Visar alla blogginlägg med kategorin:
Ämnesövergripande undervisning

Ytterligare en chans! Till vad? Lyssna på Pauline Gibbons!

Pauline Gibbons

Intresset är så stort för Nationellt Centrums Symposium 2015, den 8-9 oktober, att det tyvärr redan är fullbokat, vilket gör att många inte får en chans att lyssna på bl. a Pauline Gibbons som är keynotespeaker på konferensen.

Glädjande nog kan vi på Språkforskningsinstitutet, FoU, erbjuda ytterligare en chans att ta del av Gibbons klokskap. I samband med hennes medverkan på Symposiet har vi fått möjlighet att bjuda in henne till att hålla en interaktiv föreläsning i språkutvecklande arbetssätt och flerspråkiga elevers lärande. Med på föreläsningen medverkar Kristina Aldén från Gibbons svenska förlag, Hallgren & Fallgren.

Denna workshop kommer att genomföras på eftermiddagen, fredagen den 2 oktober på Konradsberg. Vi vänder oss i första hand till lärare och förskollärare anställda i Stockholms stad. I mån av plats kommer lärare från friskolor och andra kommuner kunna anmäla sig.

Anmälan Kommer att läggas ut i augusti genom Pedagogstockholm.

stärk språket

7-9 + gymnasiet

Streaming av konferensen IKT och flerspråkighet i Norden 20-21 oktober

Språkforskningsinstitutet är med i ett Nordiskt nätverk FLIN (flerspråkighet i Norden) som den 20-21 håller en konferens kring flerspråkiga elever och IKT i undervisningen. Nu har det blivit klart att plenarföreläsningar och några seminarier kommer att streamas, vilket vi är mycket glada över. Det innebär att vi kan nå ut till många fler som kan logga in sig på kanalen och ta del av intressanta föreläsningar.

Vår förhoppning är att vi kan skapa en nordisk arena för oss som arbetar med och engagerar oss i frågor kring flerspråkighet, undervisning och skolutveckling där vi kan träffas, både fysiskt och genom digitala medier för att ta del av varandras erfarenheter och kunskaper.

Gå in och titta på programmet. Föreläsarna är från alla de nordiska länderna och talar om flerspråkighet och undervisning genom digitala medier från olika perspektiv. Från NC, Stockholms universitet kommer Anna Kaya att tala om ”Digitalt kollegialt lärande – för andraspråkselevernas skull”.

Från Göteborg universitet kommer Sofie Johansson Kokkinakkis att tala om ”Datorbaserade möjligheter till bedömning av språkkunskap hos andraspråkselever idag och i morgon”.

Övriga föreläsare Är Lisa Adamsson (Göteborgs Universitet) Hulyua Basran från Trollhättan som berättar om hur hon arbetar med digitala medier i en grupp med nyanlända elever. Exempel på talare från övriga Nordiska länder är Peppi Taalas (Jyväskylä universitet) som kommer att tala om”Datorbaserade möjligheter till bedömning av språkkunskap hos andraspråkselever idag och i morgon”. Olav Husaby presenterar ”Digitale læringsressurser i språkundervisningen CALST og LearnNoW” och från Danmark kan ni lyssna på Claes Weise Schiermer Mørkeberg, (Københavns Sprogcenter) som talar om ”Hvordan skaber man innovativ pædagogik ved hjælp af digitale ressourcer?”

Mer information får ni om du följer länken här:

http://nafo.hioa.no/ikt-og-flerspraklighet-i-norden-pa-nett-tv/

Kristina Ansaldo

Efterfrågad handledning till Gibbons böcker – ladda ner den gratis här!

stärk språket

Arbetar du på en skola med flerspråkiga elever? Behöver du och dina kollegor mer kunskap och tips och idéer om hur man undervisar elever med annat modersmål än svenska? Eller hur man arbetar språk- och kunskapsutvecklande med alla elever i alla ämnen? Hur man som lärare kan stötta elevernas litteracitet inom olika ämnen? Starta en studiecirkel med kollegorna med hjälp av vårt material!

Många har frågat efter handledningarna till Gibbons böcker, så nu lägger vi ut dem här.

978-91-7392-868-0_1

STÄRK SPRÅKET STÄRK LÄRANDET – skolan

Handledning Lyft språket lyft tänkandet

Pauline Gibbons har skrivit två mycket uppskattade böcker för lärare som undervisar elever med både svenska som modersmål och svenska som andraspråk i samma klassrum. Den första boken ”Stärk språket, stärk lärandet” riktar sig i första hand till lärare i F-6. Den andra boken ”Lyft språket, lyft tänkandet” riktar sig till lärare i 7-9 och gymnasiet. Böckerna har gjort succé i Sverige. Jag tror de främsta skälen till succén är:

1) Gibbons varvar teori och praktik på ett tillgängligt sätt

2) De praktiska exemplen är väldigt konkreta och går att prova i undervisningen direkt

3) Böckerna vänder sig till lärare i alla ämnen

Sedan 2007 har jag hållit i utbildningar för lärare som vill arbeta med Gibbons böcker på sina skolor i studiecirkelform. Utbildningen har varit två dagarlång  och ett moment i utbildningen har varit att deltagarna arbetat fram handledningar till böckerna (en till varje bok). I handledningarna finns en samling av idéer som deltagande lärare tagit fram med fokus på frågor att diskutera och uppgifter att prova i klassrummet. Ibland har lärarna fått i uppgift att tänka utifrån olika åldrar/årskurser, ibland utifrån olika ämnen/aktiviteter. Välj de frågor och uppgifter som passar just din skola eller dina kollegor!

Med hjälp av handledningarna kan ni starta läsecirklar/studiecirklar på din skola. Ni kan starta i ett arbetslag, eller på hela skolan om ni är fler som kan hålla i cirklarna.

Hör gärna av er om ni har frågor eller behöver stöd från oss för att komma igång!

Ulrika Dahl

 

 

 

Utveckla din undervisning med hjälp av TV!

Förra veckan skrev Edward Jensinger på sin blogg om hur han själv upptäckte hur viktigt språket är för att få med sig alla elever i undervisningen. Efter 40 min av undervisning i samhällskunskap räcker en elev upp handen och frågar vad ordet makt betyder. Edwards slutsats var att alla lärare måste ta sitt ansvar och inkludera språkmål i sin undervisning.

Ett sätt att göra det i kollegiet är att använda olika TV-program. Ett nytt program är UR:s serie ”Språket bär kunskapen”. I programmet handleder Karin Rehman, sva-lärare på Sprintgymnasiet,  Teresia Brzokoupil, ämneslärare på högstadiet i hur man medvetet kan arbeta språkutvecklande i sitt ämne. Att arbeta språkutvecklande gynnar alla elever, inte bara andraspråkseleverna.

Skärmklipp

Vi har nu i maj haft en förhandsvisning av programmen på utbildningsförvaltningen med en grupp intresserade som tillsammans med Åsa Hemborg från UR och Karin Rehman fundera på om och hur materialet kan användas i olika kompetensutvecklingssammanhang. Responsen från gruppen var mycket positiv och alla menade att det är ett program som kan och bör användas ute på skolorna i det pedagogiska samtalet. Flera gillade undertonen i programmen att alla ska få lyckas! De tyckte också att de båda lärarna sätter fingret på vad som kan vara språkligt svårt i undervisningen för både läraren och eleven och att även läraren på sin väg till utveckling och förändring måste få pröva på och våga ”misslyckas”.

Det är också lätt att gå in i programmet och skapa klipp för att lägga in länkar i t ex powerpoint. UR har sammanställt en lista med ytterligare program kring kollegialt lärande om nyanlända och flerspråkighet.

Har du erfarenhet av att använda film i det pedagogiska samtalet med dina kollegor så dela gärna med dig av dem i en kommentar eller egen blogg.

Kristina Ansaldo

utvecklingslärare på Språkforskningsinstitutet