Högre seminarium av Caroline Kerfoot

Visste ni att Centrum för tvåspråkhetsforskning har högre seminarier som är öppna för allmänheten? I tisdags var det Caroline Kerfoot som presenterade sitt pågående forskningsprojekt ”Negotiating authority, constructing solidarity: the use of multilingual repertoires in a Cape Town primary school”. Hon är Extraordinary Senior Lecturer at the University of the Western Cape i Sydafrika, men fr.o.m. vt 2012 dessutom forskarassistent vid Centrum för tvåspråkighetsforskning.

Sedan apartheid avskaffades 1994 möts elever med olika etniska och språkliga bakgrunder i skolorna. I Kerfoots senaste forskningsprojekt har barn från en grundskola i en av Kapstadens kåkstäder burit mikrofoner både under lektionerna och utanför på rasterna. Det exempel vi fick se under seminariet visade tre pojkar som under en lektion uppmanades att beskriva vad de såg på en chipspåse. Alla tre är flerspråkiga och talar minst två av språken afrikaans, xhosa och engelska. Sydafrika har numer 12 officiella språk (engelska, afrikaans och 9 olika bantuspråk) men engelska är fortfarande det språk som har högst status, och vanligen används i skolsammanhang. Av läraren vid detta tillfälle uppmanades eleverna inte att använda engelska utan de språk de själva ville (något som Kerfoot kommenterade som ovanligt).Cape town mindre

Det hon efter en analys av pojkarnas samtal såg var att de inte hade tillräckliga resurser på engelska för att kunna argumentera för en ståndpunkt och försvara sina åsikter. De började samtalen på engelska, men för att kunna förhandla fram hur de skulle beskriva chipspåsen behövde de växla till sina modersmål.

En slutsats Caroline Kerfoot drar utifrån denna och annan, liknande data är att elevernas språkliga och kunskapsmässiga utveckling kan hindras om de övergår till engelska i tidig ålder. Hon hänvisade också till Sydafrikas väldigt låga resultat på t.ex. PISA där hon såg detta som en del av förklaringen.Cape town mindre 2

Hennes förslag till beslutande politiker är att höja modersmålens status och att uppmuntra dem som undervisningsspråk även för högre åldrar. I dagsläget är de akademiska domänerna språkligt outvecklade, så hon förespråkar en kraftfull ansats från flera håll för att åtgärda detta.

När jag och Ulrika går därifrån kan vi inte låta bli att tänka på vilken status olika modersmål har här i Sverige och hur vi bäst arbetar för att uppmuntra elevers flerspråkiga utveckling. Vad säger ni? Hur jobbar ni för att ge modersmålen en självklar plats i klassrummen?

Kommande seminarier hos Centrum för tvåspråkighetsforskning hittar ni här.
Abstract till Kerfoots presentation finns här.

/Maria Bjerregaard & Ulrika Dahl

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.