Visar alla blogginlägg från: februari 2014

Byt ut skrivhäftet!

Karin Pettersson och Maria Larsson från Kvarnbackaskolan föreläser den 8e maj på ‪#‎SETT2014‬!
Har ni lärplattor och är i startgroparna för hur ni ska använda dem? Maria och Karin kommer att berätta om hur de kom igång med användandet av iPads i sina klasser. Vilka fallgropar det finns men framförallt alla vinster!
Och har ni inte anmält er ännu så är det hög tid nu. Det ryktas om att platserna håller på att ta slut. http://www.settdagarna.se/Registrering

Claes Johannesson

Helflippat med Malin Larsson på SETT-mässan

Vi närmar oss SETT 2014 med stormsteg. Anmälningarna till mässan bara väller in så det gäller att vara ute i tid om man vill kunna delta i de intressanta seminarier som erbjuds.

Malin Larsson från Alviksskolan föreläser den 8 maj

Malin har kallat sin föreläsning för HELFLIPPAT. Hon och elever från skolan berättar om hur deras flippade klassrum har utvecklats och varför de arbetar på det sättet.

Malin började arbeta med flippat klassrum men upptäckte att det endast var hon som kommunicerade. Nu bekräftar eleverna sitt eget lärande genom att ”flippa” tillbaka.

Anmäler er på: http://www.settdagarna.se/Registrering

Claes Johannesson

Elevens lärande i centrum för Skolplattform Stockholm

Idag undertecknades de sista avtalen i Skolplattform Stockholm. Därmed har vi genomfört fem omfattande upphandlingar, granskat 13 leverantörer, utvärderat 8 anbud och har nu skrivit avtal med fyra leverantörer som ska leverera it-stöd som omfattar barn- och elevregister, elevdokumentation, frånvaro och närvaro samt digitalt material och pedagogiskt genomförande. Allt detta utan en enda överprövning.

Jag vill ju tro att det är det gedigna förarbetet som ligger bakom. Upphandlingarna förbereddes under drygt ett års tid i nära samarbete med användarna – rektorer, pedagoger, elever, vårdnadshavare. Tillsammans gjorde vi ett grundligt arbete med att kartlägga behoven och sedan prioritera vilka krav som skulle vara med i förfrågningsunderlaget till upphandlingarna. Jag vill tacka för det stora engagemang som medarbetare från stadens skolor visat genom att bidra med sin kunskap för att bygga en Skolplattform som framöver ska möta deras behov.

Ett stöd som förenklar för pedagoger

Den sista upphandlingen i Skolplattformen som vi nu landat handlar om att ta fram ett IT-stöd för digitalt material och pedagogiskt genomförande. Det innebär att vi får ett IT-stöd som förenklar och underlättar för pedagoger att planera, genomföra och bedöma elevens lärande. Samtidigt får vi ett IT-stöd som på ett helt nytt sätt erbjuder elever och vårdnadshavare att vara delaktiga i den planering och de bedömningar av elevens kunskaper som skolan gör. Det finns idag ingen produkt på marknaden som erbjuder allt detta. Därför känns det extra spännande att nu få börja arbeta med att utveckla ett enhetligt IT-stöd för hela den pedagogiska processen.

Jag är väldigt stolt över mina medarbetare på IKT-enheten på utbildningsförvaltningen som har bidragit med nytänkande och visat på möjligheter med hur IT kan effektivisera administrativa processer och utveckla lärprocesser. Jag är övertygad om att utveckling av IT i skolan kräver ett mycket på nära samarbete mellan medarbetare med IT-kompetens och medarbetare med kompetens inom pedagogik, det är då vi hittar lösningar som kommer underlätta för elevens lärande och bidra till elevens måluppfyllelse.

Mycket arbete återstår. Vi har just klarat av den första fasen – upphandlingarna. Nu börjar arbetet med att planera för införandet och hitta lösningar som tar till vara både teknikens möjligheter och verksamhetens förutsättningar.

Ann Hellenius

Läs mer på www.stockholm.se/skolplattform