Visar alla blogginlägg med kategorin:
Reading to learn

Bloggtips-för dig som är intresserad av genrepedagogik

Genrepedagogiken sprids och utvecklas idag i klassrum över hela Sverige. Ett språk- och ämnesutvecklande arbetssätt som, har det visat sig, ger lärare verktyg för att nå alla elever i undervisningen. I det här inlägget vill vi tipsa om två bloggar som ger dig som läsare konkreta exempel på och reflektioner kring hur man kan arbeta med texter i cykeln för undervisning och lärande.

Den första bloggen vi tipsar om är Britt Johanssons blogg, Britts måndagsblogg. Britt är pedagogisk utvecklingsledare på Knutbyskolan i Rinkeby och även en av författarna till boken Låt språket bära.

Det andra bloggtipset gäller Karin Petterssons blogg, Fröken Karin. Karin arbetar som lärare och förstalärare på Kvarnbackaskolan i Kista och i sin blogg delar hon med sig av lektionsupplägg samt reflekterar över sin undervisning. Förutom genrepedagogik  så arbetar Karin också efter metoden ALS, att skriva sig till läsning.

Kristina Ansaldo

Genrepedagogik – filmklipp från Danmark

Många har hittat till och läst vår artikelserie ”Genrepedagogik och Gibbons i praktiken” på Pedagog Stockholm. Är du en av dem kanske du också är intresserad av att läsa och se filmklipp i hur undervisningen går till i klassrummet? Då vill vi tipsa om Sölystskolen i Silkeborg, Danmark och deras hemsida, http://www.genrepaedagogik-silkeborg.dk/ där de dokumenterat sitt utvecklingsarbete i samarbete med Lärarutbildningen i Silkesborg. Ett samarbete för att utveckla och implementera ”en språk- och genreorienterad undervisning baserad på funktionell grammatik.

I detta utvecklingsarbete har de bl a varit här i Stockholm, på Knutbyskolan i Rinkeby på studiebesök för att inhämta kunskaper och inspiration.

Lektor Mette Vedsgaard Christensen, Videncenter for Sprog, Læsning og Læring, VIA University College (lärarutbildningen i Silkeborg) som samarbetar med skolan har bl a varit deltagare i det EU-projekt, tel4eLe som Stockholms stad och Språkforskningsinstitutet drivit i syfte att sprida det genrepedagogiska programmet Reading to Learn. Du kan läsa mer om det i ett tidigare inlägg här på bloggen.

För att se de tre utmärkta filmerna så klickar du här:

http://www.filmkompagniet.dk/dk/genre.html De finns även utlagda på youtube.

Första filmen visar hur en högstadieklass arbetar med en efterlysning genom att läraren följer Cykeln för undervisning och lärande (cirkelmodellen).

Film nummer två visar hur en femteklass tar sig igenom en svår faktatext om reformationen med hjälp av strategierna i Reading to Learn programmet.

Den sista filmen visar hur läraren i en årskurs två arbetar med grammatik med utgångspunkt i SFL – Systemisk Funktionell Lingvistik och boken Otto är en noshörning.

Låt nu inte danskan bli ett hinder för att ta del av det här materialet!

Kristina Ansaldo