Visar alla blogginlägg från: september 2014

”Myter om forskning kring flerspråkighet”

Gisela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu har ni möjlighet att se Gisela Håkanssons filmade föreläsning.

 ”Myter om forskning kring flerspråkighet”

Följ länken nedan.  Där finns även  en handledning till filmerna

 

Språkforskningsinstitutet, FoU-enheten, utbildningsförvaltningen Stockholm stad

Genrepedagogik – filmklipp från Danmark

Många har hittat till och läst vår artikelserie ”Genrepedagogik och Gibbons i praktiken” på Pedagog Stockholm. Är du en av dem kanske du också är intresserad av att läsa och se filmklipp i hur undervisningen går till i klassrummet? Då vill vi tipsa om Sölystskolen i Silkeborg, Danmark och deras hemsida, http://www.genrepaedagogik-silkeborg.dk/ där de dokumenterat sitt utvecklingsarbete i samarbete med Lärarutbildningen i Silkesborg. Ett samarbete för att utveckla och implementera ”en språk- och genreorienterad undervisning baserad på funktionell grammatik.

I detta utvecklingsarbete har de bl a varit här i Stockholm, på Knutbyskolan i Rinkeby på studiebesök för att inhämta kunskaper och inspiration.

Lektor Mette Vedsgaard Christensen, Videncenter for Sprog, Læsning og Læring, VIA University College (lärarutbildningen i Silkeborg) som samarbetar med skolan har bl a varit deltagare i det EU-projekt, tel4eLe som Stockholms stad och Språkforskningsinstitutet drivit i syfte att sprida det genrepedagogiska programmet Reading to Learn. Du kan läsa mer om det i ett tidigare inlägg här på bloggen.

För att se de tre utmärkta filmerna så klickar du här:

http://www.filmkompagniet.dk/dk/genre.html De finns även utlagda på youtube.

Första filmen visar hur en högstadieklass arbetar med en efterlysning genom att läraren följer Cykeln för undervisning och lärande (cirkelmodellen).

Film nummer två visar hur en femteklass tar sig igenom en svår faktatext om reformationen med hjälp av strategierna i Reading to Learn programmet.

Den sista filmen visar hur läraren i en årskurs två arbetar med grammatik med utgångspunkt i SFL – Systemisk Funktionell Lingvistik och boken Otto är en noshörning.

Låt nu inte danskan bli ett hinder för att ta del av det här materialet!

Kristina Ansaldo