Visar alla blogginlägg med kategorin:
Inkludering

Den är här nu!

Efterlängtad som våren är den här, appen Legimus i sin slutversion.
Nu kan den som har ett konto för att låna talböcker via Legimus direkt ladda
ner och läsa boken. Den är gratis och finns för Android och IOS.

Här kan du läsa mer om hur den fungerar på iPhone och iPad.

/Helena

Lucka 23: Allt om talböcker

De senaste åren har det skett mycket ute i Stockholms grundskolor i fråga om stödet till elever med läsnedsättningar. Antalet talbokstillstånd, liksom talboksnedladdningarna, har ökat markant.  Det allmänna biblioteksväsendet (där skolbiblioteken ingår) ska enligt Bibliotekslagen också mycket riktigt ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning. Och här finns onekligen mycket kvar att göra.

I servicen till elever med läsnedsättning har vi stor hjälp av Myndigheten för tillgängliga medier och framför allt deras nya mediawebb Legimus. På sidan för skolbibliotek läser du mer om talbokstillstånd, nedladdning av talböcker, egen nedladdning mm. Här kan du också hålla dig a jour kring de senaste nyheterna kring Legimus-appen. Version 3 ska komma i början av 2014!

Lucka 12: Fler språk än svenska?

Det ingår i skolbibliotekens uppgift att serva elever som vill låna och läsa böcker på andra språk än svenska. Det fastslås ju bland annat i Bibliotekslagen. I arbetet med att erbjuda litteratur på andra språk finns det en central följeslagare som du inte kan vara utan: Internationella Biblioteket.

En härlig nyhet är att de har en ny webbsida på gång! Så här ser demoversionen ut. Gå in och bekanta dig!

 

 

 

Utveckla ett långsiktigt arbetssätt för talböcker!

Det är roligt att läsa, böckerna öppnar för fantastiska äventyr och resor och de stärker språk- och identitetsutvecklingen.

För elever med läsnedsättning är talböckerna, där man läser med öronen, en möjlighet. När kraften inte behöver läggas på avkodningen kan eleven i stället fokusera på reflexion och förståelse. Läsningen blir meningsfull och läslusten väcks. Eleven hamnar inte utanför och kan följa med på lektionerna.

 Medioteket söker intresserade skolor som vill delta i en bibliotekssatsning under vårterminen. Det här är ett tillfälle för skolor som trots talbokskurs och nedladdningstillstånd har haft svårt att komma igång. Medverkan i satsningen ger inspiration och stöd för att utveckla ett långsiktigt arbetssätt med talböcker.

 Välkommen till en presentation av satsningen!

Plats: Medioteket

Dag & tid: 28 januari, klockan 15.00

Anmälan: medioteket@stockholm.se.

/Helena

 

”Så tråkigt får jag aldrig”

”Så tråkigt får jag aldrig”, svarade fotbollsidolen Tomas Brolin på frågan om han kunde tänka sig att läsa en bok, och gjorde därmed alla småkillar på 90-talet en stor otjänst. Med hans stora inflytande över pojkarnas attityder, stod det då klart att läsa, det gör man bara inte.

För det är så det ser ut: killar läser sällan och dåligt. Många kan inte med flyt läsa en längre sammanhängande text på mellanstadiet.

Siffror från Skolverket visar att drygt 12 % av killarna i årskurs 9 inte blir godkända i läsförståelse. För killar med invandrarbakgrund är siffran ännu högre, drygt 17 %. På konferensen den 24/10 om att nå dem som inte läser, som arrangerades av Myndigheten för tillgängliga medier och Centrum för lättläst, kallad ”Så tråkigt får jag aldrig” deltog bland andra Karin Taube, Professor emerita Umeå universitet och läsforskare med intressanta och förskräckande forskningsresultat om hur det står till med läsningen i Sverige idag.

Vi känner till PISA, läsundersökningen från 2009 (kommer i ny version den 3 december!), som visade att skillnaderna mellan skolors resultat har ökat liksom betydelsen av elevens socioekonomiska bakgrund. Och att elever med utländsk bakgrund har sämre resultat än infödda elever.

Pojkar läser sämre än flickor och Karin Taube förklarar att det handlar om självbild och självförtroende. Pojkarna övertar värderingar av viktiga vuxna i närmiljön, av pappor, vänner och lärare, som läser i allt mindre utsträckning.  Pojkarna blir inte heller uppmuntrade att läsa och får därmed en negativ lässjälvbild, motvilja och brist på uthållighet när det gäller läsning.

Och förstås, precis som med fotboll: det man sällan gör blir man dålig på, det man gör ofta blir man bra på. Och äntligen(!) har vi något att glädjas åt. ”Jag är Zlatan” blev en storsäljare som i högsta grad bidrar till killarnas lust att läsa.

Den som vill ta del av Karin Taubes forskning kan gå in på: http://www.sprak.umu.se/om-institutionen/personal/karin-taube

Margareta Ekström