Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
forskning

Att bli en så’n som läser

Vi var några ur Skolbiblioteksgruppen som i veckan lyssnade på Catarina Schmidt och en föreläsning som Regionbiblioteket anordnade. Catarina är fil.dr. i pedagogik med inriktning mot svenskämnets didaktik. I föreläsningen presenterade hon villkor och möjligheter för barns menings- och identitetsskapande och hur detta hänger ihop med att bli en sån som läser.

Undersökningen visade att identitetsskapande genom texter förutsätter och erbjuder möjligheter för barnen att känna igen sig i och förändra texter. Utveckling
av ett sådant identitetsskapande har likheter med kritiskt textutforskande. Det är då det egna kan jämföras med och relateras till ett större sammanhang och övervägas och reflekteras över. Att utforska texter kan idag sägas vara viktigare än någonsin för att begripliggöra sin tillvaro, göra hållbara val och för att, enkelt uttryckt, inte bli lurad.

Catarina talade också en hel del om hur vi väljer de texter som barnen får möta i skolan, att det när det gäller böcker är oerhört viktigt att visa hur vi tillmäter boken vikt och varför. Hur kan valet av texter organiseras, hur undviker vi att den obligatoriska bokläsningen blir tråkig? Det måste bli lite mer liv i luckan, menade Catarina, bibliotek och skola måste samarbeta (skolbibliotekarier är nyckelpersoner!) och vi måste hitta sätt att väcka förundran inför berättelsens magi.

Här är en länk till avhandlingen. Den är läsvärd!

http://oru.diva-portal.org/smash/get/diva2:656947/FULLTEXT02.pdf

/Ingalill

Nytt om digital kompetens i skolan

Imorse kunde vi höra Ann-Marie Roos Retourné från skolbiblioteket på Björkhagens skola i Kulturnytt prata digital kompetens i skolan och vilka utmaningar vi och eleverna står inför.

Inslaget gjordes med anledning av att Svensk biblioteksförening idag släpper en ny rapport Medie- & informationskunnighet – en forskningsantologi. Där ges perspektiv på MIK utifrån forskning inom Biblioteks- och informationsvetenskap vilket är mycket intressant för oss i skolbiblioteken.

I inledningen skriver redaktörerna Olof Sundin och Johanna Rivano Eckerdal:
Bibliotekarier på skolbibliotek har numera som en av sina viktigaste uppgifter att bedriva undervisning för MIK och träna elever så att de kan utnyttja de möjligheter som digitaliseringen medför på ett både kompetent och reflexivt sätt.

Rapporten finns att beställa eller ladda ner som PDF

Ny forskning om skolbibliotek

En ny forskningsantologi Skolbibliotekets roller i förändrade landskap presenterar aktuell forskning med relevans för svenska skolbibliotek. Boken tar upp både forskning om skolbibliotek och andra relevanta ämnen med koppling till skolbibliotek som läsning, litteracitet och informationskompetens. Den ger också en översikt över ”skolbibliotekslandskapet” och vilka olika intressenter som påverkar diskussionen om skolbiblioteken samt diskuterar hur vi kan använda forskningen i vår praktiska verksamhet. 

Mycket intressant läsning för alla med intresse för skolbiblioteket

Redaktörer är Louise Limberg och Anna Hampson Lundh, båda verksamma vid Högskolan i Borås.
Ladda hem den gratis som PDF från KB här
Boken är också utgiven på BTJ förlag.

/Emma