Visar alla blogginlägg från: april 2016

Årets lärare och lärarlag ska bli fler

Årets lärare 2015

Glada vinnare 2015

För tredje året i rad ska utmärkelsen Årets lärare och Årets lärarlag delas ut. Nytt för i år är att priset får fler kategorier, tydligare kriterier och nomineringsförarande och att lärare/pedagoger får vara med och nominera varandra.

Det har funnits ett önskemål att göra både kriterier och nomineringsprocessen mer tydlig. Därför reviderar utbildningsförvaltningen hela utnämningsprocessen och passar även på att bredda antalet kategorier. Förutom lärare och lärarlag ska även speciallärare, specialpedagoger och fritidspedagoger omfattas av utnämningen.

En nomineringskommitté intervjuar och observerar

Skolledare och lärare nominerar lärare på Stockholms kommunala grund- och gymnasieskolor utifrån ett särskilt underlag som de skickar vidare till en nomineringskommitté . Kommittén granskar och gör en bedömning av de inskickade förslagen och väljer sedan ut tre förslag i de olika kategorier som de både intervjuar och observerar innan de skriver sitt underlag till juryn.

Nomineringskommittén ska bestå av ”medarbetare på utbildningsförvaltningen som har mycket god kunskap om skolan och vad som enligt forskning bedöms som god undervisningskvalitet och lärarskicklighet.”

Juryn består av utbildnings-, grund- och gymnasiedirektören det vill säga Tony Mufic, Inger Pripp och Jan Holmqvist.

Prispengar går till kompetensutveckling

Prissumman som fastställs varje år delas ut till skolan och ska användas till kompetensutveckling. Priset delas delas i år ut vid konferensen Leda Lärande den 7 september.

Här hittar blanketterna du fyller i för att nominera Årets lärare och Årets lärarlag. Blanketten scannar du in och mejlar till grupp.aretslarare.aretslararlag@stockholm.se senast fredagen den 13 maj.

Här kan du läsa hela tjänsteutlåtandet.

Helena Karlson
helena.karlson@stockholm.se