Intel Education Summit

Panelsamtal på Intel Education Summit

Varje år anordnar Intel en utbildningskonferens som går under namnet Education Summit. I år var det tolfte gången i ordningen och den hölls i London. Årets tema var Gaming and Education, vilket helt ligger i linje med det som Inkubatorprojektets spelifieringsgren handlat om. Efter att ha ansökt om intresse att hålla en workshop där, bjöds jag in för att delta. Som resesällskap och luttrad Education Summit-veteran, följde Claes Johannesson med från IKT-enheten i Stockholms Stad.

Det första intrycket var hela organisationen runt konferensen. Allt var planerat i minutiös detalj och talarna som bjudits in var valda med stor omsorg.  Under den första dagen talade Sam Morris från datortillverkaren Lenovo. Han lyckades på några minuter rubba många av mina cirklar om vad spelifiering är, och problematiserade vad som är målet med tankesättet. Det breddade synsättet omfattar flera saker:

 • Relatedness
  • Social kontext och sammanhang
 • Autonomy
  • Känsla för ansvar – att eleven själv driver kunskapen
 • Mastery
  • Personlig utveckling och egna framsteg
 • Purpose
  • Finna sin egen mening med det som ska göras

Detta kallas The Intrinsic Motivation Ramp, eller löst översatt ”RAMP för inre motivation”. Till skillnad från den externa motivation som poängsystem och troféer ger, ökar detta den inre motivationen om man använder det på rätt sätt. Detta är någonting att ta fasta på i pedagogisk design.

En annan höjdpunkt på konferensen var Jo Twist från UKIE (United Kingdom Interactive Entertainment) som representerar den digitala underhållningsbranschen i Storbritannien. I Sverige har vi vår motsvarighet i Dataspelsbranschen. Hon lyfte fram sin bild över var dataspelen befinner sig i nuläget, där branschens problem är att hitta personer med rätt kompetens av programmering och design. För UKIE, som vill främja dataspel som export, är detta så klart viktigt.

Det leder oss in i ett annat tema för konferensen – att skapa digitala produkter. Detta omfattar bl.a. att programmera robotar eller att skapa egna spel. Det som tidigare var en komplex process av programmeringsstudier och digitala kretsar, har nu blivit någonting som fler har tillgång till. Det är lätt att göra datorspel i anpassade verktyg som t.ex. Kodu, TouchDevelop och Project Spark. Pedagogiskt sett, får man kreativiteten och problemlösandet på köpet.

Under onsdagen höll jag min föreläsning, som fått namnet Playing the Curriculum. Det var mycket berikande att presentera detta för människor som saknar kunskap om det svenska utbildningssystemet. I vardagen tänker man inte på självklara saker som läroplanen eller skolsystemet i sin helhet, eftersom man är verksam i det och har det i ryggmärgen. Frågorna som ställdes handlade om elevernas förändring och motivation, vilket också är utgångspunkten i mitt arbete. De kulturella skillnader som kan finnas överkommer man snabbt eftersom det blir så tydligt att alla lärare är ute efter sina elevers bästa förmågor och utvecklingen av dessa.

Woodford County High School for Girls i London Skolbesök på Woodford County High School for Girls i London

Konferensen avslutades med ett besök på Woodford County High School for Girls utanför London som huserar The Digital Schoolhouse, en tvärvetenskaplig satsning på att få elever att bli mer digitalt medvetna. Just denna dag var elever från andra skolor inbjudna, för att skapa en ”Monsterlåda”. Uppgiften bestod i att programmera en mikrodator till att få monstret att röra på öronen och lysa med ögonen. Lektionen hade föranletts av diskussioner och laborationer om hur datorn fungerar. Lärarna och eleverna diskuterade vad som var input och output och det var tydligt att de förberedde sig på att verkligen förstå tekniken. The Digital Schoolhouse är ett mycket intressant inslag av hur man kan arbeta med teknik och inspirera till karriärval inom teknik, vilket UKIE uppskattar. UKIE är också sponsor till The Digital Schoolhouse.

Intel Education Summit är en mycket intressant mötesplats för visioner och framåtblickar. För konkreta pedagogiska idéer finns det möjligtvis bättre forum, som t.ex. SETT. Konferensen handlar om de framtida utmaningar som samhället står inför, och hur skolan kan arbeta för att komma närmare dessa mål. Det ska bli spännande att se vilken rubrik konferensen får nästa år, men om det blir Gaming and Education igen, finns det anledning för mig att besöka den även framöver.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.