Visar alla blogginlägg från: december 2013

Tieto ny leverantör av it-stöd för barn- och elevregister i Stockholms stad

En efterlängtad milstolpe passeras idag när utbildningsförvaltningen skriver avtal med it-företaget Tieto om att utveckla ett nytt barn- och elevregister för Stockholms alla skolor och förskolor.

Det är den första av fem upphandlingar som nu nått sitt mål. Det känns fantastiskt bra att vi nu har ett avtal, men också att vi lyckats genomföra en mycket omfattande upphandling utan överprövning.

I början av vårt arbete fick jag en del frågor om varför vi behövde så lång tid för att förbereda upphandlingarna. Mitt svar då – och nu – är att vi har arbetat inkluderande med en stor grupp representanter från skolan och förskolan. Vi har lyssnat och arbetat på djupet med att få fram en kravbild som är tydlig och på ett bra sätt beskriver vad vi förväntar oss att våra leverantörer ska åstadkomma. Men framför allt har vi haft tid att arbeta med kriterierna för utvärderingen och mallen för hur utvärderingen av anbuden ska genomföras. Det har tagit tid, men lönar sig i längden.

Efter en välbehövlig julledighet kan vi på det nya året sätta igång med att utveckla ett barn- och elevregister som ska ersätta befintliga system, men som till skillnad från tidigare system kommer att omfatta alla elever från förskola till vuxenutbildning och som utgör grunden för den gemensamma skolplattformen.

En nödvändig modernisering av skolans it-stöd tar nu ett viktigt steg i rätt riktning.

God Jul och stort tack till alla er som varit med i arbetet hittills!

/Ann Hellenius

Läs mer om Skolplattform Stockholm här

Läs mer om avtalet med Tieto för barn- och elevregister här

Har du frågor mejla till skolplattform@stockholm.se

1:1 i startblocken inför leveranserna vecka 2

Torsdagen den 12 december samlades rektorer och andra nyckelpersoner inom 1:1-satsningen i Lilla aulan, Thorildsplans gymnasium. Syftet var att ge en uppdaterad lägesbild och ge inspiration inför leveranserna av elevdatorer och iPads direkt efter nyår. Gymnasieledningen och administrativa chefer var med för att brygga över och blicka framåt mot kommande förvaltning av 1:1.

Mötet inleddes av Ann Hellenius, tf chef för Tillhandahållaravdelningen. Hon berättade bland annat om flera it-satsningar som görs för att på olika sätt ge stöd för utveckling av det pedagogiska arbetet i skolan och effektivisera administrationen, allt inom ramen för ”It-strategi för ett bättre lärande” som nu börjar implementeras.

Ett viktigt steg som nu kan tas är att arbeta specifikt med de krav som den pedagogiska verksamheten ställer på modern it, vilka ibland skiljer sig från de administrativa behoven. Om detta berättade Maria Wester, tf chef på IKT-enheten, och poängterade att detta framsteg har blivit möjligt mycket tack vare det kravarbete som skolorna bidragit till inom 1:1-projektet.

Rektorerna Erja Lindmark och Johan Klintberg från Kista gy sär respektive Bromma gymnasium berättade om hur man på skolorna förberett sig inför införandet som startade i begränsad skala vecka 45. Båda kunde vittna om intensiv planering och stort engagemang från alla inblandade, och nu ser man fram emot att alla elever på skolorna ska få egna enheter. Michael Rosvall, pedagog på Kista gy-sär, berättade att tillgången till egen dator redan har gett en positiv effekt på lärandet i den klass som var först ut i november.

En viktig del av 1:1-satsningen är olika ”kom-igång-paket” med inspiration och utbildning riktade till olika målgrupper. Under vecka 44 var det fokus på pedagoger. Patrick Vestberg, rektor på SSIS, delade med sig av hur man inom område 2 hade lagt upp sina inspirationsseminarier under en intensiv studiedag. Genom att ha ett brett program med många olika inslag på flera nivåer hade man kunnat ge alla lärare en god dos inspiration och ny kunskap att arbeta vidare med.

Frågor angående 1:1-satsningen i Stockholms stad kan ställas till fragor1-1@stockholm.se