Veckans klappramsa!

Klappramsa från Bandhagens skola:

Varför klappramsor? LILLHJÄRNAN+Samordnar+impulser+från_

Lillhjärnan stimuleras av klappramsor

  • Lillhjärnan tar emot information om kroppens läge, balans och rörelse och samordnar rörelsen så den blir rytmisk, jämn och sker vid rätt tidpunkt och med rätt kraft.
  • Lillhjärnan styr hur hårt eller löst vi behöver ta i olika saker, som tillexempel hur mycket en liter mjölk väger eller hur hårt man tar någons i hand.
  • Lillhjärnan stimulerar språket
  • Många barn med sämre impulskontroll och koncentration kan behöva träna lillhjärnan.
  • Skador eller för lite träning av lillhjärnan kan leda till att man har svårare att koordinera rörelser.

I skolan behöver eleverna både koncentration och koordination

Träna lillhjärnan genom..

  • rytmiska lekar
  • klappa händerna i olika rytmer
  • leka rytmiska lekar
  • dans
  • träna ögonrörelser genom att tex ligga på golvet, hålla huvudet stilla och följa en ficklampas ljus i taket.