Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
fortbildning

Våra publikationer…

delas nu ut gratis till den som är först till kvarn!

Språkforskningsinstitutet tömmer nu källaren på intressanta och spännade böcker  författade av både tidigare och verksamma medarbetare, som t ex Monica Axelsson numera professor på Stockholms universitet.

röda tråden     broar

många trådar        två språk eller

tvåspråkiga bvidga vyerna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den röda tråden är en utvärdering av Storstadssatsningen och används fortfarande till viss del som kurslitteratur .

Broar mellan kulturer behandlar somaliska barns språksocialisation i hem och förskola i Sverige.

Många trådar in i ämnet är en samling artiklar av ett genrepedagogiskt arbete på Knutbyskolan i Rinkeby.

Två språk eller flera, ett häfte som ger föräldrar information om hur man stödjer sitt barn till aktiv flerspråkighet.

Tvåspråkiga barn och skolframgång innehåller en samling artiklar kring flerspråkiga elevers skolframgång.

Vidga vyerna, en samling artiklar om människors möten i ett nytt samhälle.

Alla böckerna kan användas i studiecirkelform i arbetslag eller kollegiala grupper.

Är du intresserad skriver du en rad till vår funktionsbrevlåda, sprakforskning@stockholm.se och delger oss vilka titlar och hur många du önskar, så kommer vi överrens om tid när du kan komma och hämta.

Kristina Ansaldo och Karin Wallin

Sök till förskolelyftet nu!

Gibbons-kurs-0091

Ta chansen att studera vidare!

Nu erbjuder flera universitet att läsa 7,5hp ”Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan” via förskolelyftet.

Ansökningstiden är från 16 mars-15 april.

Karin Wallin

Professor Gisela Håkansson om myter och forskning kring flerspråkighet

Gisela

Här kommer den filmade föreläsningen från den 19 april med professor Gisela Håkansson vid Lunds Universitet, när hon talar talar om myter kring flerspråkighet.

Vi på Språkforskningsinstitutet rekommenderar filmen och handledningen som kompetensutvecklingstips till alla skolor och förskolor i Stockholm. Materialet går att använda som kompetensutveckling på olika sätt. Personal inom Stockholms stad kan se filmen på sina arbetsplatser enskilt eller i grupp. Arbetet kring filmen kan variera men vi på Språkforskningsinstitutet tar gärna emot feedback från ert arbete kring filmen.

Ta ställning till dessa påståenden när ni har sett filmen.

  • Man kan bara lära sig tre språk
  • Språk är en färskvara
  • Språkkunniga kan växla mellan olika språk
  • Det är positivt att kunna flera språk
  • Alla språk använder ord för färgen turkos

Här är handledningen till filmen Myter och forskning om flerspråkighet och här är filmen (uppdelad på två filmer)

/Birgitta Tourander och Karin Wallin