Visar alla blogginlägg från: november 2014

Prof. Keith Barton till Stockholm – möjlighet för historielärare!

”Challenges of teaching history in a globalizing world”
I december 2014 kommer professor Keith Barton från Indiana University Bloomington till Sverige för att inleda ett samarbete med bl.a. Stockholms universitet. I samband med Keith Bartons besök finns en möjlighet för SO-lärare att träffa honom i en seminariediskussion på Globala gymnasiet torsdag den 11 december, klockan 16,00-17,00. Keith Barton är en ledande forskare kring undervisning och lärande i samhällsorienterande ämnen, speciellt historia. Hans forskning fokuserar bland annat elevers förståelse av historia och betonar skolans demokratiska uppdrag. Temat för diskussionen är angeläget för alla oss som undervisar i SO: ”Challenges of teaching history in a globalizing world”.
Du är välkommen att delta! Antalet platser är begränsat – först till kvarn gäller! Mejla patrik.johansson@globala.se när du bestämt dig för att du vill komma – dock senast den 28 november.
Välkommen!