Visar alla blogginlägg från: januari 2014

Skolplattformen tar form

Vi börjar nu se resultaten av drygt ett års arbete med ett omfattande upphandlingsarbete. Strax före jul skrev vi avtal med Tieto om ett it-stöd för barn- och elevregister. Igår eftermiddag skrevs så avtal med it-företagen Nova Software, om it-stöd för frånvaro/närvaro och med Ping Pong om elevdokumentation. Alla tre upphandlingarna har genomförts i god konkurrens. De har dessutom genomförts utan överprövningar, vilket gör att vi redan nu kan påbörja arbetet med att förnya it-stödet i Stockholms stads skolor och förskolor.

Det är en spännande utmaning vi som arbetar med Skolplattform Stockholm har framför oss. Målet är att kunna erbjuda 300 000 potentiella användare ett gemensamt system som omfattar alla skolformer och inbjuder till ökad delaktighet mellan vårdnadshavare, barn/elever, pedagoger och övrig personal i förskola/skola. Det kommer att vara ett system som, till skillnad från tidigare, ska kunna nås oberoende av tid och rum. Mobila lösningar blir möjliga. Men framför allt ska vi erbjuda ett system som är effektivare, där administrativa uppgifter är enklare och tar mindre tid att genomföra. Det kommer naturligtvis att uppstå hinder på vägen, som måste hanteras, men vi har en bra grund att stå på. Inte minst därför att så många från förskolan och skolan har varit med och påverkat vad som är viktigt att ha med.

Det kommer även att ta tid innan alla delarna i Skolplattformen är på plats. Därför arbetar vi parallellt med att underhålla och se till att befintliga system fungerar så bra som möjligt fram till dess att det är dags att byta ut dem mot nya.

Nu har vi två upphandlingar kvar – de som rör det pedagogiska innehållet. Det är den del i skolplattformen som till delar är ny för många skolor. Snart är också de upphandlingarna avgjorda. Men om det återkommer jag till vid ett senare tillfälle.

/ Ann Hellenius

Läs mer och se filmer om Skolplattform Stockholm här

Tips från 1:1-införandet på Bromma gymnasium

Får jag ta hem datorn? Får jag installera program? När ska jag ladda datorn? Hur kan jag få hjälp? Hur skapar jag flikar i OneNote? Har datorn en kamera? Hur lägger jag till Ad-Block i webbläsaren?

Vecka 3 var vi på Bromma gymnasium. 5 dagar med utlämning av datorer; fyra klasser per dag ger 120 elever med en ny dator och en förändrad undervisningssituation varje dag. Nya skolrutiner, användbara funktioner för att arbeta smartare i sin skolvardag och nya möjligheter att samarbeta med klasskompisar och lärare. Denna vecka har gått över förväntan!

”Hotspot” där eleverna kan ställa frågor och få hjälp med sin nya dator. När projektet lämnar skolan finns elevsupporten på telefonnummer 020-838 838.

Stämningen är nyfiket förväntansfull. Eleverna är otåliga. Många kommer till projektets samlingspunkt på skolan, ”hotspot”, och frågar om datorn innan de fått den. De visar upp det påskrivna dokument ”Lån av 1:1-enhet” och frågar om det räcker, kommer de att få datorn? Kan jag få den nu? Måste jag vänta tills det är dags för vår klass? Skolpersonal, 1:1-projektets deltagare och elever är väl förberedda och utlämning av datorer går snabbt och effektivt. Under varje utlämningstimme får eleven en kort introduktion kring 1:1-satsningen och blir sen uppropade en och en, lämnar det påskrivna dokument och får sin dator. Eleverna får starta datorn direkt och logga in i Fronter där de gör en kort introduktionskurs för att komma igång. I introduktionskursen stämmer vi från projektet av att elevens dator fungerar som den ska och eleven får konfigurera sitt e-postkonto, testa OneNote med mera för att komma igång.

Hotspot finns på en central plats i skolan. På Bromma är det i trapphuset där alla elever passerar. Vi har känt oss enormt välkomna men aningen obesökta – detta ser vi som ett positivt tecken på att elevernas datorer fungerar bra! De vanligaste frågorna vi fått är:

Får jag installera program på datorn?

– Nej. Du kan ladda ner filer men inte installera program. Undantag finns för vissa program som t ex. Skype, Chrome och Spotify som går bra att installera själv (just på Bromma fanns dessa även för-installerade).

Frågor om OneNote; sparas allt automatiskt? Hur skapar jag flikar? Hur spelar jag upp filmklipp, kan jag skriva text vart som helst?

– Allt sparas automatiskt på ditt användarkonto i mappen Dokument. Flikar för varje lektion skapar du uppe i flik-fältet bredvid den flik som redan finns. Spela in film- och ljudanteckningar genom att klicka på Infoga -> Spela in bild/ljud. Inspelningen startar direkt och du ser reglage längst uppe i menyn för att stoppa, spola, spela osv. Du kan klicka vart som helst på din OneNote-sida och skriva text.

Är datorn övervakad, kan någon se vad jag gör?

– Volvo it kan se vilka program som finns installerade, någon övervakning av vad just du gör utförs inte.

Överlag har alla datorer fungerat bra. Det har varit några få hårdvaruproblem och av den stora mängd datorer som delats ut så är detta klart godkänt. Ett gäng elever i varje klass har inte kommit ihåg sitt lösenord och det tar tid att lösa på plats i utlämningen och något man kan förbereda innan.

Tips till kommande skolor är att:

  • se till att eleverna verkligen kan logga in, att användarkontot är okej – innan utlämningstimmen
  • att dokumentet ”Lån av 1:1 enhet” är påskrivet senast dagen innan
  • kontrollera att alla program blivit installerade före eller under utlämningen av datorer

/Jessica Forsberg