Visar alla blogginlägg med kategorin:
Religionskunskap

Nytt nmmer av SO-didaktik ute – nr 5 2018

Nu finns det femte numret av SO-didaktik fritt tillgängligt på webben. SO-didaktik är en tidskrift om undervisning i geografi, historia, religion och samhällskunskap och vänder sig till lärare som undervisar i grundskolan och gymnasiet. Det femte numrets tema är undervisning och lärande utanför skolan samt materialitet, och artiklarna ger exempel från museibesök, arbete med artefakter, fältstudier, exkursioner i naturen och visar hur modeller och begrepp kan användas för att beskriva och förstå världen utanför klassrummet.

SO-didaktik har nu funnits i två år. Sedan starten i maj 2016 har ambitionen varit att tidskriften ska engagera, väcka frågor runt och inspirera undervisningen i SO-ämnena. Förhoppningen är att tidskriften ska fylla en funktion för lärares professionella lärande och vara en plattform för att integrera vetenskaplig grund med beprövad erfarenhet. Det femte numret är fyllt med åtta intressanta artiklar av lärare och forskare. En ny artikeltyp för tidskriften är att lärare och forskare gått samman och beforskat ett fenomen.

Sprid gärna tidskriften till lärare och SO-intresserade du känner! Nr 5

Ladda ner SO-didaktik på tidskriftens webbplats

Uppe i vänstra hörnet (intill i-symbolen) på förvisningsfönstret finns en nedåtgående pil (Download) där du kan ladda ner numret som PDF-fil om du föredrar det.

Eller via Facebook – Dela gärna!

PS. Temat för nästa nummer av SO-didaktik är SO på mellanstadiet. Vi är särskilt intresserade av artiklar som beskriver och diskuterar genomförd undervisning, antingen inom något av de fyra SO-ämnena eller tematiskt organise- rad undervisning. Har du själv eller tillsammans med dina kollegor genomfört undervisning som du/ni vill presentera och reflektera kring? Anmäl intresse att delta i numret genom att ge en kort beskrivning av artikeln. Skicka beskrivningen till numrets redaktör Martin Stolare (martin.stolare@kau.se).

Vill du utveckla din undervisning i SO?

Nästa år ger SO-didaktik i centrum i Stockholms stad tre av de efterfrågade DOING-serierna.

Under läsåret 2018-2019 erbjuds tre ämnesdidaktiska seminarieserier Doing RE (Religious Education), Doing history och Doing Sustainability. Till våren 2019 kommer vi dessutom att genomföra en pilotomgång Doing Geography. Serierna vänder sig till SO-lärare på mellan- och högstadiet, samt till ämneslärare på gymnasiet.

Doing 2018-2019

Framgångsrikt och konkret koncept

Seminarieserierna som givits under fem år har varit mycket uppskattade och visat att behovet och efterfrågan av just sådan här ämnesdidaktisk, konkret och matnyttig professionsutveckling är stort. Doing-konceptet består av seminarier och workshops där vi tar hjälp av ämnesdidaktiska begrepp som har visat sig vara kraftfulla för att strukturera undervisningen och för att hjälpa eleverna att utveckla ämnesspecifika kunskaper och förmågor.

SO-didaktik i centrum

Vi som leder kurserna är forskarutbildade SO-lärare på Globala gymnasiet och ingår i miljön SO-didaktik i centrum som finansieras av Stockholms stad.

Läs eller lyssna på vad tidigare deltagare tyckt och hur de använt verktygen i sin undervisning:
Reportage i tidningen Alfa
Film där deltagare berättar.

Läs mer om innehållet i varje kurs och hur du kan anmäla dig:

Doing History 1
Doing RE 1
Doing Sustainability 1

Nytt nummer av SO-didaktik ute – nr 4 2017

Nu finns det fjärde numret av SO-didaktik fritt tillgängligt på webben. SO-didaktik är en tidskrift om undervisning i geografi, historia, religion och samhällskunskap och vänder sig till lärare som undervisar i grundskolan och gymnasiet. Det fjärde numret är religionsdidaktiskt och har titeln Att möta sig själv och det som är nytt – religion och reflexivitet. Gemensamt för alla artiklar är att de på något sätt handlar om hur religionskunskapsämnet ska kännas angeläget för elever.

Nr 4Numret är fyllt med åtta artiklar av lärare och forskare som berör temat på olika sätt. Några på HSD skriver också i numret! Sprid tidskriften till lärare & forskare du känner!

Du läser och laddar ner numret på HSD:s hemsida.

Uppe i vänstra hörnet (intill i-symbolen) på förvisningsfönstret finns en nedåtgående pil (Download) där du kan ladda ner numret som PDF-fil om du föredrar det.

Det går också bra att besöka tidskriftens webbplats.

Eller via Facebook – Dela gärna!

PS. Nästa nummer (nr 5) kommer till våren, 2018, och har fokus på SO-undervisning och lärande utanför skolan, bland annat kopplat till materialitet eller platser i forma av studiebesök, exkursioner, museibesök eller arbete med artefakter.

Nytt nummer av SO-didaktik ute – nr 3 2017

Skärmavbild 2017-06-07 kl. 22.17.41Nu finns det tredje numret av SO-didaktik fritt tillgängligt på webben. SO-didaktik är en tidskrift om undervisning i geografi, historia, religion och samhällskunskap och vänder sig till lärare som undervisar i grundskolan och gymnasiet. Det tredje numrets tema är begreppsparet aktör och struktur samt frågan om hur SO-ämnena kan bidra till elevernas handlingsberedskap.

Numret är fyllt med åtta artiklar av SO-lärare som berör temat på olika sätt. Särskilt spännande är att SO-didaktikern Keith Barton bidragit med en originalartikel i numret. Sprid gärna tidskriften till lärare du känner!

Du hittar numret på tidskriftens sida på Issuu: https://issuu.com/so-didaktik

Det går också att lyssna på två av redaktörerna, Patrik och Maria, som pratar om tidskriften:
https://soundcloud.com/user-721423651/om-tidskriften-so-didaktik 

Vill du utveckla din undervisning i SO?

Nästa år ger SO-didaktik i Centrum tre av de efterfrågade DOING-serierna

Läsåret 2017-2018 kommer vi att erbjuda tre ämnesdidaktiska seminarieserier Doing RE (Religious Education), Doing history och Doing Sustainability. Seminarieserierna vänder sig till SO-lärare på mellan- och högstadiet men även till gymnasiet.

2017-05-23

Ekonomiskt stöd
Seminarieserien sker som Forskning och Utveckling (FoU) inom Stockholms stad och skolan kan få ekonomiskt stöd för deltagande lärare, t ex för vikarieersättning.

Innehåll
Seminarieserierna som har givits under fyra år har varit mycket uppskattade och visat att behovet och efterfrågan av just sådan här ämnesdidaktisk, konkret och matnyttig professionsutveckling är stort. (Läs vad tidigare deltagare tyckt och gjort: Hur tänkte de förr, Bilden som källa, På jakt efter den hemliga historien, Lärare undervisar kollegor, UR Lärlabbet – Teori i praktiken)

Framgångsrikt och konkret koncept
Doing-serierna består av seminarier och workshops där vi tar hjälp av ämnesdidaktiska begrepp och forskning som visat sig vara kraftfulla för att strukturera undervisningen och för att hjälpa eleverna att utveckla ämnesspecifika kunskaper och förmågor.

SO-didaktik i centrum
Vi som leder kurserna är forskarutbildade SO-lärare på Globala gymnasiet och ingår i miljön SO-didaktik i centrum som finansieras av Stockholms stad. Vi driver också den här bloggen.

Läs mer om innehållet i varje kurs och hur du kan anmäla dig i inbjudan:

Inbjudan till Doing History 2017-2018

Inbjudan till Doing RE (Religious education) 2017-2018 

Inbjudan till Doing Sustainability 2017-2018 

Nytt nummer av SO-didaktik ute – nr 2 2016

Skärmavbild 2016-10-04 kl. 15.27.41Nu finns det andra numret av SO-didaktik fritt tillgängligt på webben! SO-didaktik är en tidskrift om undervisning i geografi, historia, religion och samhällskunskap och vänder sig till lärare som undervisar i grundskolan och gymnasiet.

Det andra numrets tema är interkulturell historia och fokus läggs på migration som historiskt fenomen. Numret är fyllt med åtta artiklar av so-lärare, historiker och arkivarier som berör temat på olika sätt. Sprid gärna tidskriften till lärare du känner!

Tidskriftens webbplatshttps://issuu.com/so-didaktik 

Du kan antingen läsa tidskriften online eller ladda ner den som PDF-fil. Du hittar nedladdningen under ”Share” där du klickar på ”Download”.

Lyssna gärna på en pod med en av artikelförfattarna –  Annika Rosenius: https://soundcloud.com/user-721423651/pod-annika-rosenius-artikelforfattare-so-didaktik-nr-2 

Det går också att lyssna på två av redaktörerna, Patrik och Maria, som pratar om tidskriften:
https://soundcloud.com/user-721423651/om-tidskriften-so-didaktik 

Till nästa nummer (nr 3) välkomnar vi artiklar som på något sätt behandlar elevers handlingsberedskap och visar hur SO-undervisning om strukturer och handlingsutrymme kan stärka denna. Har du en idé och tycker att det skulle vara spännande att skriva något så hör av dig till oss så hjälper vi dig att komma igång. Ladda gärna ner tidskriftens riktlinjer för skribenter (https://dl.dropboxusercontent.com/u/10009710/SO-didaktik_riktlinjer.docx).

Ny tidskrift för historia, geografi, religion och samhällskunskap – ”SO-didaktik”

SO-didaktik

Länk till den digitala tidskriften SO-didaktik: https://issuu.com/so-didaktik

Ladda ner tidskriften SO-didaktik som PDF

SO-didaktik är en ny tidskrift som inriktar sig på undervisning i de fyra ämnena geografi, historia, religion och samhällskunskap. Det har saknats en svenskspråkig plattform där lärare, forskare och andra kunniga och intresserade delger sina erfarenheter och kunskaper.

Målet är att SO-didaktik ska stimulera ämnesdidaktisk undervisningsutveckling. Tidskriften ska göra det möjligt att hänga med i svensk och internationell ämnesdidaktik och inspirera till nya undervisningsidéer. Tidskriften vänder sig till dig som undervisar i grundskolan och gymnasiet. ”SO-didaktik ska inspirera till utveckling av undervisningen”, säger Maria Johansson, forskare och gymnasielärare på Globala gymnasiet.

Inspiration för tidskriften har hämtats från bland annat de brittiska motsvarigheterna Teaching History och Primary History samt amerikanska Social Education. De har hittat sätt att kombinera och kommunicera forskning och lärares erfarenhetsbaserade kunskaper på ett sätt som är anpassat för lärarprofessionen.

”Detta är en ny spännande form av samverkan för oss, Relevansen för undervisningen är utgångspunkten, därför kompletterar tidskriften traditionella vetenskapliga  publikationer”, säger Kenneth Nordgren, forskare vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, Stockholms universitet.

Tidskriften är nätbaserad och fritt tillgänglig för alla intresserade.

Det första numret behandlar interkulturell historiedidaktik: Nr 1 (maj 2016): Kulturmöten och världshistoria. Författarna består av en blandning av verksamma lärare och forskare med intresse för interkulturella perspektiv på historien. Historikerna Maria Sjöberg, Faaid Ali-Nuur och Per Eliasson knyter an till undervisningsprojekten och visar hur ett byte av utsiktspunkt från historieskrivningens sedvanliga fokus på länder och imperier till en världshistorisk position gör att det möjligt att se något annat. Perspektiven och tolkningarna blir fler.

Länk till den digitala tidskriften SO-didaktik: https://issuu.com/so-didaktik

Ladda ner tidskriften SO-didaktik som PDF

Seminarieserier för SO-lärare: Religion, Historia och Hållbar utveckling

Vill du utveckla din undervisning i SO?
Nästa år ger SO-didaktik i centrum tre av de efterfrågade DOING-serierna.

Doingserier

Under hösten 2016 kommer vi att erbjuda tre ämnesdidaktiska seminarieserier Doing RE (Religious Education), Doing history och Doing Sustainability. Vi har hittills  vänt oss till SO-lärare på mellan- och högstadiet men eftersom efterfrågan från gymnasiet varit så stor öppnar vi nu också för gymnasiet.

Ekonomiskt stöd
Seminarieserien sker som Forskning och Utveckling (FoU) inom Stockholms stad och skolan kan få ekonomiskt stöd för deltagande lärare, t ex för vikarieersättning.

Innehåll
Seminarieserierna som har givits under tre år har varit mycket uppskattade och visat att behovet och efterfrågan av just sådan här ämnesdidaktisk, konkret och matnyttig professionsutveckling är stort. (Läs vad tidigare deltagare tyckt och gjort: Hur tänkte de förr, Bilden som källa, På jakt efter den hemliga historien och Lärare undervisar kollegor.)

Framgångsrikt och konkret koncept
Doing-serierna består av seminarier och workshops där vi tar hjälp av ämnesdidaktiska begrepp som har visat sig vara kraftfulla för att strukturera undervisningen och för att hjälpa eleverna att utveckla ämnesspecifika kunskaper och förmågor.

SO-didaktik i centrum
Vi som leder kurserna är forskarutbildade SO-lärare på Globala gymnasiet och ingår i miljön SO-didaktik i centrum som finansieras av Stockholms stad. Vi driver också den här bloggen.

Läs mer om innehållet i varje kurs och hur du kan anmäla dig i inbjudan:

Inbjudan till Doing RE (Religious Education)
Inbjudan till Doing History
Inbjudan till Doing Sustainability

 

Seminarieserie för SO-lärare i åk 4-9 – Doing RE (Religious education)

Vill du utveckla din religionskunskapsundervisning? Nu finns en möjlighet för dig som undervisar i årskurs 4-9 att fördjupa dina kunskaper i religionsdidaktik.

Skärmavbild 2015-05-22 kl. 10.39.30

Vad händer i elevers möte med olika livstolkningar och religiösa praktiker? 

Vi söker dig som är engagerad och intresserad av religionskunskap och som vill delta i en seminarieserie där din egen undervisning står i centrum. Under seminarierna utgår vi från religionsdidaktiska begrepp och analysverktyg som kan hjälpa till att strukturera religionskunskapsundervisningen och utveckla elevernas förmåga att analysera religiösa uttryck och den egna livstolkningen.

Du som deltagare kommer att bekanta dig med de didaktiska begreppen genom praktiska övningar, föreläsningar och utvalda artiklar och texter. Vi kommer också gemensamt konstruera tänkta tillämpningar av dessa begrepp för den egna undervisningen.

Var och när?
Doing RE består av fem seminarietillfällen, fredag eftermiddag 13.00-16.00 på Globala gymnasiet. De föreslagna datumen är: 18 september, 9 oktober, 6 november, 20 november samt 11 december (heldag). Seminarierna leds av Thérèse Halvarson Britton, lektor på Globala gymnasiet och filosofie licentiat i religionsdidaktik och Emma Sandberg Andrasko, förstelärare på Globala gymnasiet.

Doing RE ges av SO-didaktik i centrum på Globala gymnasiet och är en del av Stockholms stad satsning på didaktik. Din skola kan därför få ekonomiskt stöd för din medverkan i kursen från utbildningsförvaltningen (t ex för vikarieersättning). Vi genomför också seminarieserierna Doing History 1.0, Doing History 2.0 (fortsättning) och Doing ESD (Education for sustainable development).

Vårterminen 2015 gav vi en pilotomgång av Doing RE. Två lärare sammanfattade:

”Jag har fått syn på MYCKET VIKTIGA aspekter av religionsundervisningen som nu är betydligt tydligare och lättare att sätta fingret på för att jag fått begrepp att hänga upp dem på.”

”Jag har fått konkreta idéer som jag kan använda i undervisningen, påminnelse om hur jag kan tänka när jag planerar och hjälp att ringa in frågetecken.”

Intresseanmälan
Om du är intresserad så skicka en intresseanmälan så snart som möjligt till maria.johansson@globala.se så kontaktar vi dig med mer information.

Länk till PDF-fil

Seminarieserie för religionslärare åk 4-9 – Doing RE (Religious education)

Vill du utveckla din religionskunskapsundervisning? Nu finns en möjlighet för dig som lärare i årskurs 4-9 att fördjupa dina kunskaper i religionsdidaktik.

Vi söker dig som är engagerad och intresserad av religionskunskap och som vill delta vid två sammankomster där din egen undervisning står i centrum. Under seminarierna visar vi hur man med hjälp av religionsdidaktiska begrepp kan hjälpa elever att tolka och analysera religiösa föreställningar och uttryck.

Vi utgår från religionsdidaktiska begrepp och analysverktyg som kan hjälpa till att strukturera religionskunskapsundervisningen och utveckla elevernas förmåga att analysera religiösa uttryck och den egna livstolkningen.

Du som deltagare kommer att bekanta dig med religionsdidaktiska begrepp genom praktiska övningar, föreläsningar och utvalda artiklar och texter. Vi kommer också gemensamt konstruera tänkta tillämpningar av dessa begrepp för den egna undervisningen.

Doing RE är ett pilotprojekt som består av två seminarietillfällen. Seminarierna äger rum två fredagseftermiddagar under vårterminen 2015, och leds av Thérèse Halvarson Britton, gymnasielärare på Globala gymnasiet och filosofie licentiat i religionsdidaktik.

Detta är en del av Globala gymnasiet och Stockholms stads utbildningsförvaltnings SO-didaktiksatsning som sker inom ramen för SO-didaktik i centrum. Tidigare har seminarieserien Doing History givits under två terminer och den här terminen ges även Doing RE samt Doing ESD (Education for sustainable development).

Datum och plats

  • Tillfälle 1: fredag 6 mars 2015, 13.00-16.00.
  • Tillfälle 2: fredag 27 mars 2015, 13.00-16.00.
  • Plats: Globala gymnasiet, Hornsgatan 93, T-bana Zinkensdamm.

Anmälan

Du som vill delta vid de båda seminarietillfällena mejlar anmälan så snart som möjligt till maria.johansson[at]globala.se eller patrik.johansson[at]globala.se.

Välkommen!

INBJUDAN SOM PDF-FIL