Visar alla blogginlägg från: juni 2018

Inspirationskälla för mer rörelse under skoldagen!

Spring i benen-bloggen är tänkt som en inspirationskälla för stadens skolor i att komma igång med ökad fysisk aktivitet under skoldagen.

Stockholm stad strävar efter att alla elever ska få möjligheten att röra på sig minst 60 minuter per dag. Fysisk aktivitet ger ökad koncentration och motivation till lärande!

Med start hösten 2018 kommer bloggen att publicera goda exempel på fysisk aktivitet som kan genomföras under skoldagen. Alla exempel kommer från stadens grundskolor. Här kan du läsa mer om Spring i benen på Pedagog Stockholm.

Bloggen blir en samlingsplats som är lättillgänglig för skolan.

Klicka in på Spring i benens YouTube kanal Spring i benen Stockholm där fler av stadens skolor inspirerar till minskat stillasittande och ökad rörelse under skoldagen!

Vi ser fram emot ett rörelserikt skolår 2018/2019!

Glad sommar!