Visar alla blogginlägg från: augusti 2013

Vi arbetar tillsammans för ett bättre lärande

Idag är det höstuppstart på IKT-enheten. Vi tjuvstartade dock redan förra veckan när upphandlingen av ny skolplattform offentliggjordes, läs mer om det här.

Sedan jag kom till IKT-enheten som IT-chef för drygt ett år har min främsta ambition varit att åstadkomma förändring – en modernisering av it-stödet i skolan. Jag insåg snabbt att det kommer att kräva ett nytt sätt att arbeta på.  En viktig insikt har varit att det är med gemensamma krafter vi kan komma fram till vad som behövs i förskolan och skolan. En viktig pusselbit är att i högre grad kombinera olika kompetenser på IKT-enheten – det finns idag personer med lärarbakgrund, it-pedagoger och medarbetare med mer teknisk kompetens. Förståelsen för varandras kompetenser är nödvändig om vi ska lyckas förändra i rätt riktning. Jag vill komma ifrån ett vi och dom-tänkande och ser istället att vi är många engagerade medarbetare som arbetar tillsammans för att åstadkomma en förändring.

Men det kanske viktigaste vi har gjort under det här året när det gäller upphandlingen av en ny skolplattform är att på djupet ta reda på vad förskolans och skolans användare behöver för stöd. Det har vi gjort tillsammans med lärare, skolledare, administrativ personal och sakkunniga i arbetet inom våra referensgrupper. Där har vi arbetat med att ta fram ett förfrågningsunderlag för de fem upphandlingar vi nu gör. Ett hundratal lärare, skolledare, administrativ personal samt sakkunniga har tillsammans identifierat krav och önskemål och sedan bearbetat dessa för att så småningom landa i ett förfrågningsunderlag som nu är publicerat. Läs gärna, de finns tillgängliga på stockholm.se/skolplattform Stockholm

Men arbetet är inte slut här. Vi kommer att fortsätta att arbeta med referensgrupper, inte bara i projektet Skolplattform Stockholm. Vi gör det även nu när vi arbetar med att införa en dator till varje elev på gymnasiet. Min förhoppning är att resultatet av vårt sätt att arbeta kommer att leda till att vi gör rätt saker.

Överhuvudtaget tror jag att ett lyssnande och lärande perspektiv är framgångsrikt när man ska bygga något nytt (delvis i alla fall – vi bygger ju till och bygger om också). Vi följer med stort intresse utvecklingen av skolans it-stöd i andra delar av landet och i mötet med engagerade lärare och skolledare. Dessutom kan jag inte låta blir att nämna vårt engagemang i SETT-mässan som har givit oss många nya infallsvinklar på hur it är ett stöd i undervisningen.

Nu handlar ju moderniseringen av skolans it-stöd inte bara om it. Det handlar om att utveckla verksamheten och finna nya sätt att lära ut. Det handlar om mycket mer än bara it. Insikten i det är att detta är en förändring måste och kommer att ta tid och att det kräver uthållighet.

Vi har kommit en första bit på väg. Nu tar vi nästa steg!

/Ann Hellenius, it-chef utbildningsförvaltningen

En ny skolplattform

En ny skolplattform för förskolan och skolan i Stockholm planeras just nu. Den framtida plattformen lovar bättre pedagogiska verktyg och effektivare administrativa rutiner. Se filmen med intervjuer med lärare och skolledare om hur arbetet fortskrider på Pedagog Stockholm.