Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
lärande i naturvetenskap

Tvåspråkiga elever och naturvetenskap – ett seminarium

P_ScienceVälkommen till ett NV-didaktiskt forskningsseminarium med Zeyneb Ünsal den 21 mars kl. 15.30-17.00 i Insikten, Hantverkargatan 2F.

Zeyneb är doktorand på matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet. Hennes forskning fokuserar på tvåspråkighet och lärande i naturvetenskap. Tidigare studier visar att elevers minoritetsspråk utgör en viktig resurs för deras lärande i naturvetenskap. Hur kan vi använda oss av denna kunskap i Sverige där vi har flera språk representerade i en och samma klass?

Anmäl dig här!

Anna-Maija