Visar alla blogginlägg från: oktober 2012

Nätverksträff för lärare som undervisar nyanlända

Mottagande och organisation av nyanlända elever i Stockholm
Onsdagen den 10 oktober var det dags för läsårets första träff med ”Nätverket för lärare som undervisar nyanlända”.
Dagens gäst var Fanny Rosenblad som arbetar i det nya projektet” Start Järva”.
Syftet med projektet är att alla nyanlända elever som kommer till Järva ska passera en mottagningsenhet innan de kommer ut till sina skolor.
Under ett par dagar görs en kunskapsbedömning på elevens modersmål.Dokumentationen av bedömningen följer sedan eleven till mottagande skola och när undervisningen börjar vet man redan en del om elevens förutsättningar och tidigare skolerfarenheter.

Lärarna i nätverket hade många frågor till Fanny och det blev en intressant diskussion där det framkom att många skolor hade väl fungerande rutiner för att ta emot elever men att det såg väldigt olika ut.
Fanny Rosenblad önskar en dialog men lärare som undervisar nyanlända och deras erfarenheter. Hennes e-postadress är fanny.rosenblad@stockholm.se.

Resten av mötet handlade mycket om kalendariet för nätverket och ett förslag om att göra elevobservationer för att synliggöra den heterogena grupp som de nyanlända är och vilka olika arbetssätt och förhållningssätt som lärarna arbetar med.

Arbetssätt är också rubriken för nästa träff som kommer att innehålla olika workshops där deltagarna får fördjupa sig i några strategier för språkutvecklande arbetssätt. Inför den träffen söker vi ledare som kan hålla i olika workshops. Vi vet att lärarna som deltar har gedigna erfarenheter och nu hoppas vi att det finns några som kan tänka sig berätta om dem för en del av nätverket. Det behöver inte vara enorma projekt utan det kan räcka med tips och förslag när det gäller undervisningen i praktiken. Genom att delge varandra får man också syn på nya infallsvinklar när det gäller beprövad erfarenhet.
Andra sätt att synliggöra arbetet med nyanlända kan vara utvecklingsartiklar eller didaktiska nätverk. Utvecklingsartiklarna är en beskrivning av ett utvecklingsarbete man gjort på skolan. Texten skrivs i en speciell mall och alla instruktioner finns på Pedagog Stockholm:

http://www.pedagogstockholm.se/-/Nyhetslistningssida/Forskning-och-utveckling/Skriv-en-utvecklingsartikel-och-fa-den-publicerad/

De didaktiska nätverken handlar om forskning i den egna verksamheten. Tillsammans med rektor söker lärarna som är intresserade av detta anslag från FOU – enheten på Utbildningsförvaltningen.

http://www.pedagogstockholm.se/Utveckling/Forskning-och-utveckling/Amnesdidaktiska-natverk/Forskningsmedel/

Birgitta Thorander
Språkforskningsinstitutet