Får jag visa på mitt sätt? – en lärplattas möjligheter

Med en lärplatta som verktyg kan vi möta det föränderliga samhället där digital kompetens blir allt viktigare.

På SETT-mässan den 7 maj visar Inger och Karin exempel på hur vi kan lyfta in bild, film och ljud i undervisningen med hjälp av lärplattan. Att få redovisa och dokumentera på andra sätt än genom skriftspråk kan underlätta och öka motivationen för elever som lär på olikasätt.

Inger Westin och Karin Källander är båda grundskollärare och specialpedagoger. De arbetar på Skoldatateket i Stockholm med att sprida kunskap till grundskolor kring användandet av alternativa- och digitala lärverktyg.

Claes Johannesson

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.