Stockholm arbetar för ett digitalt lyft – lanserar en tydlig målbild och it-strategi för ett bättre lärande!

Under hösten och våren har vi arbetat intensivt med att fördjupa vår it-strategi för bättre lärande och på SETT presenterar utbildningsförvaltningen den nya it-strategin som bygger på en konkret målbild för hur skolor i världsklass arbetar med it för bättre lärande.

Ann_web- It-strategin är vägledande och därmed ett bra stöd när vi tillsammans med våra skolor planerar insatser för att åstadkomma en digitalisering av skolan, säger Ann Hellenius, tf avdelningschef på utbildningsförvaltningen.

It-strategin för ett bättre lärande består av fem delområden: digital kompetens, samarbete och kommunikation, digitalt innehåll, infrastruktur och uppföljning. Den nya it-strategin för ett bättre lärande bygger på en konkret målbild för hur skolor i världsklass arbetar med it inom varje område inom it-strategin. Arbetet som ligger till grund för denna målbild är omfattande och består av över 60 intervjuer med internationella och nationella experter, intensiv omvärldsbevakning samt ett fördjupat arbete tillsammans med Stockholms grund- och gymnasieskolor.

I Stockholm görs nu ett digitalt lyft för ett bättre lärande, riktade satsningar inom it-strategins områden för att nå målbilden för Stockholms alla skolor. På SETT kommer vi att presentera en av satsningarna, ett verktyg för självskattning.

Verktyget för självskattning, syftar till att hjälpa skolledare och lärare att både bedöma och höja sin it-mognad. Det består av tre delar:

  • En självskattning där skolledare och lärare, med stöd av ett webbverktyg, själva bedömer vilken mognadsnivå de ligger på inom it-strategins fem områden. Självskattningen görs i ett interaktivt webb-verktyg.
  • Utifrån resultatet på självskattningen ger verktyget förslag på konkreta åtgärder för att höja it-mognaden. Åtgärderna är anpassade utifrån mognadsnivån och finns för både skolledare och lärare. Baserat på åtgärdsförslagen skapar varje skola en egen handlingsplan för att höja it-mognaden.
  • Åtgärderna genomförs som en del i det ordinarie kvalitetsarbetet. Rektor är ansvarig för att regelbundet följa upp arbetet men rapporterar också regelbundet till sin chef hur arbetet fortskrider.

Mattias Olsson

– Vi har arbetat tillsammans med våra gymnasie- och grundskolor i både framtagandet av it-strategin och när vi arbetat fram verktyg för självskattning. Det gör att de åtgärder vi nu har tagit fram är väl anpassade för stadens lokala förutsättningar, säger Mattias Olsson, projektledare för ”verktyg för självskattning”

Under våren testas det webbaserade verktyget på sju skolor och ambitionen är att 60 skolor tar fram en it-handlingsplan med stöd av verktygen under hösten 2014. Sedan fortsätter arbetet i övriga skolor under 2015.

Lyssna på Ann Hellenius och Mattias Olsson när de berättar mer om den nya it-strategin och det digitala lyftet i Stockholm på SETT torsdag 8 maj kl. 12.15 i sal M7

Claes Johannesson

2 kommentarer

  1. Toura Hägnesten, 6 maj 2014

    Berätta gärna lite närmare hur ni arbetar för att öka vår kunskap om och förmåga att arbeta med, analysera och bedöma multimodala texter.

  2. Pingback Rundabordssamtal om hur it kan bidra till utveckling i skolan | #sthlmisit

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.