Visar alla blogginlägg från: mars 2014

Så integrerar vi digitala hjälpmedel i undervisningen

Tre Stockholmslärare; Gunilla Axelsson från Sturebyskolan, Yvonne Littbrand från Östermalmsskolan och Inger Sandin från Fagersjöskolan berättar på SETT-mässan den 8 maj hur de använder digitala hjälpmedel för att göra sin undervisning mer intressant. De använder alla den interaktiva skrivtavlan i kombination med bl a dokumentkamera, läsplatta och responsverktyg för att förenkla kommunikationen i klassrummet.

Frågor som lärarna ställer sig är:

  • Hur får jag alla elever delaktiga?
  • Hur får jag mitt klassrum mer jämställt?
  • Hur engagerar jag mina elever?
  • Hur kan vi lära av varandra?

Extreme Collaboration är ett verktyg som används både spontant och planerat för att öka elevernas medverkan under lektionerna och för attt underlätta kommunikationen mellan oss alla.

Claes Johannesson

Viktigt och På Riktigt

Josef Sahlin och Martin Fernström är lärare från Årstaskolan i Stockholm. 2010 erhöll de Guldäpplet för sitt arbete med att integrera IKT i vardagen. De ställer frågan; Hur gör vi skolarbete Viktigt och På Riktigt? De strävar efter ett arbete med, för och av elever som är transparent, synligt och processfokuserat. De delar med sig tips, arbetssätt och förhållningssätt för att nå ett förändrat lärande.

Martin och Josef föreläser på SETT den 8 maj och handlar om att gå från ingenting – via någonting – till förmågan att nå allting genom bland annat bloggar, romanprojekt och processinriktad matematik. Istället för att jaga eller hinna ifatt läroplanen så fokuserar de på att konstruera så bra uppdrag att läroplanen kommer till dem! Kom du också!

Målgrupp:
Grundskolans tidigare år, Grundskolans senare år, Gymnasieskolan

Claes Johannesson

Levla din karriär med Open Badges

Nu är det dags att lyfta fram Mr Pedagog Stockholm – Pelle Mårtensson

Pelle föreläser på SETT-mässan den 7 maj under rubriken ”Levla din karriär med Open Badges”.

Pedagog Stockholm är Stockholms stads plattform för att sprida goda exempel inom skolan.
Lärare som medverkar i filmer och artiklar ser ofta en så pass positiv utveckling på sin karriär att vi ofta pratar om lärarstjärnor som föds.Nu vill vi ta detta till nya nivåer.

Men vad menas med är ”Open badge”, Pelle?
– En Open Badge är ett digitalt märke som kan ges som intyg för informellt lärande. Kan Open Badges ytterligare motivera lärare att bidra med och sprida bra innehåll? Kan det leda till att fler lärare får snurr på sin karriär? Kan erkännande och uppmuntran också ha en positiv effekt på lärares status? Vilka kopplingar finns till spelifiering som varit i ropet i skolan de senaste åren?

Open Badges är ett fritt och öppet initiativ som drivs av Mozilla Foundation. Allt detta berättar Pelle mer om på SETT-mässan.

Anmäl dig på www.settdagarna.se

Claes Johannesson

Hacka läroplanen!

Nu släpps föreläsarna på SETT-mässn i rask takt. Nästa person ut är Karin Nygårds, lärare på Sjöstadsskolan i Stockholm.

Innehåller LGR11 verkligen det som eleverna behöver kunna i framtiden? Programmering till exempel, ingår det? Karin Nygårds har synat läroplanen och hittat belägg för att arbeta med Digitalkunskap med år 5 på Sjöstadsskolan i Stockholm. Utifrån de grundläggande kunskaperna om kod, lär sig eleverna mer om Internet, hur spel är uppbyggda, hur filter, virus och upphovsrätt fungerar. Att vara digitalt allmänbildad innebär så mycket mer än att hantera verktyg och teknik. Det är lika viktigt att kunna göra strategiska val när det kommer till lösenord, anonymitet och att lägga upp bilder på nätet.

Karin berättar om sina erfarenheter och visar exempel från undervisningen, från förskoleklass upp till högstadiet.

Karin Nygårds är lärare i svenska och svenska som andraspråk för år 1-7. Det var den egna upptäckten av kod som övertygade henne om att det är en kunskap som varje medborgare i ett digitalt samhälle behöver. I maj 2013 startade Karin teacherhack.com, tillsammans med Terese Raymond, för att samla in resurser som har med Digitalkunskap att göra.

Det senaste året har Karin uppmärksammats i både TV och tidningar för sitt banbrytande arbete med Digitalkunskap och jämställdhetsprojekt som Geek Girl Mini. Hon sitter med i rådet för initiativet Framtidens språk som bedriver påverkansarbete för att få in mer programmering i grundskolan. Karin samarbetar även med Skolverket för att ta fram material som stöd för lärare inom teknikämnet.

Claes Johannesson

Digitala ögonblicksbilder – IKT i undervisningen på Globala gymnasiet

Den 7 maj kommer Globala gymnasiet att framträda på SETT-mässan.
På Globala gymnasiet i Stockholm är lärande för hållbar utveckling grunden i undervisningen. På seminariet kommer lärare som representerar olika ämnen att visa hur man använder informations- och kommunikationsteknologi för att lösa olika didaktiska utmaningar i undervisningen. Fokus ligger på konkreta situationer som vi tror alla lärare ställs inför. Skolan tror på en digital miljö som anpassas efter lärandet och den pedagogiska miljön – inte tvärt om.

Globala gymnasiet sätter särskilt fokus på hållbarhetsfrågor som innefattar klimat, fattigdom och rättvisefrågor. Elever och lärare arbetar halva tiden i ämnesintegrerade projekt, och skolan har snart verkat i en 1-1-lösning i tio år.

Claes Johannesson

Så stödjer it lärprocesser och kommunikation

Mattias Olsson och Ann Hellenius från Utbildningsförvaltningen föreläste på konferensen IT i skolan

På konferensen ”IT i Skolan” som arrangeras av Computer Sweden och Upphandling 24 föreläste idag avdelningschef Ann Hellenius och it-strategen Mattias Olsson.
Ann berättade hur utbildningsförvaltningen arbetar för att införa den ”It-strategi för bättre lärande” som har beslutats av kommunfullmäktige och vilka insatser som görs för att underlätta pedagogernas administrativa arbete och hur lärprocesser kan stödjas av it.

– Förra veckan blev vi klara med arbetet där samtliga gymnasieelever får tillgång till en egen bärbar dator. Nästan 9 000 datorer eller iPads har rullats ut, berättade Ann.

Mattias Olsson har varit mycket engagerad i arbetet med att skapa en gemensam skolplattform för Stockholm stads förskolor och skolor. Han berättade hur Skolplattformen kommer att stödja ett mobilt arbetssätt och hur den kommer att underlätta kommunikationen mellan elever, vårdnadshavare, lärare och administratörer.

– Arbetsprocessen har varit väldigt grundlig och genom att använda oss av cirka hundra personer i olika referensgruppen har vi lyckats identifierat vilka olika behov som verksamheterna har, berättade Mattias.

Mattias och Ann föreläser på SETT-mässan den 8 maj.

Claes Johannesson

Det flerstämmiga klassrummet – verklighet med digitala verktyg

Katarina Lycken Rüter, förstelärare på Östra Reals gymnasium kommer att föreläsa den 7 maj på SETT-mässan

”Det är jobbigt på dina lektioner – men vi är effektiva, vi lär oss av varandra och vi utvecklar kunskap tillsammans” är några elevröster om arbetet i ett klassrum där digitala verktyg används för både lärar- och elevaktivitet på olika sätt. Och för mig som lärare är ITK en bärande del i att få och ge kunskap om var vi är i lärprocessen, och vart vi är på väg. Seminariet handlar om det omvända klassrummets möjligheter och utmaningar.

Det är hög tid att anmäla sig www.settdagarna.se

Claes Johannesson

Med smarttelefonen i handen!

Vi fortsätter att lyfta fram lärare från Stockholm som kommer att hålla föreläsningar på SETT2014.

Sabine Louvet arbeter på Äppelviksskolan och är en av de unga lärarna – de som har växt upp i en tid då datorer och internet alltid har funnits. Den smarta telefonen är en del av hennes kropp. Den 8 maj kan du lyssna på henne.

– Att försöka leva sitt liv utan papper, hur går det till? Och blir det lättare om man praktiskt taget har vuxit upp framför skärmen?Dagens ungdomar verkar nästan vara födda med smarttelefonen i handen. Hur blir det för en lärare som själv ser den som sin förlängda arm?

För Sabine är teknik och digitala verktyg ett självklart inslag i hennes vardag. Hon kommer att tala om hur hon använder digitala verktyg i sitt dagliga arbete, dels för att underlätta för sig själv och dels i mötet med eleverna.

Sabine är matte- och NO-lärare på Äppelviksskolan och när hon inte stångas med bråkiga ekvationer eller försöker få metanserien att gå ihop med sin surfplatta så arbetar hon med matteprogrammet Kalkyl som kommer att sändas på UR i höst. Det händer också att hon spelar in nya avsnitt av podden ”Det Är Lärarnas Fel” med två av sina kollegor.

Claes Johannesson

Vad behöver du kunna för att hitta rätt information?

Samuel Branting, Linda Spolén & Elin Hirschfeld, Globala gymnasiet, Stockholms stad, föreläser den 8 maj på ‪#‎SETT2014‬!

 

 

 

 

 

 

Hur hjälper du eleverna att hitta relevant information och sålla i informationsflödet? Hur ger du eleverna verktyg för att kritiskt granska information?
Vad krävs av lärare och elever i ett klassrum där alla ha en egen googlemaskin? En föreläsning om hur vi ökar elevernas möjligheter att utveckla sin medie- och informationskunnighet.

Du har väl anmält dig?
http://www.settdagarna.se/Registrering

Claes Johannesson

En förbättring innebär alltid en förändring.

Kennet Gonzalez lärare på Enskede gård gymnasium föreläser den 7e maj på ‪#‎SETT2014‬!

Med avstamp i bedömning för lärande/formativ bedömning och ett brinnande intresse för digitala verktyg presenterar Kennet sina erfarenheter från sin egen och sina elevers resa från konsument till producent i ett digitalt samhälle. Navet är deras lärblogg. En resa som ibland inneburit två steg fram och ett tillbaka. Rubriken på föreläsnignen är ”En förbättring innebär alltid en förändring.”

http://www.settdagarna.se/Registrering

Claes Johannesson