Skolledningen som förebilder

På Sofia skola, i Stockholm arbetar alla lärare just nu med Learnify. Hur blev det så? Vilka knep använder skolledningen för att implementera nya arbetssätt? Sofia skolas ledning ger sin syn på hur de leder skolutvecklingsarbetet inom IT-området och exemplifierar det genom sitt upplägg för Learnify. Du möter dem på SETT-mässan den 8 maj.

Under åren har förutsättningarna för IT-utveckling förändrats många gånger. Nya verktyg har introducerats, IT-leverantörer har bytts ut, ekonomiska förutsättningar har förändrats. Hur förhåller man sig som skolledare i den verkligheten och hur entusiasmerar man lärarna till att våga, vilja och orka ta till sig nya verktyg?

Vilka är vi?
Elisabeth Sundström, förstelärare som leder Learnifysatsningen, Peter Åkerberg, biträdande rektor med särskilt ansvar för IT-utveckling och Annika Hedås Falk, rektor på Sofia skola och Sofia Distans.

Sofia skola är en över hundra år gammal skola i på Södermaln i Stockholm. Genom åren har skolan deltagit i en mängd IT-projekt såsom ITiS, PIM och ASL och skolan startade på 90-talet en distansutbildning via nätet för elever i utlandet, Sofia Distans.

Claes Johannesson

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.