Visar alla blogginlägg från: oktober 2013

Är du intresserad av litteracitet, språk, läsning och skrivning?

Svenska gruppenDen 18-19 oktober är det en stor konferens på temat litteracitet i Madrid. Konferensen utgör en del av ett EU- projekt som leds av Utbildningsförvaltningen i Stockholm. Som avslutning av projektet kommer man att sprida erfarenheter från såväl forskare som verksamma lärare. Alla som vill kan lyssna på föreläsningar via projektets hemsida Tel4ele där det finns mer information samt en direktlänk till konferensen som man kommer att streama.

Lärare från Globala gymnasiet, Tätorps skola, Elinsborgsskolan, Bagarmossen Brotorps skolor, Alviks skola och Bernadottes gymnasium kommer att vara där på plats för att berätta om sina erfarenheter från sitt arbete i:

Tel4ele = Teacher learning for European Literacy

Syftet med Tel4ele är att öka elevernas måluppfyllelse, framför allt elever med olika typer av inlärningssvårigheter men också elever med svenska som andra språk. Genom att representanter från Sverige, Danmark, Portugal, Skottland och Spanien fått
utbildning i att arbeta med Reading to learn så har de kunnat sprida kunskapen till lärare i sina respektive länder.  Mer information samt lektionsplaneringar i Reading to learn återfinns på projektets hemsida.

Hjärtligt välkomna att ta del av konferensen via projektets hemsida Tel4ele!

/Birgitta Thorander och Ann-Christin Lövstedt

Språkforskningsinstitutet, FOU- enheten, Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad.

Svenska gruppen

Sök kursen Flerspråkighet i förskolan 15 hp

I vår startar en ny kurs med fokus på flerspråkighet i förskolan. Kursen vänder sig till dig som arbetar i förskolan och som vill fördjupa dina  kunskaper i språklig och kulturell mångfald samt andraspråksutveckling.

Kursen ges på kvartsfart över två terminer och är på 15 hp. Den första  terminen fokuserar på språk och kultur, flerspråkighet och andraspråksinlärning (delkurs 1). Under den andra terminen ligger betoningen på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och sätt att  följa och dokumentera barns språkutveckling (delkurs 2).

Vill du veta mer? Läs mer här  Flerspråkighet i förskolan eller gå till institutionen för språkdidaktik  http://www.isd.su.se/

Sista ansökningsdag är den 15 oktober på http://www.antagning.se/