Strået som knäckte kamelens rygg – en övning om historiska orsaker

Var det strået som bröt kamelens rygg?

Att arbeta med historiska orsaksförklaringar är vanligt i historieämnet. Som so-lärare vet vi också att det kan vara svårt för eleverna att tänka i termer av komplexa förklaringar till historiska händelser eller förlopp. Detta är en övning som använder sig av en berättelse om en kamel som en metafor för att öva elevernas tänkande runt historiska orsaker. Metaforen är tänkt att underlätta för eleverna att få syn på principerna för att tänka runt mer komplexa orsaksförklaringar. Övningen är tänkt att ge eleverna erfarenhet av att resonera med hjälp av de vägledande principerna för historiska orsaksförklaringar. De vägledande principerna pekar på att historiska förklaringar består av kort- och långsiktiga orsaker, att historiska orsaker varierar i inflytande, att förklaringar utgörs av samverkan mellan både strukturer och aktörer (individer och grupper). Dessutom är budskapet att historiska händelser aldrig var oundvikliga – alternativa förlopp var möjliga. Det krävs inga särskilda förkunskaper för att genomföra övningen. Poängen är att den går att använda som inledning på ett arbetsmoment utan förkunskaper med olika åldersgrupper.

Ladda ner övningen om kamelen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.