Målet är att SO-didaktik ska stimulera ämnesdidaktisk undervisningsutveckling. Tidskriften ska göra det möjligt att hänga med i svensk och internationell ämnesdidaktik och inspirera till nya undervisningsidéer. Tidskriften vänder sig till dig som undervisar i grundskolan och gymnasiet. ”SO-didaktik ska inspirera till utveckling av undervisningen”, säger Maria Johansson, forskare och gymnasielärare på Globala gymnasiet.

Inspiration för tidskriften har hämtats från bland annat de brittiska motsvarigheterna Teaching History och Primary History samt amerikanska Social Education. De har hittat sätt att kombinera och kommunicera forskning och lärares erfarenhetsbaserade kunskaper på ett sätt som är anpassat för lärarprofessionen.

”Detta är en ny spännande form av samverkan för oss, Relevansen för undervisningen är utgångspunkten, därför kompletterar tidskriften traditionella vetenskapliga  publikationer”, säger Kenneth Nordgren, forskare vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, Stockholms universitet.

Tidskriften är nätbaserad och fritt tillgänglig för alla intresserade.

Det första numret behandlar interkulturell historiedidaktik: Nr 1 (maj 2016): Kulturmöten och världshistoria. Författarna består av en blandning av verksamma lärare och forskare med intresse för interkulturella perspektiv på historien. Historikerna Maria Sjöberg, Faaid Ali-Nuur och Per Eliasson knyter an till undervisningsprojekten och visar hur ett byte av utsiktspunkt från historieskrivningens sedvanliga fokus på länder och imperier till en världshistorisk position gör att det möjligt att se något annat. Perspektiven och tolkningarna blir fler.

Länk till den digitala tidskriften SO-didaktik: https://issuu.com/so-didaktik

Ladda ner tidskriften SO-didaktik som PDF