Visar alla blogginlägg från: november 2013

En för alla på Bromma gymansium

1:1 projektet Bromma gymnasium, klass M2

Den första klassen på Bromma gymnasium får sina datorer. Samling tidig morgon i Bromma gymnasiums personalrum. Rektor Johan Klintberg och Brommas it-tekniker Lasse Pettersson lotsar teamet från 1:1 projektet och Volvos utrullningstekniker. Michael Nyholm från IKT-enheten, utbildningsförvaltningen håller i avstämningsmöte och sen är det dags att träffa eleverna.
9.50 Eleverna får en introduktion av rektor Johan Klintberg som berättar om 1:1 satsningen, om förväntningar som följer med ett förändrat arbetssätt i skolan när alla elever har tillgång till en egen dator, om lust att lära sig, samarbete och också om skolans förväntningar på att eleven ska ta hand om sin dator på ett ansvarsfullt sätt.


Glad rektor Johan Klintberg skakar hand med 1:1-projektets Claes Järvman (till vänster).

Johan kallade sedan upp elev för elev som fick komma fram och lämna sitt påskrivna dokument ”lån av elevdator” och under applåder få en dator. Eleverna följer en checklista för att starta, logga in och göra enkla kontroller av datorns funktionalitet. Hela klassen är igång snabbt, inga problem med varken datorer eller konton.


Nöjda elever packade upp och satte genast igång med att undersöka de nya datorerna. På bilden ser du Isabelle Lund. Fotograf är Rikard Werge.

Efter lunch var det återsamling och eleverna fick ett utbildningspass av Rikard och Jessica. Det var många frågor och eleverna ville ha konkreta svar på hur datorn fungerar i olika situationer. En bra och givande timme för både eleverna och oss inom utbildningsprojektet för 1:1. Vi kom överens om med eleverna att återkomma om 4-5 veckor för att se hur det går för dem att använda datorerna i undervisningen.


En till en är här med utrullat på Bromma gymnasium.

/Jessica Rendert-Forsberg

Stor dag på Kista gysär

Idag fick 30 elever på Kista gymnasiesärskola sina 1:1-datorer. På morgonen kom eleverna till matsalen för en gemensam introduktion. Rektor Erja Lindmark inledde med att säga att det är en fantastisk dag för skolan, som nu efter ett halvår av förberedelser äntligen får ta emot de första datorerna! Ett halvår som ändå gått väldigt fort, och ”det är nu det ”riktiga” jobbet börjar”.

Jessica fortsatte introduktionen och berättade att det här med datorer, det är ett av flera steg i att vara en världsbäst skola och kopplade 1:1-satsningen till de pedagogiska målen.

Därefter var det dags för gruppen att klassvis få sina datorer. På Kista gysär börjar man med tre klasser om totalt 30 elever. Först ut var klass FAB1. Efter en kort, grundläggande genomgång av datorn, hur man kommer igång att använda den samt den nya elevsupporten, var det äntligen dags att få datorerna. En och en ropades upp och fick ta emot dator och strömsladd.

FAB1 på Kista gysär kommer igång med sina nya elevdatorer. Mentorn fanns med som stöd.

Eleverna startade sina datorer och gick igenom en checklista. Det var väldigt roligt att höra de olika spontana omdömena. Fantastiskt! Åh, så bra! Det här trodde jag inte kunde bli sant! Mycket bättre än datorn hemma, och så vidare. Dagens elever är datorvana och det var inga problem att komma igång och börja utforska datorn. En del var lite svårt att hänga med på, t.ex. att hitta Fronter eller logga in på sin e-post. I klassrummet fanns mentor, 1:1-projektet, IKT-enhetens it-stöd och supporttekniker från Volvo IT för att hjälpa till i klassen och samla ihop erfarenheter inför kommande införanden.


Jessia, Hussein och Claes delade ut datorer och såg till att eleverna kom igång på ett bra sätt.

På datorerna fanns alla basprogrammen från Microsoft och flera andra program som skolan beställt i förväg, till exempel olika typer av stöd för talsyntes och stavning. Det var jättespännande för eleverna att börja botanisera och utforska bland alla resurserna. T.ex. att kolla uppadresser på Google Earth och kunna visa kompisarna hur det ser ut där man bor!Inspirationen flödade och Sebastian kunde uttömmande berätta om det nya värmesystemet som hans familj precis hade installerat hemma.

Med vänlig hälsning
Camilla Danielsson

Så äntligen dagen D som i dator – Ess-gymnasiet är på …

Det ”blidde en tumme” men en fin och kraftfull sådan, för i sista stund ändrades leverensantalet eftersom elevsupport inte har satts igång i tillräckligt stor volym. Jag ska inte gnälla över detta faktum när nu äntligen nästan samtliga av Ess-gymnasiets elever fått sina egna datorer.  De som ännu saknar tillgång till en egen dator får sin i slutet av januari så det är inte långt dit.

Jessica och Claes från projektet höll i trådarna på ett mycket bra sätt och innan eleverna kom ställdes lokalen i ordning och så småningom höll Jessica en kort bra introduktion.

Johan från Volvo var med i egenskap av tekniker ifall några problem skulle uppstå, vilket det knappast gjorde. Dessa Dell 3330 är toppfina, snabba och med en helt annan prestanda än våra nuvarande laptops som bland annat vi lärare använder. Eleverna loggade in, testade internetåtkomst, loggade in på fronter och tog tid på hur lång tid det tog att logga in andra gången på datorn. Det blev klart godkänt under 60 s och det var enbart ett par datorer som direkt drog igång en installation, det kan vi också ha överinseende med.

Preparand-eleverna är nu i full gång med sina datorer

Som utbildningsförvaltningen så riktigt säger är även vi på Ess-gymnasiet övertygade om att när eleven nu får tillgång till en egen dator, ökar deras möjligheter till lärande. Genom att arbeta och utforska, lagra och komma åt dokument, tillgång till kanaler och verktyg för att kommunicera inom klassen och med omvärlden. Resurser i form av program, faktakällor och samverkansytor. Tillgång till ändamålsenlig hårdvara och kostnadsfri elevsupport.

Tack ni alla aktiva i detta projekt för utan er hade detta inte varit möjligt och förlåt än en gång Claes Järvman för mina ibland väl bitska kommentaren när projektet varit så fyrkantigt i sitt upplägg och jag tagit ut det på dig.

Eftersom jag nu är den jag är så vill jag idag slå ett slag för genus och påpeka det lite lustiga i att när en manlig lärare kommer in i salen frågar Volvos tekniker direkt ifall han är skolans tekniker. Att jag är den som kan vår datamiljö och fixar med allt på den fronten kunde han inte alls tänka sig men det är väl sådant vi kvinnor får ta 2013 en regnig dag i november.

/Monica Elgholm, IT-pedagog på Ess-gymnasiet