Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
förskolan

Stora kliv mot nytt liv, en spridningskonferens om nyanländas lärande

Linköpings Konsert och Kongress 25-26 september 2017

Är du skolledare, förskolechef, pedagog eller på annat sätt verksam inom temat nyanländas lärande inom skola och förskola så kan konferensen Stora kliv mot nytt liv vara något för dig.

Konferensen pågår under två halvdagar och har tre huvudtalare Den mest kände är inte mindre än Dr. Jim Cummins, professor  inom språkutveckling på the Univerity of Toronto.

Jim Cummins

Mats Trondman, professor i kultursociologi vid Linnéuniversitetet  som för närvarande arbetar  med ett projekt om mångkulturell inkorporering, identitet och skolframgång.

Mustafa Panshiri,  polis som själv kom som ensamkommande 11-åring till Sverige.

Förutom detta erbjuds föreläsningar och workshops om goda exempel på både undervisning och organisation som bedrivs runt om i våra kommuner.

För mer information och anmälan:

kommuner

Kristina Ansaldo

Pris för språkutvecklingsarbete till förskolan!

Louise Mehdipoor  Carin 

Rosanders pris
Grattis Louise Mehdipoor!
Styrelsen för Priset till Carin Rosanders minne har utnämnt förskoläraren Louise Mehdipoor till 2015 års mottagare.
I sin roll som pedagogisk ledare och språkansvarig i Rinkeby- Kista ansvarar Louise för fortbildningar om flerspråkighet i förskolan i sin stadsdel samt i Språkforskningsinstitutets, Utbildningsförvaltningens regi sedan ett flertal år.
Det är många som haft förmånen att möta henne som kursledare till i tvådagarsfortbildningar ”Flerspråkighet i förskolan”.
Hennes drivkraft har alltid varit att utmana barnen, sig själv och sina kollegor genom att vara nyfiken och kunskapssökande. Genom sin analytiska och didaktiska förmåga och sitt målmedvetna synsätt bedriver hon ett arbete där forskning och beprövad erfarenhet går hand i hand. Något som syns tydligt i de olika projekt hon arbetat med. I det utforskande arbete hon gör med barnen involverar hon även föräldrarna och tar tillvara på och synliggör barnens olika modersmål och erfarenheter. Genom det arbete hon gjort tillsammans med barnen syns tydligt hur de får möjlighet att utveckla och använda såväl vardagsspråk som kunskapsspråk enligt den Kanadensiska språkvetaren Jim Cummins teorier.
”Louise Mehdipoor får priset för sina nyskapande pedagogiska insatser inom flerspråkighetsfältet i förskolan. Hennes språkutvecklande arbete utmärks av nyfiket kunskapssökande och en strävan att tillvarata och synliggöra barnens olika modersmål och erfarenheter. Louises framstående språkdidaktiska insatser i svenska som andraspråk präglas av en målmedveten strävan att koppla forskning och beprövad erfarenhet i Carin Rosanders anda.” Läs mer om Carin Rosanders språkdidaktiska pris.

Louise tacktal, en hyllning till förskolans kraft och möjligheter!

Här kan du ta del av Louise genrearbete i förskolan
Vill du veta mer når du Louise på louise.mehdipoor@stockholm.se eller via sprakforskning@stockholm.se

Genrearbete i förskolan

stärk språket

Genrer som utvecklingsområde 2015

Från Språkforskningsinstitutet bestämde vi oss för att lyfta fram genrer i förskolan. De nämns både i Stockholm stads förskoleplan och i indikatorerna. Vi vet att det ännu så länge är ett relativt nytt begrepp som behövs göras begripligt.

Syfte:

Tanken är att ge ledning möjlighet till teorier och bakgrund för att få en bra förankring. Därefter nyckelpersoner och pedagoger som då får möjlighet till mer praktiskt arbete via workshops.

Vi vet att barnen i förskolan liksom i skolan behöver möta olika texttyper, som kan vara både i talad och i skriven form.

Föreläsning:

Vi startade med en föreläsning där Kristina Ansaldo från Språkforskningsinstitutet föreläste.

Samma föreläsning gavs vid två tillfällen. Föreläsningarna vände sig först och främst till förskolechefer, biträdande chefer och pedagogiska ledare. Det blev ett mycket positivt gensvar.

Workshop:

Workshops som uppföljning på föreläsningarna, två tillfällen, samma innehåll. Ett tillfälle återstår, torsdag den 7 maj 2015 Tid: 8:30-11:00. (Anmälningslänk )

Varje workshop består av två delar. Vi får ta del av filmat material från en småbarnsgrupp via Johanna och Lisa från Östra Bagarmossens förskolor. De lyfter genrer hos de yngre barnen – Konsten att vara en god lyssnare och seende pedagog. I den andra delen lyfts hur man kan arbeta genrepedagogiskt med de äldre barnen av Louise från Rinkeby, genom ett bokprojekt, Putte i blåbärsskogen. Praktiska övningar ingår.

Vilket språk använder vi för att uttrycka olika syften? Är det skillnad på om jag vill återberätta något eller om jag vill förklara ett förlopp?

Vi vill gärna ha kontakt med er som är på gång att arbeta mer genreinriktat!

Karin Wallin karin.e.wallin@stockholm.se

och

Marianne Wågström marianne.wagstrom@stockholm.se