Visar alla blogginlägg från: september 2012

Språkforskningsinstitutet medverkar på Skolforum!

Kom och träffa oss på Språktorget och diskutera frågor som är viktiga för oss som arbetar med flerspråkiga elever och deras språk -och kunskapsutveckling.  Du kanske funderar över hur skolor organiserar undervisningen för nyanlända elever? Eller du kanske vill ta del av kompetensutveckling eller litteraturförslag inom detta område? Du kanske bara är nyfiken på oss och vill veta mer om Institutet och vårt uppdrag? Vad anledningen än är, är du välkommen fram till oss för en pratstund. För oss är mötet mellan dig som arbetar med dessa frågor och oss centralt. Vi delar torgplatsen med föreningarna, LiSA (lärare i svenska som andra språk) och LMS (Lärare i moderna språk). Språktorget består av en utställningsdel och en föreläsningsscen.

Förutom tre längre salföreläsningar/workshops kommer vi att presentera tre kostnadsfria och inspirerande hallföreläsningar direkt på torget med fokus på de flerspråkiga barnen i förskolan. Läs mer om våra föreläsningar/workshops genom att klicka på titlarna nedan.

språkforskningsinstitutet

 

 

 

Delta i Eija och Kristinas workshop som tittar på bedömning ur ett genrepedagogiskt perspektiv

Bedömning av elevtexter i grundskolan i ett genrepedagogiskt perspektiv

Lyssna på Maria och Birgitta (som ersätter Ulrika) när de föreläser om stöttningsstrategier i undervisningen

Stöttningsstrategier – för att utveckla elevernas ämneskunskaper & läs- och skrivförmåga

Ta del av Ann-Christins workshop på onsdagen där hon berättar om Reading to Learn –genrebaserad litteracitet i alla ämnen

Vi erbjuder också tre kostnadsfria hallföreläsningar. Dessa öppna föreläsningar fokuserar på de flerspråkiga barnen i förskolan. Först ut, måndag e.m. är Emelie Sjöberg, förskollärare som inspirerande delar med sig av sina erfarenheter av hur hon arbetar med  pedagogiska dokumentation i sin förskola.

Pedagogiskdokumentation och flerspråkiga barn i vardagen på förskolan

På tisdag berättar Jenny Berg, förskolelärare, om hur hon arbetar med sagan för att utveckla förskolebarnens språk.

Synliggöra och stötta barns språkutveckling med hjälp av sagans värd i en mångkulturell miljö

Språksamtal, Språkdomäner – Hur och varför? Hur kan det bli en hjälp i föräldrasamarbetet? Genom att förtydliga framgångsrika faktorer med utgångspunkt från forskning och praktik delger Susanne Benckert och Karin Wallin något av det som de har skrivit om i Skolverkets referensmaterial Flerspråkighet i förskolan.

Framgångsrika faktorer i arbetet med flerspråkiga barns språk och lärande

/Kristina Ansaldo

 

 

Få syn på språket

Skolverket har tagit fram ett utvecklingspaket för fördjupning, ett inspirationsmaterial för kollegialt lärande och utveckling – Utvecklingspaket för fördjupning. Syftet är att kollegor tillsammans ska kunna fördjupa sig i ett utvecklingsområde vari materialet ska fungera som inspiration och diskussionsunderlag. För närvarande är sex utvecklingspaket publicerade varav ett är Språk i alla ämnen. Kommentarmaterialet, Få syn på språket- språk- och kunskapsutveckling i alla skolformer, verksamheter och ämnen utgör underlag för diskussioner. I paketet finns även filmer och bildspel med diskussionsfrågor. Materialet är tänkt för gymnasielärare men är säkerligen intressant även för grundskolelärare

utbildningspaket skolverket

/Kristina Ansaldo

Nätverket för lärare som undervisar nyanlända

Nu bjuder vi återigen in till nätverksträffar för lärare som undervisar nyanlända elever. Vi vill välkomna både nya och gamla deltagare. Utvärderingarna från förra läsåret visar att deltagarna tyckte att träffarna varit både angelägna och givande. Du kan läsa lite om nätverkets arbete här i bloggen under taggen ”nyanlända”. Tala med din rektor och anmäl dig så snart som möjligt innan platserna går åt! Inbjudan hittar du här.

Detta läsår kommer vi att fortsätta fördjupa oss kring samma teman som förra läsåret: Mottagande/Organisation, Undervisningens innehåll, Bedömning, Modersmålet. Under den fösta träffen 10/10-2012 faställer vi kalendandariet. Det preliminära förslaget kan du hitta här.

Välkomna!