Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
litteracitet

Litteracitet genom interaktion

bloggSari Vuorenpääs avhandling Litteracitet genom interaktion handlar om samtal kring skrivundervisning inom skolår F-3 i flerspråkiga klassrum. De skrivuppgifter som ingår i undersökningen är berättelse, faktatext och dikt. Avhandlingen visar att lärarnas genomgångar i helklass leder till fasta samtalsmönster, exempelvis det vanliga s.k. IRE-mönstret (fråga, svar, lärarrespons). Det är inte lätt för elever att bryta igenom lärarmonologen, men när det lyckas kan eleverna bidra med nya aspekter till samtalen.

Eleverna erbjuds tydliga skrivmallar för de olika skrivuppgifterna i undervisningen. När det gäller diktskrivandet, fungerar mallen som stöd, medan det sker en avskrift av modelltexten när det gäller faktatexten. ”Att skriva fint” är viktigt och handlar om både fin handstil och normer för skrift.

Skolarbetet bygger oftast på en enspråkig samtalsnorm men flerspråkiga resurser tas ibland i bruk och blir då en användbar resurs oavsett lärarens språkbakgrund.  Vid vissa tillfällen konstrueras en flerspråkig miljö där flera olika språk flätas ihop.

Källa: Susanne Sawander, Skolporten (länk till artikeln)

Anna-Maija

Digitalt bibliotek med barnböcker på många språk

ChildWithBook2-300pxVi som arbetar med språkutvecklingsfrågor på FoU-enheten hade förmånen att delta i en konferens om litteracitet i Åbo i augusti. Under en av föreläsningarna informerade en företrädare för Morgridge International Reading Center (del av University of Central Florida, Orlando) om sitt digitala bibliotek som är helt öppet för alla. Biblioteket heter International Children´s Digital Library och innehåller böcker på en mängd olika språk. Böckerna är indelade i olika kategorier bland annat utifrån bokens längd, läsares ålder (3-5 år, 6-9 år, 10-13 år) eller handlingens karaktär. Man kan välja vilket språk man vill få information på, exempelvis en sammanfattning av varje boks handling. Jag rekommenderar alla som är intresserade av barnböcker att besöka detta digitala bibliotek!

(Bild: Firkin: Children with book)

Anna-Maija

Nyanlända elevers lärande

teaching-928637_1280En av Skolverkets konferenser om stöd och förutsättningar för nyanlända elevers lärande (29/9 2015; se här) fokuserade till stor del på det nya kartläggningsmaterialet. Kartläggningen består av tre steg, varav de första två är obligatoriska för grundskolan, och ska ske inom två månader. Kartläggningssamtalen ska, om möjligt, ske på elevens starkaste språk, och tolkens betydelse var ett annat tema för konferensen.

Steg 1 består av ett samtal om elevens bakgrund, intressen och förväntningar. Det är viktigt att skapa en tillitsfull atmosfär, så att eleven inte upplever situationen som ett prov. Samtalet tar ca 70 minuter, och enligt utprövningen uppskattar de flesta elever och föräldrar samtalet.

Steg 2 har två delar som rör litteracitet respektive numeracitet. I litteracitetsdelen kartläggs elevens läsförståelse. Uppgifterna, som testar förmågan att söka information, tolka, argumentera och reflektera, finns översatta till 13 språk vilket täcker de vanligaste språken. Numeracitetsdelen prövar elevens matematiska förmågor, vilket sker med hjälp av muntliga uppgifter.

Efter steg 1 och 2 fattar rektor ett beslut om årskurs- och under-visningsgruppsplacering av eleven. Förutom kartläggningen tas hänsyn till elevens ålder, och placeringen sker helst inte i en lägre årskurs.

Steg 3 kartlägger elevens ämneskunskaper i följande ämnen: bild, engelska, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, matematik, musik, NO, slöjd, SO och teknik. Materialet består av lärarinformation, uppgifter, bilder, observationsscheman och en sammanfattning av kartläggningen. Kartläggningen genomförs av ämneslärare och tolk och används för elever i åk 4-9.

Kartläggningsmaterialet kommer att finnas på Skolverkets bedömningsportal, förhoppningsvis senast från årsskiftet.

Anna-Maija Norberg

Bloggtips-för dig som är intresserad av genrepedagogik

Genrepedagogiken sprids och utvecklas idag i klassrum över hela Sverige. Ett språk- och ämnesutvecklande arbetssätt som, har det visat sig, ger lärare verktyg för att nå alla elever i undervisningen. I det här inlägget vill vi tipsa om två bloggar som ger dig som läsare konkreta exempel på och reflektioner kring hur man kan arbeta med texter i cykeln för undervisning och lärande.

Den första bloggen vi tipsar om är Britt Johanssons blogg, Britts måndagsblogg. Britt är pedagogisk utvecklingsledare på Knutbyskolan i Rinkeby och även en av författarna till boken Låt språket bära.

Det andra bloggtipset gäller Karin Petterssons blogg, Fröken Karin. Karin arbetar som lärare och förstalärare på Kvarnbackaskolan i Kista och i sin blogg delar hon med sig av lektionsupplägg samt reflekterar över sin undervisning. Förutom genrepedagogik  så arbetar Karin också efter metoden ALS, att skriva sig till läsning.

Kristina Ansaldo

Böcker på fler än 100 språk och recept från hela världen!

b arabiska Iphone-060-750x562

 

 

 

 

 

På nya interbib.se går det att söka och reservera böcker ur hela Internationella bibliotekets bestånd –  inte mindre än 200 000 böcker på fler än 100 olika språk. Interbib.se är en flerspråkig webbplats, på sju språk förutom svenska: arabiska, persiska, kinesiska, ryska, spanska, franska och engelska. På webbplatsen finns också  länksamlingar som leder till fria e-resurser på olika språk och till samhällsinformation på olika språk och på lätt svenska. I kalendern kan du hitta de evenemang som är på gång på Internationella biblioteket och i kokboken kan du söka recept från olika världsdelar. Internationella biblioteket är både ett fysiskt bibliotek på Odengatan i Stockholm och en lånecentral för alla Sveriges folkbibliotek. Biblioteket är det enda i sitt slag i Sverige och ett av Europas största bibliotek när det gäller litteratur och annan media på olika språk.

http://www.mynewsdesk.com/se/stockholms_stadsbibliotek/pressreleases/laettare-att-soeka-maangspraakig-litteratur-paa-nydesignad-webbplats-1065158?utm_source=alert&utm_medium=email&utm_campaign=Alert&utm_content

Är du intresserad av litteracitet, språk, läsning och skrivning?

Svenska gruppenDen 18-19 oktober är det en stor konferens på temat litteracitet i Madrid. Konferensen utgör en del av ett EU- projekt som leds av Utbildningsförvaltningen i Stockholm. Som avslutning av projektet kommer man att sprida erfarenheter från såväl forskare som verksamma lärare. Alla som vill kan lyssna på föreläsningar via projektets hemsida Tel4ele där det finns mer information samt en direktlänk till konferensen som man kommer att streama.

Lärare från Globala gymnasiet, Tätorps skola, Elinsborgsskolan, Bagarmossen Brotorps skolor, Alviks skola och Bernadottes gymnasium kommer att vara där på plats för att berätta om sina erfarenheter från sitt arbete i:

Tel4ele = Teacher learning for European Literacy

Syftet med Tel4ele är att öka elevernas måluppfyllelse, framför allt elever med olika typer av inlärningssvårigheter men också elever med svenska som andra språk. Genom att representanter från Sverige, Danmark, Portugal, Skottland och Spanien fått
utbildning i att arbeta med Reading to learn så har de kunnat sprida kunskapen till lärare i sina respektive länder.  Mer information samt lektionsplaneringar i Reading to learn återfinns på projektets hemsida.

Hjärtligt välkomna att ta del av konferensen via projektets hemsida Tel4ele!

/Birgitta Thorander och Ann-Christin Lövstedt

Språkforskningsinstitutet, FOU- enheten, Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad.

Svenska gruppen