Visar alla blogginlägg från: december 2015

Interkulturell historiedidaktik

I två år har en forskningscirkel med en grupp högstadie- och gymnasielärare träffats och undersökt hur en interkulturell historieundervisning skulle kunna se ut. De har läst forskningslitteratur, designat lektionsupplägg och skrivit artiklar. Den här ”nio-fältaren”, med kritiska frågor och uppmaningar, har väglett arbetet.

Skärmavbild 2016-02-18 kl. 12.05.07