Öppna eller stängda gränser? Kontinuitet och förändring i svensk migrationshistoria

Skärmavbild 2016-02-19 kl. 11.41.36

Historieämnet handlar om våra liv här och nu. Genom att undersöka historisk förändring kan vi få verktyg för att förstå och förändra vår egen tid. Här presenterar vi en övning som tar ett 250 år långt perspektiv på hur öppet eller stängt Sverige varit vad gäller möjligheten för människor att komma hit. I övningen undersöker eleverna förändringar i den svenska utlänningslagen och skaffar sig därmed en bild av svensk migrationspolitik. Konkret går övningen ut på att eleverna värderar historiska fakta utifrån grad av öppenhet och stängdhet. Frågan som ställs är “Hur öppna har Sveriges gränser varit?”. Övningen är en så kallad levande graf där eleverna får “faktakort” som de ska placera ut på grafen. Genom att kombinera utvecklingen över tid (på en horisontell axel) med grad av förändring (öppenhet – stängdhet) på en vertikal axel konstruerar eleverna en konkret bild av den förändring som skett. Historisk förändring är en process , med varierande takt och mönster, och vändpunkter är tillfällen när förändringsprocessen ändrar riktning eller takt.

Övningen som PDF

Faktakort till övningen

Mall för levande graf

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.