Låt nyanlända greppa språket!

Här kommer två litteraturtips från Skolverkets publikationer för de som kanske ännu inte hunnit upptäcka dem.

Att främja nyanlända elevers kunskapsutvecklingFörst ut är Att nyanlända elevers kunskapsutveckling – med fokus på samverkan, organisation samt undervisningens utformning och innehåll. Det är ett stödmaterial som består av reportage där fem olika verksamheter lyfter fram hur de arbetar för att främja nyanlända elevers parallella språk- och kunskapsutveckling. Materialet är inte helt olikt SKL:s Nyanlända elevers utbildning – goda exempel från tio kommuner från 2010.

Dagens andra rekommendation har ett par månader på nacken, men om ni inte har kollat in den än är det dags nu! Greppa språket! Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet är en skrift i Skolverkets serie Forskning för skolan och kostar bara 30 kr att beställa. Tillgängligt och kortfattat presenteras olika arbetssätt och modeller som stärker flerspråkiga elever. Lärarna ges tips på verktyg att använda i det dagliga arbetet med dessa elever.Greppa språket Skolverket

Varför inte köpa in den till hela arbetslaget (eller skolan!) för att påbörja ett arbete kring språkutvecklande arbetssätt. Skriften är en utmärkt introduktion till det som är aktuellt i forskningen just nu? Behöver ni stöttning för att komma igång med arbete på skolorna är ni välkomna att mejla en förfrågan till oss på sprakforskning@stockholm.se. Vi erbjuder också kompetensutveckling i mycket av det som tas upp i boken. Kolla in vårt kalendarium för att se om något startar nu!

/Maria Bjerregaard

1 kommentar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.