Visar alla blogginlägg från: april 2015

Rusning till våra böcker!

rusning

Vi har fått ett enormt gensvar från intresserade läsare som vill ha våra publikationer. Jätteroligt! Nu stänger vi erbjudandet för vi har inga böcker kvar att dela ut… Nästa vecka kommer ni som får böcker att få mail av oss där ni får besked om ni får de titlar ni bett om. Vi kommer också  överrens om när och hur de ska hämtas.

Kristina Ansaldo och Karin Wallin

Våra publikationer…

delas nu ut gratis till den som är först till kvarn!

Språkforskningsinstitutet tömmer nu källaren på intressanta och spännade böcker  författade av både tidigare och verksamma medarbetare, som t ex Monica Axelsson numera professor på Stockholms universitet.

röda tråden     broar

många trådar        två språk eller

tvåspråkiga bvidga vyerna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den röda tråden är en utvärdering av Storstadssatsningen och används fortfarande till viss del som kurslitteratur .

Broar mellan kulturer behandlar somaliska barns språksocialisation i hem och förskola i Sverige.

Många trådar in i ämnet är en samling artiklar av ett genrepedagogiskt arbete på Knutbyskolan i Rinkeby.

Två språk eller flera, ett häfte som ger föräldrar information om hur man stödjer sitt barn till aktiv flerspråkighet.

Tvåspråkiga barn och skolframgång innehåller en samling artiklar kring flerspråkiga elevers skolframgång.

Vidga vyerna, en samling artiklar om människors möten i ett nytt samhälle.

Alla böckerna kan användas i studiecirkelform i arbetslag eller kollegiala grupper.

Är du intresserad skriver du en rad till vår funktionsbrevlåda, sprakforskning@stockholm.se och delger oss vilka titlar och hur många du önskar, så kommer vi överrens om tid när du kan komma och hämta.

Kristina Ansaldo och Karin Wallin

Att samverka med föräldrar med somalisk bakgrund

Att arbeta som lärare i den svenska skolan idag innebär för de flesta av oss att vi möter och arbetar med människor från olika bakgrunder och kulturer. Elever och föräldrar som inte delar våra erfarenheter av ”vad skolan är” och hur man förväntas förhålla sig till skolan. Känner du igen dig i detta eller ”bara intresserad” så är du varmt välkommen till vårt seminarium den 6 maj med Osman Ahmed som talar om sin studie kring somaliska föräldrar och deras möte med den svenska skolan.

Osman Ahmed studiehandledare med en master i hållbar samhällsutveckling vid Uppsala universitet har i en studie intervjuat somaliska föräldrar med olika utbildningsbakgrunder om deras möte med det svenska skolsystemet.

I studien framkommer att många av de somaliska föräldrarna inte förstår sig på det svenska skolsystemet och att de har svårt att förstå vikten av föräldrarnas engagemang i skolan. Osman Ahmed menar på att få föräldrarna aktiva och engagerade i barnens skolgång för att höja dessa elevers måluppfyllelse.

Klicka på länken nedan för inbjudan och anmälningslänk:

Inbjudan seminarium Osman Ahmed 6 maj

Krånglar länken så finns inbjudan och anmälningslänk i kalendariet här på PedagogStockholm, eller så skriver ni till mig.

Varmt välkomna!

Kristina Ansaldo

kristina.ansaldo@stockholm.se

Genrearbete i förskolan

stärk språket

Genrer som utvecklingsområde 2015

Från Språkforskningsinstitutet bestämde vi oss för att lyfta fram genrer i förskolan. De nämns både i Stockholm stads förskoleplan och i indikatorerna. Vi vet att det ännu så länge är ett relativt nytt begrepp som behövs göras begripligt.

Syfte:

Tanken är att ge ledning möjlighet till teorier och bakgrund för att få en bra förankring. Därefter nyckelpersoner och pedagoger som då får möjlighet till mer praktiskt arbete via workshops.

Vi vet att barnen i förskolan liksom i skolan behöver möta olika texttyper, som kan vara både i talad och i skriven form.

Föreläsning:

Vi startade med en föreläsning där Kristina Ansaldo från Språkforskningsinstitutet föreläste.

Samma föreläsning gavs vid två tillfällen. Föreläsningarna vände sig först och främst till förskolechefer, biträdande chefer och pedagogiska ledare. Det blev ett mycket positivt gensvar.

Workshop:

Workshops som uppföljning på föreläsningarna, två tillfällen, samma innehåll. Ett tillfälle återstår, torsdag den 7 maj 2015 Tid: 8:30-11:00. (Anmälningslänk )

Varje workshop består av två delar. Vi får ta del av filmat material från en småbarnsgrupp via Johanna och Lisa från Östra Bagarmossens förskolor. De lyfter genrer hos de yngre barnen – Konsten att vara en god lyssnare och seende pedagog. I den andra delen lyfts hur man kan arbeta genrepedagogiskt med de äldre barnen av Louise från Rinkeby, genom ett bokprojekt, Putte i blåbärsskogen. Praktiska övningar ingår.

Vilket språk använder vi för att uttrycka olika syften? Är det skillnad på om jag vill återberätta något eller om jag vill förklara ett förlopp?

Vi vill gärna ha kontakt med er som är på gång att arbeta mer genreinriktat!

Karin Wallin karin.e.wallin@stockholm.se

och

Marianne Wågström marianne.wagstrom@stockholm.se