Visar alla blogginlägg från: september 2013

Studiehandledning på modersmål – att stödja kunskapsutvecklingen hos flerspråkiga elever

Skolverket har gett ut en ny skrift om flerspråkiga elever och studiehandledning.
Materialet finns här.

Språkforskningsinstitutet