Visar alla blogginlägg från: maj 2014

Karin Nygårds- en inflytelserik kvinna!

KarinNyardsKarin Nygårds från Sjöstadsskolan är enligt Computer Sweden rankad som nr 39 på listan över Sveriges mest inflytelserika it-kvinnor. #sthlmisit gratulerar och säger ”Keep up your good work”!

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer på: http://www.idg.se/2.1085/1.562436/maktigaste-kvinnorna-i-it-sverige-2014–plats-50-36

Claes Johannesson

Goda exempel och lärdomar för framtiden

Goda exempel
”Delad kunskap är dubbel kunskap” är en devis som manar till eftertanke. I Stockholms stad och inom utbildningsförvaltningen bedrivs en rad projekt varje år. Här finns en hel del kunskap och lärdomar att ta del av, det är viktigt att vi utvärderar och följer upp det vi redan gjort innan vi påbörjar nya projekt och arbeten. Vi skulle kunna bli bättre på att lära av varandra. Goda exempel-mässan är ett bra sätt att dela kunskap, inte bara inom utbildningsförvaltningen utan i hela staden. Här finns många bra exempel på metoder och arbetssätt som kan återanvändas i nya projekt.

Det är därför hedrande och roligt att utbildningsförvaltningen idag på Goda exempelmässan på temat Skola får dela med sig av flera goda exempel som ”Kollegialt lärande – som skapar höjda elevresultat i matematik”, ”Sätt att möte nyanlända skolbarn och deras föräldrar – START Järva” och ”Avveckling eller utveckling – kompetensbärande relationer i arbetet med förstelärare och Lesson Studies. Hur får man det att funka?” för att nämna några av de seminarier där medarbetare från utbildningsförvaltningen berättar om sina arbeten.

Utbildningsförvaltningen berättar också om de två projekten som syftar till ett digitalt lyft för våra skolor; Skolplattform Stockholm och Verktyg för självskattning av skolors it-mognad. Där kommer jag bland annat att berätta om hur vi successivt har fördjupat och utvecklat förvaltningens it-strategi för ett bättre lärande och hur det parallellt har utvecklat vårt sätt att lägga upp och arbeta med både skolplattformen och verktyget för självskattning.

Men framför allt kommer jag att dela med mig av det lärande, lyssnande och inkluderande arbetssätt som använts i båda projekten. Det är ett arbetssätt jag tror fler i staden kan använda sig av. I grunden handlar det om att vi tagit oss bort från ett ”vi-och-dom-tänkande” och istället koncentrerat oss på att se varandras kompetens och tänka tillsammans för att skapa utveckling. Rent konkret handlar det om att vi i projekten initialt har använt tiden till att lyssna på och involvera lärare, förskollärare, elever, vårdnadshavare i arbetet. Det har naturligtvis tagit tid, men det gör att vi idag känner oss trygga med att vi utvecklar en skolplattform och ett verktyg för självskattning som erbjuder det användarna mest efterfrågar och behöver.

Ann_web

 

 

 

 

 

Ann Hellenius
Tf Chef
Tillhandahållaravdelningen
Utbildningsförvaltningen

Hässelby Villastads skola först ut med att självskatta it-mognaden

IMG_2932
Information om hur självskattningen av it-mognad kommer att gå till.

 

En aktuell fråga för oss i skolan är hur vi ska arbeta för att öka användningen av it i undervisningen. Som rektor på Hässelby Villastads skola är jag mån om en kontinuerlig utveckling av lärandet för att ge bästa möjliga förutsättningar för våra elever. När jag fick höra talas om utbildningsförvaltningens nya satsningar inom ”digitala lyftet – för ett bättre lärande” anmälde jag därför vårt intresse att delta som pilotskola i projektet ”verktyg för självskattning”. Sagt och gjort så blev vi den första skolan att delta i satsningen.

Satsningen innehåller tre delar: 1) självskattning i ett webbverktyg, 2) åtgärdsförslag och handlingsplan och 3) genomförande av åtgärderna. Piloten fokuserade på självskattningen i ett webbverktyg.

I fredags den 2 maj startade vi vårt arbete. Vi började med att skolledning och lärare fick en introduktion av stadens it-strategi, digitala lyftets delar och det webbaserade verktyget som ska användas för självskattningen. Efter introduktionen samlades lärarna i olika klassrum för att genomföra själva självskattningen. Redan under självskattningen började goda exempel och erfarenheter delas mellan lärarna. Många av lärarna var också positiva till att det i webbverktyget finns bra exempel på hur it kan användas i undervisningen.

Sjalv
Lärarna genomförde skattningen individuellt men gav upphov till många intressanta diskussioner.

 

Genom lärarnas självskattning har jag fått en tydligare bild av hur it används i undervisningen på vår skola och framför allt inom vilka områden vi behöver sätta in åtgärder. Nästa steg blir att vi tar fram en handlingsplan för hur vår skola ska förbättra användningen av it. Till vår hjälp har vi webbverktyget och de åtgärdsförslag som finns tillgängliga där.

Det ska bli intressant att se hur resultatet av åtgärderna syns i nästa års självskattning.

Guido Pillola
Rektor

Bilder från SETT 2014

Här kommer en bildkavalkad från SETT 2014. Tack alla – föreläsare och medarbetare – som återigen gjorde SETT-mässan till en succé.
Vill du se fler bilder från SETT 2015 hittar du dem här: Fler bilder från SETT 2014.
Foto: Claes Johannesson

IMG_1455
Stockholm stads monter var populär under SETT-dagarna.

 

IMG_1452
Under två dagar var det många föreläsare som inspirerade andra pedagoger.

 

IMG_1315
Ett axplock av onsdagens innehåll i stadens ”trappa”.

 

IMG_1362_webb
Många besökte montern och ställde frågor.

 

IMG_1314
I montern visasde också flera förskolor hur de arbetar innovativt digitala hjälpmedel. Hans samordnade arbetet med de olika förskolorna.

 

IMG_1389
Thomas Lejdeman, rektor på Bernadottegymnasiet berättade varför skolan valt iPads i 1:1-satsningen.

 

IMG_1423
Kristina Nyström och Charlotta Wilson från Sjöstadsskolan berättade hur
det är att arbeta med engelska utan lärobok.

 

IMG_1431
Maria Åfelt från Årstaskolan hade tagit med sig tre elever och berättade om ”kulor i hjärtat” – multimodalt lärande.
Vilket handlar om hur ljud, foto eller film kan förstärka en känsla.

 

IMG_1427
Onsdagens gladaste föreläsare var Cecilia Westholm och Eva Lindholm från Sätraskolan som efter sin föreläsning om hur de har arbetat med språkpaketet fick blommor och diplom av grundskolechef Håkan Edman eftersom de är nominerade som ett av Stockholms bästa arbetslag.
- Gissa om vi blev nervösa när vi såg att Håkan fanns i publiken, berättade Eva.

 

IMG_1459
Sabine Louvent förbereder sin presentation om hur det är att undervisa när man själv är en digital inföding. Oj, vilka möjligheter det finns fick vi veta. Och är man osäker på tekniken då finns det ju en hel klass att fråga.

 

IMG_1500
Hur ett kollegialt lärande för att förbättra elevernas resultat går till berättade Madelen Kling, Ann Gollath Pillola och Lars Brand. De driver projektet PRIO Stockholm.

 

IMG_1410
Under onsdagen besöktes mässan av Ibrahim Bayland, socialdemokratisk talesperson i skolfrågor. Under en halvtimme hade han ett skolpolitiskt samtal med Annika Dopping. Efter samtalet fick han träffa Max Entin, lärare på Blommensbergsskolan men även bloggare på SETT.

 

IMG_1493
På torsdagen var det utbildningsminister Jan Björklunds tur att föra det skolpolitiska samtalet med Annika Dopping. Efter samtalet blev det en selfie med Rebel Learners

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utbildningförvaltningens ledning besökte SETT-mässan

selfielgUtbildningsförvaltningens ledning besökte på torsdagen SETT-mässan. I fokus för dagen stod möten med lärare och intressanta diskussioner om bland annat det kollegiala lärande och vikten av att hitta vägar för att dela erfarenhet och kunskap. En obligatorisk selfie blev det också.

 

 

Digitalt lyft för Stockholms skolor

IMG_1390_webb

SETT har etablerat sig som en viktig arena för kunskapsöverföring mellan och inom skolor i Stockholms stad och i hela landet. För ledningsgruppen på utbildningsförvaltning är det självklart att vara på plats under mässan. I år kombinerar vi i ledningen dialogmöten, presentationer och ledningsgruppsmöte ute på SETT. Jag hoppas att vi i Stockholm bidrar med inspiration och kunskapsöverföring genom många goda exempel som förs fram från våra skolor.

Stockholms stad genomför en omfattande förändring av skolan, ett digitalt lyft skulle man kunna säga. Det digitala lyftet omfattar projekt som kommer att möjliggöra för pedagoger att integrera it i sin undervisning för att underlätta för elevens lärande.

Utgångspunkten för vårt arbete är stadens it-strategi för ett bättre lärande. Vi har under hösten och våren arbetat med att fördjupa strategin och tagit fram en detaljerad målbild kopplat till varje område inom it-strategin. I dag har min kollega Mattias Olsson och jag haft förmånen att få presentera denna nya, fördjupade it-strategi på SETT.

För att förverkliga målbilden och åstadkomma ett digitalt lyft gör vi nu en rad satsningar. Den satsning vi berättat om på SETT-mässan idag handlar om ett verktyg för självskattning, som hjälper skolledare och lärare att bedöma och höja sin it-mognad. Andra satsningar vi gör är till exempel Skolplattform Stockholm och en-till-en-satsningen på gymnasiet.

Det märks att intresset för dessa frågor är stort, och jag uppskattar all positiv feedback som kommit från medarbetare från våra grund- och gymnasieskolor. Det här är ett gigantiskt förändringsarbete som kommer att pågå under flera år. Jag hoppas och är övertygad om att vi kommer att ha många och återkommande samtal om hur vi bäst driver arbetet framåt.

Redan i förra veckan startade ett pilotprojekt, där sju grundskolor valts ut för att testa verktyget för självskattning av it-mognad. Det är en noga utarbetad process som nu ska testas. Jag lovar att återkomma och berätta om hur piloten faller ut. Det ska bli spännande att se hur våra pilotskolor tar sig an denna utmaning, framför allt se hur skolorna med hjälp av verktyget faktiskt kan åstadkomma nödvändiga förändringar.

Jag vill att nästa digitaliseringskommission ska komma fram till att den infrastruktur för it i skolarbetet som faktiskt finns på många håll också används för att underlätta för våra elevers lärande och måluppfyllelse! Vi har mycket arbete framför oss men dagens kunskapsöverföring på SETT och alla de goda exempel som förs fram från våra skolor gör mig övertygad om att vi är på rätt väg.

Vår presentation:

 

/Ann Hellenius Tf Chef
Tillhandahållaravdelningen
Utbildningsförvaltningen

SETT 2014 är igång

IMG_1338_webbEfter att skolborgarrådet Lotta Edholm och Johan Törnroth, Lärarförbundet hade invigt SETT 2014 var det dags för den obligatoriska selfin.

Claes Johannesson

Arbeter intensivt för elever i behov av särskilt stöd

Karin Källander och Inger Westn (2)För många av oss är SETT en möjlighet att går runt bland intressanta utställare, lyssna på inspirerande föreläsare eller träffa gamla kollegor från tiden på olika lärarhögskolor.

Men för Inger Westin, Karin Källander och  Camilla Liljedahl från Stockholms Skoldatatek är det riktigt intensiva dagar. De är engagerade i både föreläsnngar och rundvandringar bland utställarna på SETT. Redan på onsdag förmiddag föreläser Karin och Inger i sal E5. Rubriken är ”Får jag visa på mitt sätt” där de sprider kundkap om alternativa och digitala verktyg. Presentationen ser du här.

 

Under torsdagen träffar du Karin och Inger igen men då Stockholms stads monter. I ”trappan” kl 12.30 kör de en föreläsning som heter ”När hjärnan springer maraton.”.
Den presentationen finns här

:

 

Skoldatateket är också engagerade i de rundvandringar som ordnats av Stockholms stad. I detta fall får Karin och Inger hjälp av Camilla.

Rundvandring onsdag 7 maj
10.00 Pedagogiska program för elever i behov av särskilt stöd
14.15 Verktyg för elever med läs- och skrivsvårigheter

Rundvandring torsdag 8 maj
10.00  Verktyg för elever med läs- och skrivsvårigheter
11.00 Pedagogiska program för elever i behov av särskilt stöd
14.15  Verktyg för elever med läs- och skrivsvårigheter

Claes Johannesson

 

Stockholm arbetar för ett digitalt lyft – lanserar en tydlig målbild och it-strategi för ett bättre lärande!

Under hösten och våren har vi arbetat intensivt med att fördjupa vår it-strategi för bättre lärande och på SETT presenterar utbildningsförvaltningen den nya it-strategin som bygger på en konkret målbild för hur skolor i världsklass arbetar med it för bättre lärande.

Ann_web- It-strategin är vägledande och därmed ett bra stöd när vi tillsammans med våra skolor planerar insatser för att åstadkomma en digitalisering av skolan, säger Ann Hellenius, tf avdelningschef på utbildningsförvaltningen.

It-strategin för ett bättre lärande består av fem delområden: digital kompetens, samarbete och kommunikation, digitalt innehåll, infrastruktur och uppföljning. Den nya it-strategin för ett bättre lärande bygger på en konkret målbild för hur skolor i världsklass arbetar med it inom varje område inom it-strategin. Arbetet som ligger till grund för denna målbild är omfattande och består av över 60 intervjuer med internationella och nationella experter, intensiv omvärldsbevakning samt ett fördjupat arbete tillsammans med Stockholms grund- och gymnasieskolor.

I Stockholm görs nu ett digitalt lyft för ett bättre lärande, riktade satsningar inom it-strategins områden för att nå målbilden för Stockholms alla skolor. På SETT kommer vi att presentera en av satsningarna, ett verktyg för självskattning.

Verktyget för självskattning, syftar till att hjälpa skolledare och lärare att både bedöma och höja sin it-mognad. Det består av tre delar:

  • En självskattning där skolledare och lärare, med stöd av ett webbverktyg, själva bedömer vilken mognadsnivå de ligger på inom it-strategins fem områden. Självskattningen görs i ett interaktivt webb-verktyg.
  • Utifrån resultatet på självskattningen ger verktyget förslag på konkreta åtgärder för att höja it-mognaden. Åtgärderna är anpassade utifrån mognadsnivån och finns för både skolledare och lärare. Baserat på åtgärdsförslagen skapar varje skola en egen handlingsplan för att höja it-mognaden.
  • Åtgärderna genomförs som en del i det ordinarie kvalitetsarbetet. Rektor är ansvarig för att regelbundet följa upp arbetet men rapporterar också regelbundet till sin chef hur arbetet fortskrider.

Mattias Olsson

– Vi har arbetat tillsammans med våra gymnasie- och grundskolor i både framtagandet av it-strategin och när vi arbetat fram verktyg för självskattning. Det gör att de åtgärder vi nu har tagit fram är väl anpassade för stadens lokala förutsättningar, säger Mattias Olsson, projektledare för ”verktyg för självskattning”

Under våren testas det webbaserade verktyget på sju skolor och ambitionen är att 60 skolor tar fram en it-handlingsplan med stöd av verktygen under hösten 2014. Sedan fortsätter arbetet i övriga skolor under 2015.

Lyssna på Ann Hellenius och Mattias Olsson när de berättar mer om den nya it-strategin och det digitala lyftet i Stockholm på SETT torsdag 8 maj kl. 12.15 i sal M7

Claes Johannesson

Nominerade till årets lärare och lärarlag. Möt dem på SETT

Den 13 maj korar Stockholms stad årets lärare och lärarlag på grund- och gymnasieskolan. På Pedagog Stockholm presenteras fortlöpande de nominerade. Bland de som presenterades den 5 maj kommer flera att föreläsa på SETT2014.

I kategorin årets lärare finns bl a Karin Nygårds, Sjöstadsskolan. Hon föreläser på onsdag den 7 maj kl 10.00 i sal M1. Rubriken är ”Hacka Läroplanen”.

I kategorin årets lärarlag är Cecilia Westblad och Eva Lindholm från Sätraskolan nominerade. De föreläser den på onsdag kl 14.30 i sal E5. Deras rubrik på föredraget är ”Jag känner mig som en författare”. I samma kategori är också lärarlaget Stjärnan från Sjöstadsskolan nominerade. I lärarlaget ingår Charlotta Wilson. På torsdag föreläser Charlotta tillsammans med Krisina Nyholm kl 13.30 i salen M3. Deras rubrik på föredraget är ”Engelska off-pist”.

Claes Johannesson