Visar alla blogginlägg från: juni 2014

Skolinspektionens webbinarium om nyanlända

Den 2 juni anordnade Skolinspektionen ett webbinarium om nyanlända elever. Webbinariet lyfte fram delar ur rapporten ”Utbildning för nyanlända elever” och nu kan du som undervisade kl 13.00 i måndags ta del av webbinariet i efterhand.

I webbinariet berättar Andrés Brink Pinto från Skolinspektionen,  projektledare för granskningen av utbildningen för nyanlända elever om resultaten. Förutom Andrés Brink deltog  Helena Olivestam Torold från Skolinspektionen och Pille Pensa Hedström från Skolverket,  ansvarig för arbetet med ett nationellt kartläggningsmaterial för nyanlända elever samt bedömningsmaterial i svenska inom regeringsuppdraget om integrationsinsatser.

webbinarium

Kristina Ansaldo

 

 

Utveckla din undervisning med hjälp av TV!

Förra veckan skrev Edward Jensinger på sin blogg om hur han själv upptäckte hur viktigt språket är för att få med sig alla elever i undervisningen. Efter 40 min av undervisning i samhällskunskap räcker en elev upp handen och frågar vad ordet makt betyder. Edwards slutsats var att alla lärare måste ta sitt ansvar och inkludera språkmål i sin undervisning.

Ett sätt att göra det i kollegiet är att använda olika TV-program. Ett nytt program är UR:s serie ”Språket bär kunskapen”. I programmet handleder Karin Rehman, sva-lärare på Sprintgymnasiet,  Teresia Brzokoupil, ämneslärare på högstadiet i hur man medvetet kan arbeta språkutvecklande i sitt ämne. Att arbeta språkutvecklande gynnar alla elever, inte bara andraspråkseleverna.

Skärmklipp

Vi har nu i maj haft en förhandsvisning av programmen på utbildningsförvaltningen med en grupp intresserade som tillsammans med Åsa Hemborg från UR och Karin Rehman fundera på om och hur materialet kan användas i olika kompetensutvecklingssammanhang. Responsen från gruppen var mycket positiv och alla menade att det är ett program som kan och bör användas ute på skolorna i det pedagogiska samtalet. Flera gillade undertonen i programmen att alla ska få lyckas! De tyckte också att de båda lärarna sätter fingret på vad som kan vara språkligt svårt i undervisningen för både läraren och eleven och att även läraren på sin väg till utveckling och förändring måste få pröva på och våga ”misslyckas”.

Det är också lätt att gå in i programmet och skapa klipp för att lägga in länkar i t ex powerpoint. UR har sammanställt en lista med ytterligare program kring kollegialt lärande om nyanlända och flerspråkighet.

Har du erfarenhet av att använda film i det pedagogiska samtalet med dina kollegor så dela gärna med dig av dem i en kommentar eller egen blogg.

Kristina Ansaldo

utvecklingslärare på Språkforskningsinstitutet