Visar alla blogginlägg från: augusti 2014

Efterlysning- exempel från arbetet med nyanlända

Språkforskningsinstitutet efterlyser goda exempel från arbetet med nyanlända elever i Stockholms skolor. Det kan röra sig om ett interkulturellt förhållningssätt, mottagning, kartläggning, undervisning, modersmålsundervisning eller studiehandledning.

Vi är intresserade av såväl dokumentation som möjligheten att få intervjua er som arbetar med nyanlända. Materialet ska användas till att skapa ett resurskit som lärare och skolledare ska kunna använda i sitt arbete med nyanlända elever. Vår avsikt är att publicera en del av materialet på Pedagog Stockholm vilket betyder att alla intresserade kan ta del av det. Arbetet utgör en del av ett större utvecklingsarbete på Utbildningsförvaltningen.

Era bidrag är värdefulla och kommer att bidra till skolutveckling!

Skriv till: sprakforskning@stockholm.se

Efterfrågad handledning till Gibbons böcker – ladda ner den gratis här!

stärk språket

Arbetar du på en skola med flerspråkiga elever? Behöver du och dina kollegor mer kunskap och tips och idéer om hur man undervisar elever med annat modersmål än svenska? Eller hur man arbetar språk- och kunskapsutvecklande med alla elever i alla ämnen? Hur man som lärare kan stötta elevernas litteracitet inom olika ämnen? Starta en studiecirkel med kollegorna med hjälp av vårt material!

Många har frågat efter handledningarna till Gibbons böcker, så nu lägger vi ut dem här.

978-91-7392-868-0_1

STÄRK SPRÅKET STÄRK LÄRANDET – skolan

Handledning Lyft språket lyft tänkandet

Pauline Gibbons har skrivit två mycket uppskattade böcker för lärare som undervisar elever med både svenska som modersmål och svenska som andraspråk i samma klassrum. Den första boken ”Stärk språket, stärk lärandet” riktar sig i första hand till lärare i F-6. Den andra boken ”Lyft språket, lyft tänkandet” riktar sig till lärare i 7-9 och gymnasiet. Böckerna har gjort succé i Sverige. Jag tror de främsta skälen till succén är:

1) Gibbons varvar teori och praktik på ett tillgängligt sätt

2) De praktiska exemplen är väldigt konkreta och går att prova i undervisningen direkt

3) Böckerna vänder sig till lärare i alla ämnen

Sedan 2007 har jag hållit i utbildningar för lärare som vill arbeta med Gibbons böcker på sina skolor i studiecirkelform. Utbildningen har varit två dagarlång  och ett moment i utbildningen har varit att deltagarna arbetat fram handledningar till böckerna (en till varje bok). I handledningarna finns en samling av idéer som deltagande lärare tagit fram med fokus på frågor att diskutera och uppgifter att prova i klassrummet. Ibland har lärarna fått i uppgift att tänka utifrån olika åldrar/årskurser, ibland utifrån olika ämnen/aktiviteter. Välj de frågor och uppgifter som passar just din skola eller dina kollegor!

Med hjälp av handledningarna kan ni starta läsecirklar/studiecirklar på din skola. Ni kan starta i ett arbetslag, eller på hela skolan om ni är fler som kan hålla i cirklarna.

Hör gärna av er om ni har frågor eller behöver stöd från oss för att komma igång!

Ulrika Dahl