Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
Inkubator

Språkäventyret

En skärmdump från kartan i "Språkäventyret" på första banan. En skärmdump från kartan i ”Språkäventyret” på första banan.

I våras deltog jag i ett projekt som går under namnet Inkubator, som har för avsikt att utveckla nya idéer för undervisningen. Ganska snart delades gruppen upp i två spår: spelifiering och learning on demand. Jag deltog i spelifieringsspåret.

Spel har varit en stor del av mitt liv ända sedan femårsåldern. Det är anledningen till att engelska inte har varit ett problem i skolan, och det har varit en kreativ och intressant hobby som berikat mitt liv under lång tid.

Det har varit otroligt intressant att berika undervisningen i Inkubatorprojektet. I gruppen har vi vridit och vänt på hur man kan använda spelmekanik i undervisningen. Spelet som jag gjorde fick namnet Språkäventyret. Det utgår från det som nämns i styrdokumenten för svenska om de nordiska språken och är tänkt att tjäna som en introduktion eller sammanfattning av momentet.

Jag gjorde spelet för Inkubatorprojektet i våras. På torsdag är det åter igen dags för ett nytt klassrumstest med ett annat spel inom ett annat ämnesområde.

Sedan spelet publicerades har jag fått mycket positiv kritik. Det har fått mig att tänka på spelifiering i allt större sammanhang och att problematisera arbetssättet på ett annat sätt. Att företa sig framtida utmaningar är så klart roligare, men också svårare. Det finns ännu ingen optimal plattform för min vision av hur spelifierad undervisning går till. Verktygen är trubbiga och mycket fantasi krävs för att lösa begränsningar som uppstår.

Det är med stor visshet som jag tror att spelifiering kommer att ta flera steg framåt. Många har utrullade 1:1-projekt med pryttlar och pinaler som finns för elevernas skull, och det behövs drivna pedagoger som använder tekniken med en stor eftertanke. Min förhoppning är att höja spelifiering för vad det egentligen är: ett sätt att (för)vrida pedagogik till någonting som redan attraherar unga.

I Språkäventyret använder jag några grundläggande spelmekaniska element:

  • Karta
  • Poäng
  • Nivåer
  • Troféer

Alla dessa element har sin poäng. Kartan har för avsikt att visa var eleven befinner sig i relation till målet. Den ska visualisera var på vägen man är. För elever som snabbt tröttnar, är det en grafisk återkoppling på att man nått framgång.

Poäng är grundstommen i alla klassiska spel. Här gäller devisen the more, the merrier, där det är självklart att 100 poäng är roligare att få än 1, eller 10.

Totalpoängen bidrar till nivåer, vilket visar hur bra eleven klarat uppgifterna överlag. 1000 poäng innebär nivå 1. 2000 innebär nivå två, etc.

Troféer är ett kvitto på saker som man vill uppmuntra, men inte kan betygssätta. Jag valde tre stycken: en för att komma i tid, en för att göra klart alla uppgifter samt en för att få alla rätt på alla uppgifter.

Fundera själv på de spel du spelar. Vad kräver de av dig? Vilka spelregler använder de? Hur visar de din framgång? Ett spel som Monopol är också det designat för att lära sig något (i detta fall, nackdelen med att en aktör får en för stor marknadsandel).

Jag kommer att återkomma till olika spelmekaniska element, och tips om hur du kan använda dessa i undervisningen.