare ska skaffa sig en digital kompetens och använda nätet i skolan på ett säkert och kritiskt sätt. ”Det är viktigt att det blir på riktigt” det skapar motivation, intresse och engagemang hos eleverna, menar Katarina Alexandersson som själv arbetat som lärare i många år. Hon tipsade om  stödmaterial för skolan som finns upplagt på .se och om skoltävlingen Webbstjärnan , som för övrigt haft prisutdelning idag. Här är vinnarna.

Jag lyssnade även på PRIO Stockholms föreläsning och deras framgångsrika arbete på Stockholms stads grundskolor. Ann Goliath Pillola berättade att eftersom flera skolor vill komma igång så fort som möjligt har tolv nya förrändringsledare anställts till projektet. Läs hennes gästbloggsinlägg om en vanlig dag i en förändringsledares vardag. Läs mer om PRIO och min artikel om hur det blev efter PRIO på Mälarhöjdens skola.

Helena Karlson

Inspirerande infobombning på SETT

SETTMÄSSAN

Efter två fullspäckade och givande dagar på SETT-mässan i Kista tänkte jag dela med mig lite av det som jag fick med mig därifrån.

Förändrade tider – förändrade arbetssätt

Oscar Semb

Dagens informationssamhälle och digitala teknik kräver ny kunskap och förändrade arbetsmetoder av skolans pedagoger. Oscar Semb som arbetar med nyanlända elever på skolan Kronan i Trollhättan menade att det gäller att utnyttja möjligheterna som den digitala tekniken ger. Skolstil är till exempel en app som han själv sett fungerar som ett bra stöd för att lära sina elever att skriva på svenska.

Han tog även upp att det är svårt att kontrollera om eleverna gör den uppgift som de fått eller något helt annat när de sitter vid sina datorer. Därför måste dagens pedagoger ännu mer än tidigare jobba med elevernas inre motivation och med att eleverna ska förstå uppgiften som de fått.

Vad? Hur? Varför?

Tobias Gyllensvärd

Det är viktigt att alltid ha med sig frågorna ovan i det pedagogiska arbetet med den nya digitala tekniken och att koppla dem till läroplanen, påpekade Tobias Gyllensvärd som är utvecklingsledare på en förskola i Nacka. Det blir lätt annars så att man använder tekniken för att man ska använda den enligt nya läroplanen utan att det faktiskt tillför elevernas lärande någonting. Han delgav också ett tänkvärt citat av Benjamin Franklin:

”Berätta för mig och jag glömmer. Lär mig och jag kommer ihåg. Involvera mig och jag lär mig.”

Filmprojektet fick eleverna att lära och växa

Maria Åfeldt Maja Hilda Emil

En lärare som jobbat med att skapa just den typen av engagerande lärandeprocess hos eleverna är Maria Åsfeldt som är svensklärare på Årstaskolan. Hon har låtit sina elever läsa Cilla Neumans novellsamling Kulor i hjärtat och skriva egna berättelser på olika teman från samlingen. Därefter fick eleverna välja ut en av sina temaberättelser och filmatisera den.

Tre mycket imponerande filmer visades på föreläsningen och eleverna som skapat dem var själva på plats för att delge sina tankar kring vad arbetet med filmproduktionen tillfört dem.

Emil insåg att hans skrivna berättelse krävde vissa förändringar för att iscensättas på film och konstaterade att han med hjälp av att koppla samman sin text med ljud och rörlig bild kunde skapa något som han upplevde som mycket starkare.

Hilda berättade att hon har stora idéer men att hennes dyslexi brukar hindra henne från att få ner dem i text. När hon nu fick arbeta med både text och bild så blev det lättare eftersom man kan förmedla mycket med hjälp av bilder som inte kräver ord. Hon tyckte även att det var värdefullt att de jobbade med kamratbedömning. Både att få ta del av klasskamraternas synpunkter och att få känna att hon kunde hjälpa andra i deras kreativa processer.

Maja som liksom Hilda och Emil gestaltat ett känsloladdat barndomsminne och egna ”kulor i hjärtat”, sa att hon kände sig stärkt efter att ha vågat berätta om det svåra minnet och också väldigt tacksam över att ha fått möjligheten att göra det.

Fritt inom ramen och utbyte med andra länder

Frida Lindén Therese Silverbåge

Våga prova, var kreativa och gör tydliga ramar men låt eleverna arbeta fritt inom ramarna. Det är språklärarna Frida Lindéns och Therese Silverbåges framgångsrecept i deras arbete med den nya tekniken på Vallhamra skola i Partille.

De berättade bland annat om två lyckade projekt. I det ena fick eleverna göra research om en nyhetshändelse som de sedan skrev manus till och rapporterade om som radiopratare i Pod Bean. Till sin hjälp för att iscensätta händelsen och spela in rätt ljudeffekter hade de sina klasskamrater och verktygen Audacity och Soundbible.

I det andra projektet användes Mystery Skype för att komma i kontakt med lärare i andra länder. Sedan skypade den svenska klassen med den i utlandet och så ställde de frågor till varandra i syfte att lista ut var i världen den andra klassen befann sig. Vissa av klasserna har de även fortsatt att mejla med. På så vis har eleverna fått träna sig på att både skriva och prata på engelska.

Utbyt goda exempel med varandra

BOKPROJEKT

Innan Lindéns och Silverbåges föreläsning var slut uppmanade de oss att vända oss till stolsgrannen, heja och berätta om ett lyckat projekt som gjort oss stolta. Jag satt bredvid SO- och SV-läraren Fredric Mehlin från Vårfruskolan i Lund som berättade om ett spännande bokprojekt som han jobbat med ihop med sina elever.

Eleverna har fått skriva berättelser som de sedan illustrerat. Därefter har de fotat sina teckningar, lagt upp text och bild och spelat in ljudet från när de själva högläser sin berättelse med hjälp av Book Creator. Ett projekt som både Mehlin och eleverna tyckte att det varit väldigt roligt att arbeta med.

Kombon skolbibliotekarie/lärare

Lise-Lotte Drejstam och Emma Lehman

Andra som skapat ett projekt tillsammans på temat böcker är skolbibliotekarien Lise-lotte Drejstam och SO- och SV-läraren Emma Lehman på Hjulsbroskolan i Linköping. Projektet gick ut på att barnen skulle lära sig mer om litterära klassiker i modern tid.

Barnen fick lära sig att analysera skönlitteratur och vad som utmärker en klassiker samt göra egna collage i Glogster med bilder och fakta om en författare till någon av våra klassiker. På så vis fick de bland annat lära sig om informationssökning i olika medier, vad ett källkritiskt förhållningssätt innebär och vilka bilder man får använda sig av på nätet enligt upphovsrätten.

Kombon lärare och bibliotekarier är en perfect match menade de som fler skolor borde se vinsten av. Inte minst när det gäller att utbilda eleverna till informationskompetenta samhällsmedborgare. Något som är en ovärderlig kunskap i dagens informationssamhälle.

Läs mer om Hjulsbroskolans samarbeten mellan biblioteket och lärarna på www.bokhjulet.blogspot.se

Lärorik lek på fritids och med och utan it

Grete Helgesson o Magnus Karlsson

På Fridaskolans fritids i Tollhättan sjuder det av kreativitet och lärorik lek som noga planerats med läroplanen i åtanke. Här arbetar Grete Helgesson och Magnus Karlsson, fritidspedagog respektive förskollärare. De berättar att många barn som är vana att mest leka med sina datorer inte vet vad de ska göra när det är fri lek. För dem blir de två lekerbjudandena som pedagogerna ger barnen varje dag särskilt viktiga.

Det kan till exempel vara naturvetenskapliga experiment, matlagning, frågesporter, snickeri, målning och rollekar där barnen får leka sådant som sjukhus, domstol och Fångarna på fortet tillsammans med fritidsledarna. Och givetvis används digitala verktyg även här. Bland annat för att skapa reklamfilmer och musikvideos.

Skolväskan och skolappen guidar

Joachim Thornström

Saknar du tips på användbara digitala verktyg och källor? Joachim Thornström är lärare i grunden men numera IT-samordnare på Ystads kommun och driver sajterna Skolappar och Skolväskan som innehåller tips på användbara nätresurser för skolan. Skolappar är också ett bra verktyg för att orientera sig just i appdjungeln. Här recenserar lärare nya appar och väljer ut dem som på ett bra sätt skulle kunna kopplas till läroplanen och användas i undervisningen.

Tänker…

Vad tekniken har förändrats sedan jag själv hade mediekunskap i sjuan i mitten av 90-talet. Då filmade vi i skolan för att sedan bege oss till ett företag som hjälpte oss att redigera och ljudlägga. Nu finns allt material man behöver på nätet några klick bort – det gäller bara att ha en dator, smartphone eller läsplatta och veta var man ska leta.

//Sarah Magnusson

 

P.S

Utöver alla dessa givande föreläsningar så fanns det även många intressanta aktörer inom utbildningsbranschen på plats i sina montrar. Till exempel Utbildningsradion i vars monter man bland annat kunde ta del av material från deras läs- och skrivsatsning. Känner du inte redan till vad de gör inom ämnet så är ett hett tips att gå in på deras hemsida och ta reda på mer om det :)

 Monter

 

Padda

 

 

”Wikipedia är nördarnas marknad”

– Jag tror att Wikipedia kan hjälpa till att utveckla elevens kreativa skrivande, säger Ylva Pettersson, lärare och administratör på Wikipedia. På SETT avslöjade hon också vilken artikel som får folk att bli ”djävulskt osams”.

Ylva Pettersson är lärare på Katedralskolan i Skara, administratör på Wikipedia på svenska samt styrelsemedlem i Wikimedia Sverige. Hennes föreläsning om Wikipedia bakom kulisserna lockade fullt hus.

Hon får ofta frågan om Wikipedias pålitlighet. Ylva Pettersson svarar med att jämföra Wikipedia med Nationalencyklopedin, NE, som till skillnad från Wikipedia saknar källförteckning. Det gör att tveksamheter på NE, som hon visar exempel på, i princip inte kan kollas upp eller ifrågasättas.

Det är därför det alltid är viktigt att ha de kritiska glasögonen på, oavsett vilket uppslagsverk man använder, säger hon.

På Wikipedia pågår det en ständig diskussion om innehållet bland administratörer och andra användare. I vissa fall övergår diskussionerna i storgräl. Inte om politik och religion som man kanske kan tro. Nej, en av de artiklar det bråkas mest om är den om chokladbollen. Där går folk in och ändrar i texten varje dag.

Men den artikel det bråkas allra mest om på svenska Wikipedia är, lite otippat, den om Löfstad Slott.

Det är den artikel som lockar flest krigare. Folk är djävulskt osams. Det finns hundratals sidor med argumentation i anslutning till artikeln, säger hon.

Vad handlar då bråket om? Jo, huruvida Löfstad slott ska skrivas just Löfstad slott eller Löfstads slott.

Det är visar tydligt att Wikipedia är nördarnas marknad, säger Ylva Pettersson, som räknar in sig själv i den skaran.

De som skriver flest inlägg på Wikipedia är högskolestudenter och pensionärer. 90 procent är män.

Män kanske har en starkare ”messerschmittgen” än kvinnor, gissar Ylva Pettersson.

Vad kan pedagoger ha för nytta av Wikipedia i skolan?

Jag tror att Wikipedia kan hjälpa till att utveckla elevernas kreativa skrivande genom att till exempel skriva egna artiklar eller varför inte en bok på Wikibooks. För de små barnen finns Wikimini, säger hon.

Läs mer om Wikipedia i artikeln Delade meningar om Wikipedia i skolan, där finns också tips för pedagoger som vill börja använda Wikipedia i skolarbetet.

/Birgitta Wiberg

Svårt komma in i elevernas ”datorbubbla”

Datorernas intåg i klassrummen kräver inte mindre av lärarna – snarare tvärtom.
– Det krävs mycket av lärarna för att komma in i elevernas ”datorbubbla”, säger gymnasieläraren Samuel Branting, Medioteket i Stockholm.

Tillsammans med bibliotekarien Linda Spolén, Medioteket, föreläste han på SETT om medie- och informationskunnighet i en 1:1-miljö, vilket innebär att alla elever har varsin dator. Något som inte alltid är positivt. Forskaren Håkan Fleischers rapport visar att de elever som inte har tillgång till en egen dator i klassrummet presterar avsevärt bättre.

För att komma in i elevernas ”datorbubbla”, och komma åt deras många gånger oreflekterade informationssökande, krävs utarbetade metoder så att eleven och läraren tillsammans kan delta i informationssökningsprocessen.

– Vi måste därför hela tiden, i samtliga ämnen, jobba med källkritik och informationssökning. Då är jag övertygad om att 1:1-systemet kommer att bli bra så att vi kan utbilda goda demokrater i samhället, säger Samuel Branting, som själv undervisar i 1:1-miljö.

Linda Spolén berättade att 97 procent av svenskarna använder Google som sökmotor på Internet. Vad många kanske inte vet är att Google bara söker av 20 procent av nätet, den mesta informationen blir därmed osynlig för oss.

– Jag kan också tycka att man inte alltid hittar den bästa informationen på Google. Det är också oerhört svårt att söka information om man inte vet hur man förfinar sökningen, säger hon.

Enligt Linda Spolén är det en utbredd missuppfattning att elever redan kan allt om Internet, att de är ”digitalt infödda”.

–  Det finns igen som är digitalt infödd. Det handlar om att vilja och att kunna ta till sig ny teknik, säger hon.

Linda Spolén radade upp en mängd viktiga undervisningsmoment som att lära eleverna att formulera en undersökningsfråga, välja sökväg och typ av källa – till exempel inte alltid använda Google, formulera sökfrågor och utföra sökning, lämna fotspår för att kunna gå tillbaka och skriva en ordentlig källförteckning, värdera källors relevans och tillförlitlighet, utvinna, organisera och bearbeta information samt citera och referera text.

/Birgitta Wiberg

Bloggen gör nyanlända digitalt delaktiga

Hur kan nyanlända elever använda digitala verktyg för att utveckla sitt språk och vara digitalt delaktiga?  Om det talade Hülya Basaran, förstelärare och lärare i svenska som andraspråk på Kronan i Trollhättan.

– Det är en utmaning att arbeta med nyanlända elever. Förutom att arbeta med sitt skol- och ämnesspråk ska de utveckla ett funktionella språk i vardagen och det måste ske parallellt, sa hon och visade hur en blogg bidrog till språkutveckling i hennes förberedelsegrupp.

Med hjälp av olika skrivprogram och talsyntes har hennes elever kunnat kommunicera med omvärlden via klassens blogg. Ofta byggs texterna upp gemensamt genom samtal i klassrummet. När de sedan publiceras på bloggen når de verkliga mottagare. Det kan vara föräldrar som själva vill öva på svenska och visa släktingar i hemlandet vad barnen gör, eller lärare i andra klasser eller elever på andra skolor. Kommentarer och återkoppling från dem bidrar i sin tur till ytterligare möjligheter i undervisningen. Eleverna tar reda på vad ord de inte förstår betyder och motiveras att skapa mer i bild, text och ljud.

Hülya Basaran berättade hur hon trevande kom igång med bloggen, medan eleverna från början villa testa nya saker och hade idéer på vad de ville göra. Det ledde bland annat till att eleverna skrev egna berättelser som blev till e-böcker, gjorde ljudböcker på flera språk och skapade filmer för att förklara begrepp för varandra. Klassbloggen byggdes ut mer och mer, till exempel med länkar till olika självrättande övningar på nätet.

Eleverna stärktes också i att våga formulerade sig i skrift med verkliga avsändare. Hülya Basaran berättade att en pojke villa ha hörlurar till klassen och uppmanades att skriva till rektorn. Pojken pratade med sina klasskompisar och skrev sedan ett mejl till rektorn där han bad henne köpa hörlurar. När hörlurarna sedan kom vände han sig till sina klasskamrater och frågade: ”Behöver ni något mer?”

Hülya Basaran betonade den demokratiska aspekten av att låta eleverna synas och ta del i kommunikation med sin omvärld även om deras språkliga resurser är begränsade.

– Vi kan inte vänta på att eleverna ska lära sig språket först. Även om de inte talar perfekt svenska måste de få vara digitalt delaktiga från dag ett!

/Annelie

Klassens blogg: kronanfbk.wordpress.com

Hülya Basarans blogg: frokenhulya.wordpress.com