Nyanlända i verksamhetsplanen

Hallå där ute!

Språkforskningsinstitutet har bestämt sig för att komma ut i den digitala världen med sin alldeles egna blogg. Passande nog gör vi det med ett inlägg om just nyanlända. Har ni sett att arbetet med nyanlända och sent anlända elever har fått ett eget avsnitt i utbildningsnämndens verksamhetsplan för 2012?

Nyanlända och sent anlända
Skolverkets definition av sent anlända elever är de elever som när de kommer till Sverige påbörjar något av grundskolans fyra sista år, eller som börjar direkt i gymnasieskolan. Nyanlända elever är de elever som nyligen anlänt och påbörjar något av grundskolans tidigare år.

Skolorna ska ges stöd i arbetet att validera alla nyanlända elevers kunskapskvaliteter i olika ämnen så att skolans undervisning utformas utifrån varje elevs skolbakgrund och behov. Ambitionen är att elever på ett tidigt stadium ska få en god och kvalitativ skolgång. För att underlätta för skolorna i detta arbete samlas och utvecklas kompetensen inom ramen för mottagandet av nyanlända/sent anlända elever. Samarbetet mellan grundskola och gymnasieskola ska öka. Vikten av en kvalitetssäker mottagandeprocess för nyanlända är påtaglig i syfte att skapa optimala förutsättningar för goda studieresultat. I samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen utreds hur mottagning av hela familjer kan stödja
elevens skolgång. Studiehandledning och ämnesundervisning på modersmålet för dessa elever ska förbättras. Detta i syfte att säkra att elever inte tappar viktig tid i sin läroprocess inom områden där eleven tidigare tillgodogjort sig kunskaper. Den kunskap och erfarenhet om språkutveckling som finns ska tas tillvara. (Verksamhetsplan 2012: Utbildningsnämnden, s.35)

Vi ser fram emot att vara en del av detta arbete under 2012! Säkerligen kommer ni att få höra mer om det framöver här på bloggen.

/Maria Bjerregaard

2 kommentarer

  1. Eva-Li Littorin, 16 februari 2012

    Varmt välkomna! Det ska bli intressant att följa er här!

  2. Toura Hägnesten, 16 februari 2012

    Roligt att ni också börjat blogga. Ser fram mot att få läsa inlägg ur flerspråkighetsperspektivet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.