Visar alla blogginlägg från: november 2012

Svenska som andraspråk på Facebook

Här kommer ett tips till alla er som har Facebook! Har ni sett att Nationellt centrum för svenska som andraspråk har startat en öppen grupp för alla som är intresserade av ämnet? Kolla in den! https://www.facebook.com/NCandrasprak

Där kan du både ställa frågor och få svar på många av de funderingar du kanske har kring nyanläda elever och elever som läser svenska som andraspråk. Anna Kaya har t.ex. länkat till vanliga frågor och svar kring svenska som andraspråk i presentationen av gruppen.  Lärare delar frikostigt med sig av erfarenheter och tips. NC lägger upp artiklar och ställer frågor till Skolverket. Här kan man t.ex. läsa om betygsättning för nyanlända: https://www.facebook.com/skolverket/posts/433238126735429.

Just nu har gruppen 402 medlemmar. Ju fler vi är desto bättre kan vi göra den!

Hoppas att vi ses där!
/Maria Bjerregaard

Intresserad av att få inspiration till utvecklingsarbete inom ämnet svenska/svenska som andraspråk?

Visste du att att det finns möjlighet att ansöka medel på Utbildningsförvaltningen i Stockholm för att lärare i Stockholms skolor ska kunna genomföra praktiknära forskning/utvecklingsarbete i sina undervisningsämnen? De ämnesdidaktiska nätverken ger stöttning i ett sådant FoU-arbete. Läs mer om detta här.

För att stimulera lärare att starta ämnesdidaktiska utvecklingsarbeten anordnar Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad två inspirationsträffar för grundskole- och gymnasielärare i svenska och svenska som andraspråk. Det rör sig om två möten, 21:a och 28:e november kl. 16-18. På den första träffen, 21:a november, kommer du att få lyssna på presentationer och berättelser från andra lärare som har initierat och deltagit i olika typer av utvecklingsarbeten på sina skolor, i syfte att förbättra ämnesundervisningen.

Den andra träffen, 28:e november är ett uppföljningsmöte där du får möjlighet att diskutera vilka utmaningar och frågor lärare i svenska och svenska som andraspråk möter i undervisningen och hur man kan hitta lösningar via samarbeten och projekt med sina kollegor.

För er som sedan skulle vilja arbeta vidare med utvecklingsarbete i anslutning till ämnesdidaktiska nätverk i svenska eller svenska som andraspråk, kommer det att anordnas ytterligare ett möte i januari 2013.

Båda träffarna börjar kl. 16.00 med kaffe/te och smörgås. Välkomna den 21 och 28 november till Utbildningsförvaltningen, Hantverkargatan 2 F!

 Anmäl er via länken här.

Eija Kuyumcu