Visar alla blogginlägg från: augusti 2013

Nu har alla elever på SSIS i Kista fått en egen dator

En entusiastisk rektor ställer upp klassen för fotografering. ”Otroligt härligt att vara igång, på alla plan. Det känns skönt att äntligen att få se det man jobbat hårt för realiseras”, säger Patrick Vestberg, rektor för nya SSIS i Kista.

Den 20 augusti fick det nystartade gymnasiet Stockholm Science & Innovation school, SSIS, ta emot sina elevdatorer. Efter en intensiv planering var det äntligen dags och 1:1 projektet kom ut till skolan för att leverera. Datorerna, som är särskilt utvecklade för skolans behov, lämnades ut till eleverna i tur och ordning. Det låg förväntan i luften och det var nästan lite högtidligt att få ta emot datorn ur rektorns hand. Alla var nyfikna och började genast starta upp, logga in och undersöka sina nya redskap.

– Datorn är kanske det allra nyttigaste verktyget för oss på skolan, säger Patrick Vestberg, rektor på SSIS.

– Många av våra elever har inte haft dator hemma, men nu får alla en likvärdig möjlighet när eleverna kan ta hem datorerna för att till exempel göra läxor och hålla kontakt utanför skolan.

”Skönt tangentbord”, ”cool dator” och” wow, ssd-disk!” (datorn blir lättare och snabbare), var några av de spontana omdömena om de nya elevdatorerna. Här ser vi Antonios Evangelogiorgos vid tangentbordet.

Eleverna fick bekanta sig med datorer, program och digitala surser under eftermiddagen. Personal från 1:1 projektet och IKT-enheten från utbildnings-förvaltningen fanns på plats för att svara på frågor och hjälpa till. En viktig uppgift för projektet var också att studera införandemetoden för att kunna ta med sig lärdomar och förfina inför kommande leveranser.

Utlämningen till eleverna på SSIS hade förberetts noga så att det skulle gå smidigt i klassrummet. Eleverna lämnade i sitt påskrivna avtal och fick dator, laddare och hörlurar i gengäld.

1:1 projektet studerade på plats ett antal olika moment för att senare kunna följa upp. Här mäter Mirko Peric från IKT-enheten uppstartstider.

Johannes Tsikalakis och Raman Salih kom snabbt igång.

Frågor och svar om 1:1-satsningen: http://www.stockholm.se/-/Nyheter/Gymnasieskola/Fragor-och-svar-11/

Läs mer om SSIS: http://stockholmscience.se/

Vi arbetar tillsammans för ett bättre lärande

Idag är det höstuppstart på IKT-enheten. Vi tjuvstartade dock redan förra veckan när upphandlingen av ny skolplattform offentliggjordes, läs mer om det här.

Sedan jag kom till IKT-enheten som IT-chef för drygt ett år har min främsta ambition varit att åstadkomma förändring – en modernisering av it-stödet i skolan. Jag insåg snabbt att det kommer att kräva ett nytt sätt att arbeta på.  En viktig insikt har varit att det är med gemensamma krafter vi kan komma fram till vad som behövs i förskolan och skolan. En viktig pusselbit är att i högre grad kombinera olika kompetenser på IKT-enheten – det finns idag personer med lärarbakgrund, it-pedagoger och medarbetare med mer teknisk kompetens. Förståelsen för varandras kompetenser är nödvändig om vi ska lyckas förändra i rätt riktning. Jag vill komma ifrån ett vi och dom-tänkande och ser istället att vi är många engagerade medarbetare som arbetar tillsammans för att åstadkomma en förändring.

Men det kanske viktigaste vi har gjort under det här året när det gäller upphandlingen av en ny skolplattform är att på djupet ta reda på vad förskolans och skolans användare behöver för stöd. Det har vi gjort tillsammans med lärare, skolledare, administrativ personal och sakkunniga i arbetet inom våra referensgrupper. Där har vi arbetat med att ta fram ett förfrågningsunderlag för de fem upphandlingar vi nu gör. Ett hundratal lärare, skolledare, administrativ personal samt sakkunniga har tillsammans identifierat krav och önskemål och sedan bearbetat dessa för att så småningom landa i ett förfrågningsunderlag som nu är publicerat. Läs gärna, de finns tillgängliga på stockholm.se/skolplattform Stockholm

Men arbetet är inte slut här. Vi kommer att fortsätta att arbeta med referensgrupper, inte bara i projektet Skolplattform Stockholm. Vi gör det även nu när vi arbetar med att införa en dator till varje elev på gymnasiet. Min förhoppning är att resultatet av vårt sätt att arbeta kommer att leda till att vi gör rätt saker.

Överhuvudtaget tror jag att ett lyssnande och lärande perspektiv är framgångsrikt när man ska bygga något nytt (delvis i alla fall – vi bygger ju till och bygger om också). Vi följer med stort intresse utvecklingen av skolans it-stöd i andra delar av landet och i mötet med engagerade lärare och skolledare. Dessutom kan jag inte låta blir att nämna vårt engagemang i SETT-mässan som har givit oss många nya infallsvinklar på hur it är ett stöd i undervisningen.

Nu handlar ju moderniseringen av skolans it-stöd inte bara om it. Det handlar om att utveckla verksamheten och finna nya sätt att lära ut. Det handlar om mycket mer än bara it. Insikten i det är att detta är en förändring måste och kommer att ta tid och att det kräver uthållighet.

Vi har kommit en första bit på väg. Nu tar vi nästa steg!

/Ann Hellenius, it-chef utbildningsförvaltningen

En ny skolplattform

En ny skolplattform för förskolan och skolan i Stockholm planeras just nu. Den framtida plattformen lovar bättre pedagogiska verktyg och effektivare administrativa rutiner. Se filmen med intervjuer med lärare och skolledare om hur arbetet fortskrider på Pedagog Stockholm.