Visar alla blogginlägg med kategorin:
Debatt och skolpolitik

Stockholms bästa skolbibliotek – Hur når vi dit?

skolbibliotek658x440
Vilka är framgångsfaktorerna för ett väl fungerade skolbibliotek? Svensk biblioteksförenings Regionförening Stockholm Uppsala Gotland arrangerar.

Kvällen öppnas med en kort introduktion i skolbiblioteksvardagen utifrån ett användarperspektiv. I denna inledande del kommer en skolbibliotekarie, en lärare och en elev  att reflektera om sitt optimala skolbibliotek samt framgångsfaktorer för att nå dit och berätta om sina erfarenheter av skolbibliotek. Därefter inleds en paneldiskussion med Eva Köhler (S), ledamot i utbildningsnämnden i Stockholms stad, Cecilia Brinck (M), vice ordförande i SKL:s beredning för utbildningsfrågor, Anna Widing Niemelä, gymnasiechef i Botkyrka kommun samt Malin Söderberg, bitr. rektor Nacka gymnasium. Avslutningsvis får publiken möjlighet att ställa frågor till panelen.

Till publiken inbjuds professionella, intresseorganisationer, media, myndigheter, föräldrar och elever och andra intresserade.

När: onsdag 25 november kl. 18.00 till senast kl. 20.00

Var: ABF-huset Stockholm, Palmesalen

Arrangör: Svenska biblioteksföreningens regionförening Stockholm-Uppsala-Gotland; med stöd av DIK

Vid frågor kontakta Eva Häusner: eva-maria.hausner@kb.se

Självklart kommer flera från oss på Medioteket att vara där. Hoppas vi ses!
/Elin

”Hur får vi barnen att läsa mer?” – P1-morgon frågade Hjulsta grundskolas bibliotek

Internationella barnboksdagen idag uppmärksammades  i P1-morgon imorse med ett inslag från ett av de två skolbiblioteken vid Hjulsta grundskola. Frågan som dryftas är ”Hur får vi barnen att läsa mer?” Hör litteraturpedagogen Ulrika Lindmarker  berätta om sitt framgångsrika arbete med just detta. Kul! Och dessutom intervju med två smarta elever som försöker svara vettigt på knasiga frågor. Vuxna nuförtiden alltså…

Internationella barnboksdagen firas sedan 1967 på H C Andersens födelsedag för att inspirera till läsning och för att uppmärksamma böcker med barn som målgrupp. Initiativet kommer från den ideella internationella föreningen IBBY (International Board on Books for Young Peoplesom stödjer spridning av barn- och ungdomslitteratur och arbetar för att barn över hela världen ska få tillgång till böcker, berättelser och bilder.

Är det några fler skolor som uppmärksammar Internationella barnboksdagen idag? Berätta! Dela med er!

/Elin

PS. Mer om biblioteken vid Hjulsta grundskola

Aktuell läsning om skolbibliotek

I det senaste numret av Alfa: en tidning för lärare i svenska, SO-ämnen och språk  är det tema ”Mer än böcker”. Det som åsyftas är det pedagogiska skolbiblioteket. Vi får lära oss mer om professor Louise Limbergs forskning om skolbibliotek, läsa en intervju med Kjell Ahlgren från Skolinspektionen och följa en lektion om olika sorters källor på Adolf Fredriks Musikklasser bland annat.

I det senaste numret av Datorn i utbildningen finns det också en artikel om skolbiblioteket som fysiskt och digitalt rum. Här är det Krister Widell och Mats Östling som resonerar kring skolbiblioteksutveckling och lyfter fram goda exempel som pågår ute i landet.

MTM:s tidskrift heter numera Läsliv. Även här finns det i senaste numret flera artiklar med skolbiblioteksanknytning. Dels ett fint reportage från Västerås, där ett strategiskt arbete för att utveckla skolbiblioteken i kommunen just nu pågår. Dels lär vi känna Elin Lucassi lite bättre. Hon arbetar som handläggare med ansvar för utbildning och lärarande på Kungliga biblioteket och jobbar hårt för att sätta skolbiblioteken och deras bemanning på dagordningen.

Trevlig läsning!

/Elin

Litteraturutredningen

Att Litteraturutredningen kommit med sitt slutbetänkande har nog inte undgått någon som är det minsta intresserad av litteraturens plats i samhället. Vi som arbetar med litteratur i skolans värld har sett fram emot att få ta del av vad man kommit fram till. Då utredningen presenterades på Bokmässan i Göteborg var vi några från skolbiblioteksgruppen som lyssnade uppmärksamt. Och ja, glädjande nog lyfts skolbiblioteken och framför allt skolbibliotekariens betydelse. I utredningen betonas att ett rum med böcker i sig inte kan öka vare sig läslust eller läsförståelse hos barn och ungdomar. Där behövs en person som kan förmedla litteraturen, någon som har kompetens och ett uppdrag att göra just detta.  Litteraturutredningen föreslår nu ett förtydligande i skolförordningen om att skolans huvudmän ska sträva efter att bemanna skolbiblioteken med bibliotekarier som har kompetens att vara ett stöd till lärare och elever i det läsfrämjande och pedagogiska arbetet. Man föreslår dessutom att Skolverket får i uppdrag att utvärdera om de skolbibliotek som finns fungerar som en pedagogisk resurs, om de stödjer elevernas lärande och främjar intresse för läsning och litteratur. Vi följer naturligtvis detta med stort intresse! /Ingalill