Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
bedömning

Ny omgång av Bygga svenska – ett bedömningsstöd i andraspråksutveckling

Vill du ha stöd i att  börja använda Skolverkets bedömningsstöd, Bygga svenska, så att du kan följa nyanlända och flerspråkiga elevers språkutveckling i grundskolan och i gymnasieskolans introduktionsprogram? Då ska du anmäla dig till vår workshopserie, tisdag den 24 maj och onsdag den 30 maj kl. 13-16, Hantverkarg 3 a, båda tillfällen.

I två bedömningsworkshops får du

  • presentation av Bygga svenska
  • exempel på hur du bedömer utifrån Bygga svenska
  • sambedöma med kollegor
  • bedöma dina egna elevers språkutveckling

Anmäl dig till: kristina.ansaldo@stockholm.se

 

Bedömningsmaterial för nyanlända

Dagens nätverksträff för lärare som undervisar nyanlända hade temat bedömning. Vi började med att titta på vad lärarna själva använder för material när de bedömer elevernas språknivå. Svaren finner du i PowerPoint-prsentationen nedan och den visar att det råder stor variation i skolorna. Många inte något bestämt material, andra använder LUS (trots att de inte tycker att det fungerar bra för nyanlända), performansanalyser är vanligt, och den gemensamma europeiska standarden för språk är vanlig bland de äldre. Kanske för att det är den som IVIK-gymnasiet använder när de testar och placerar elever. De har dock en omarbetad version där nivåerna är indelade i undergrupper som B1:1 och B1:2. Deras matris kan du hitta via länken här.

Vi tittade närmare på den Europeiska språkportfolion och Gemensam europeisk referensram för språk (klicka på länkarna för att läsa mer på Skolverkets hemsida). För att lära känna materialet bättre bedömde lärarna elevtexter tillsammans samtidigt som de diskuterade huruvida materialet var något som passar nyanlända eller ej. Vi kom fram till att det var ett material som var bra att använda just för nyanlända eftersom det kartlägger språkutvecklingen, från de första fraserna till det mer avancerade språket. Gemensam europeisk referensram för språk har sitt fokus på den språkliga nivån, och progressionen från nybörjare till avancerad inom tre områden: Förståelse, Talat språk och skriftliga färdigheter.

Om man istället söker ett kartläggningsmaterial för både svenska och svenska som andraspråk, som utgår ifrån ämnes- och kursplaner finns Språket lyfter för åk 1-3 och Språket på väg för åk 7-9 (klicka på länkarna för att läsa mer på Skolverkets hemsida). Ett material för åk 4-6 är under bearbetning och bör komma under VT12. I materialet finns det också information om språk och språkutveckling. Kolla speciellt in tabellerna i Språket på väg del I  som visar på vad som gör skönlitteratur och facktexter lätt- respektive svårlästa på sid 15-17.

Här nedan är PowerPoint-presentationen som vi visade. Vi vill också passa på att uppmana er att anmäla er till konferens Fokus på nyanlända. Mer info finner ni här.

/Maria Bjerregaard