Visar alla blogginlägg med kategorin:
Yrkesämnen

Så söker du på Pedagog Stockholm

Förstoringsglas

Fotomontage: Martin Trockenheim

”Hur söker jag på Pedagog Stockholm?” Den frågan har redaktionen fått ett antal gånger sedan vi plockade bort sökfunktionen på sajtens startsida i våras.
Innan jag besvarar frågan ska jag kort förklara anledningen till varför vi plockade bort sökfunktionen på Pedagog Stockholm.

Den fungerade helt enkelt dåligt. Inte ens då man sökte på artikelns rubrikord kunde det hända att artikeln inte ens dök upp som förslag i träfflistan. Frustrationen både hos oss själva och våra besökare avgjorde beslutet. Dessutom hade vi stöd i statistiken som visade att endast 2 procent av våra besökare använde verktyget, resten använde sig av Google för att hitta till och på sajten Pedagog Stockholm.

Tillbaka till frågan: Hur söker jag på Pedagog Stockholm?
Gör så här: öppna Google och skriv: site: pedagog.stockholm.se följt av ditt sökord, till exempel ”genrepedagogik”. Tryck på enter.

Sök på bloggarna fungerar

Sökfunktionen på våra bloggar fungerar precis som vanligt. På sidan med alla våra bloggar http://pedagogblogg.stockholm.se/vara-bloggar/ kan du enkelt skriva in sökord.

Helena Karlson

Utmanade näringslivet och vann världen

Igår var jag på PR-byrån Westanders frukostklubb med rubriken Bryt utanförskapet med företagande. Tre personer i Angeredsutmaningen berättade hur de arbetar för att skapa mötesplatser mellan gymnasieelever från Angeredsgymnasiet och företag i Göteborgsregionen. Utmaningen började när rektorn på Angeredsgymnasiet i Göteborg, Samuel Engelhardt, uppmanade näringslivet i Göteborg att engagera sig i skapandet av bättre framtidsutsikter för skolans elever.

Vad kan man göra sen?

Samuel berättar att när skolan genomförde en undersökning bland eleverna om yrkeskännedom visade det sig att eleverna främst hade koll på högstatusyrken med lång, teoretisk utbildning som arkitekt, jurist, psykolog, apotekare med flera, men att de saknade kunskap om yrken som inte kräver universitet och högskola. Dessutom lyfte han att 80 procent av alla jobb förmedlas genom kontakter och därför är det viktigt att man har ett kontaktnät och därigenom kännedom om vilka jobb som finns.

– De allra flesta av våra ungdomar kommer till vardags inte utanför Angered och därför vill vi skapa nätverk där de får kontakter utanför området.
För att råda bot på detta skickades inbjudningar ut till stadens näringsliv och femtio företag anmälde sitt intresse att engagera sig på olika sätt. Vissa tillhandahöll praktikplatser, andra ställde upp med mentorer, studiebesök, erbjöd läxhjälp eller kunde tillhandahålla exempel från verkligheten som lärare kunde göra om till engagerande uppgifter. På så sätt fick elever kontakt med näringslivet samtidigt som företag fick nya perspektiv och möte framtida anställda och entreprenörer. Samuel talade om hur viktigt det är med praktik och att flera ungdomar fått upp ögonen för fler möjligheter efter att ha praktiserat inom yrken som exempelvis rörmokare eller snickare.

Vad får företagen att engagera sig?

Som representanter för utmanade företag fanns Pär Larshans, hållbarhetschef på Max Hamburgare och Ann Legeby, arkitekt på Sweco. Pär Larshans slog fast att man måste hitta affärsnyttan som företag för att starta ett samarbete med en skola, om det ska bli en bärkraftig satsning.

– Ett exempel från Angeredutmaningen är att SVT, som deltog i utmaningen, kunde locka nya tittare till sina kanaler. Medan för Max handlar det om att locka elever som anställda till våra restauranger.
När Ann får frågan vänder hon sig till publiken och frågar retoriskt om företag har råd att inte ta tillvara på den kompetens som finns på skolor runt om i Sverige. Hon berättar att för Sweco handlar det om att intressera eleverna för arkitekt- och ingenjörsyrkena. Hon berättar att Sweco är med och bygger Angereds nya närsjukhus och att de ska bjuda dit elever, som där kommer att ingå i 6 olika grupparbeten. Eleverna ska få titta på konstruktion och räkna på energiförbrukning och isolering, de ska få analysera trafiksituationen utanför sjukhuset och fundera över vilka yrkesgrupper som kommer att jobba på sjukhuset och vilka arbetsmiljöer dessa kräver, som en praktisk inblick i vad man kan arbeta med. Förhoppningen är att några blir så intresserade att de väljer att läsa ingenjörsutbildningar efter gymnasiet.

Både Ann och Pär framhåller Angeredsutmaningen som en plattform för nätverkande och säger att de har fått positivt gensvar från medarbetare.
– Jag tror detta är en naturlig del av framtidens företagande, säger Pär.
Ann håller med och lyfter också att det finns en enorm snedrekrytering till arkitekturhögskolan och att det missas en massa erfarenheter på det sättet.

Pär lyfter även att det är många som kommer att gå i pension de närmaste åren och i och med det kommer mycket kunskap som inte står i böcker att försvinna från företagen. Genom att koppla ihop elever med mentorer får ungdomarna ingångar på arbetsmarknaden samtidigt som företagen kan ta tillvara på tyst kunskap.

Att bryta barriärer

Men hur långt ska skolan anpassa sig efter företagens önskemål? Åsikterna går isär, men det är en otroligt viktig fråga påpekar Pär som menar att engagemanget måste växa underifrån. Det kan inte bli ett påbud från politiker. Samuel tar dessutom upp att lärarna på en skola måste vara engagerade i projektet annars kommer eleverna inte bli intresserade. Men han ser det som en självklar del av sin roll som pedagog att arbeta på detta sätt.
– Mitt uppdrag är att skapa en gynnsam pedagogisk miljö där eleverna får förberedda sig för att komma ut i arbetslivet. Det handlar om att vidga sina cirklar för att hämta in erfarenheter och sen ta med dem tillbaka in i skolan.

När han säger det här tänker jag på undervisningen på Språkintroduktion på Ross Tensta som arbetar mycket med att eleverna ska lära känna andra delar av det svenska samhället än där de går i skola och lever. Jag var ute på Ross Tensta och träffade lärarna Lina Pilo och Susanna Franzen med tre av deras elever tidigare i vintras.

Samuel berättar att det har kommit många frågor och att intresset har varit stort från skolor i hela Sverige, men att de velat se till att det fungerar i Angered innan de tar det vidare. Men ambitionen är att utmana näringslivet i resten av Sverige att vara med och skapa bättre möjligheter för ungdomar från utsatta områden.

Om du är intresserad redan idag kan du läsa mer på utmaningens webbplats eller höra av dig till Samuel på sam@angeredsutmaningen.se

/Calle

Lasse Hellström vann Pedagog Stockholms tårta

Lasse Hellströms tårtvinst fick tummen upp av lärlingarna Shafiye Abdulkadir,  Abdih Hakim och Mohammed Kareem.

– Jag har bara vunnit en gång tidigare i mitt liv, säger Lasse Hellström och plockar upp sin kamera för att föreviga vinsten, innan den äts upp.
Det var nämligen Lasse Hellström på Järvalärling i Husby som vann Pedagog Stockholms tårta, till sig och sitt arbetslag i vår nyhetsbrevstävling. 

 Järvalärling, som är ett samarbetsprojekt mellan Hantverksakademin och Stockholms stad, är en del av Järvasatsningen. Målet är att förbereda unga i åldern 18-29 år att komma in på arbetsmarknaden eller att fortsätta på komvux eller folkhögskola. Eleverna som går här blir inte färdigutbildade lärlingar utan syftet är att de ska kunna söka en lärlingsutbildning eller gå vidare till studier.

– Det kan ses som en introduktion till arbetslivet , ett socialt inskolningsprojekt där det gäller att lära sig arbetslivets normer som till exempel att lära sig passa tider.  Social arbetsträning helt enkelt, förtydligar Lasse Hellström.
Idag finns fyra yrkeslärare med varsin verkstad som tar hand om ca fem elever var: måleri, snickeri, smide och skomakeri. Lasse jobbar med måleri. Under 12 veckor går eleverna ett introduktionsprogram som Lasse delat upp i olika moment: verktygskännedom, måleriteknik, färgsystem, tapetsering samt arbetsskydd och säkerhet.

Skräddarsytt program för varje elev

Lärlingarna rekryteras löpande från Jobbtorget och utbildningen läggs upp individuellt för vare elev.

– Det svåraste är att samordna alla delmoment för varje elev och hinna med allt på så kort tid.  Det går inte att komma för sent eller vara borta en eller två dagar, då är man helt borta, säger Lasse.

Göte Karlsson, legendagrisk skomakare från Gamla
stan driver skomakeriet där allt från bälten till skor
tillverkas.

Lasse som har arbetat på yrkesprogrammet på ungdomsgymnasium tidigare, märker en tydlig skillnad på att arbeta de här lite äldre eleverna.
– De är motiverade och målmedvetna på ett annat sätt. Det är jättehäftigt att se när de är på rätt väg. Att se en individ växa på så kort tid. Det ger mig mycket.

Efter introduktionsveckorna i Husby väntar 20 veckors praktik på en arbetsplats, och det är Lasse som letar fram platserna till sina elever. Det gäller att matcha så att rätt elev kommer till rätt praktikplats.

– Jag har över 40 års erfarenhet som målare så jag har ett ganska stort nätverk av kollegor som jag kan fråga. Faller det väl ut händer det att vår praktikant får en riktig lärlingsplats på praktikplatsen.

Kommer i arbete eller utbildning

Av de ca 80 elever som hittills gått igenom programmet sedan starten 2010 har ca 35 procent fått anställning eller gått vidare i utbildning.

– Det är väldigt bra resultat, konstaterar Joakim Hedqvist, verksamhetschef på Järvalärling,

Lasse tycker att han har roligt på jobbet mest jämt. Men om han får välja ut något speciellt så väljer han fredagsmötena.

– Varje fredag klockan tre träffas alla i fikarummet och går igenom vad som hänt under veckan. Vi går laget runt och alla får säga sitt. Man kan även ta upp ämnen anonymt genom att lägga lappar i förslagslådan.

Lasse poängterar att projektet Järvalärling är ett samarbete där allas insatser är lika viktiga.

Vilket önskereportage vill ni läsa på Pedagog Stockholm?

– Att Järvalärling blir permanentat och inte som nu ett projekt. 2013 ska projektet utvärderas och då återstår att se hur det blir.

Det har varit tårtkalas tidigare på Järvalärling. Läs reportaget från invigningen 2010.

Helena Karlson
helena.karlson@stockholm.se