Forum för Levande historias podcast om interkulturell historieundervisning och rasism

Skärmavbild MJOForum för Levande Historia har precis lanserat en serie podcasts på temat ”Prata rasism”. I podcasts ställs bland annat frågor om varifrån fördomarna kommer ifrån, om rasism sitter i en människas huvud eller i samhällets strukturer. I serien får vi lyssna på fem forskares olika och ibland motstridiga perspektiv. I ett av avsnitten kan du lyssna till Maria Johansson, historiedidaktiker på So-didaktik i centrum, som pratar om interkulturell historieundervisning som utmanar våra traditionella utgångspunkter som oftast utgörs av Sverige eller Europa.

Här lyssnar du på intervjun med Maria om interkulturell historieundervisning

Här kan du läsa ett tidigare inlägg om en modell för interkulturell historieundervisning med vägledande frågor