Visar alla blogginlägg med kategorin:
Hållbar utveckling

Hållbar skolbiblioteksutveckling

Hållbar skolbiblioteksutveckling

Vi behöver synliggöra den kraft som skolbibliotekets verksamhet kan ha om den ges rätt förutsättningar. Vad menas med en hållbar skolbiblioteksutveckling? Jo en verksamhet som är en självklar del av skolans verksamhet och systematiska kvalitetsarbete. En verksamhet som inte kan väljas bort utan står fast och stadigt utan påverkan av yttre faktorer.

Orden är Maria Schedvins som är författare till den nya boken ”Hållbar skolbiblioteksutveckling”. Hon arbetar som skolbiblioteksutvecklare i Malmö stad. I boken får läsaren verktyg att tänka kring skolbibliotekets organisation, funktion, verksamhet och roll i dagens skola. Innehållet väcker nya tankar och idéer.

I ”Hållbar skolbiblioteksutveckling” diskuteras bland annat skolbibliotekariens kompetens, aktuell forskning om skolbibliotek, utvecklingsarbete, digitalisering i skolan samt hur skolbibliotek bidrar till att stärka elevers språkliga förmåga och digitala kompetens.

Eftersom skolbibliotekets verksamhet är en del i undervisningen måste den också vara en del av skolans systematiska kvalitetsarbete. När det sker blir skolbiblioteken och verksamheten där också hållbara i längden. Författaren framhåller också betydelsen av en tydlig arbetsbetsbeskrivning som synliggör vilken funktion den som arbetar i skolbiblioteket förväntas ha för elever, lärare och andra medarbetare. I slutet av varje kapitel finns frågor att diskutera med skolledare och andra kollegor på skolan.

Läs den!

Lucka 5: En riktig bild av omvärlden

Frågor om länder, världsdelar, hur människor lever i andra länder, hur utvecklingen har sett ut och vad som ligger bakom konflikter återkommer ofta i skolbiblioteken. Världen förändras ständigt och böcker om länder blir snabbt föråldrade. Tur då att det finns andra bra ställen att guida eleverna till.

Landguiden är ett uppslagsverk om länder där de flesta frågor om länder och världsdelar kan få svar. Det finns bakgrundsinformation till pågående konflikter i världen och roliga möjligheter att jämföra statistik från olika länder. Bilden nedan visar skillnaden i tre länders tillgång till vatten. Landguiden drivs av Utrikespolitiska institutet och  är en vidareutveckling av deras skrifter Länder i fickformat. Alla kommunala skolor i Stockholm har fri tillgång till Landguiden.

Globalis är en interaktiv världsatlas och uppslagsverk som vill förenkla för oss att förstå världen och vår påverkan på den. På kartor kan vi se hur utsläpp av växthusgaser är fördelade över världen, var regnskogen växer, var den biologiska mångfalden är som störst etc. Globalis innehåller också information om internationella avtal och internationella organisationer, undrar du vad en konvention egentligen betyder får du veta det här. Globalis sköts av Svenska FN-förbundet.

Gapminder vill få oss att se på världen utifrån korrekta fakta istället för utifrån gamla föreställningar. Här kan vi följa och jämföra olika länders utveckling över tid, bland annat förväntad livslängd, spädbarnsdödlighet, energianvändning. Under fliken for teachers finns flera tips till lärare som vill använda Gapminder i undervisningen, längst ner på den sidan finns även länkar till tips på svenska. Gapminder finns också i en något mindre version på svenska Gapminder World Basic på Svenska, den finns under fliken Labs